Ród Raczyńskich w dawnym i współczesnym krajobrazie kulturowym Wielkopolski.

Ród Raczyńskich w dawnym i współczesnym krajobrazie kulturowym Wielkopolski.

Moduł ten, kontynuując rozszyfrowywanie krajobrazu kulturowego stolicy Wielkopolski, wykracza poza obszar miasta Poznania. Jego głównym bohaterem jest rodzina Raczyńskich, a zwłaszcza Edward Raczyński i miejsca związane z jego osobą: „Złota Kaplica”, siedziba rodowa – Pałac, park i galeria obrazów w Rogalinie oraz „Wyspa Edwarda” w Zaniemyślu.

Efektem pracy grupowej mają być przewodniki po odwiedzanych miejscach. Młodzież sama wybiera ich formę, nauczyciel tylko doradza: może być to wykorzystujący QR kody audioprzewodnik, lub przewodnik w dowolnej wersji: prezentacji multimedialnej (Canva, Genially, ppt.) lub folder turystyczny. Istotne , aby materiał łączył obraz (zdjęcia, filmy) i słowo (tekst informacyjny mówiony lub pisany). Koncept zakłada możliwość korzystania z opracowanych przez uczennice i uczniów materiałów podczas zwiedzania (w zależności od możliwości: na telefonach, tabletach, ewentualnie tylko w formie wydruku).

Cele:

 1. Poszerzenie wiedzy na temat rodziny Raczyńskich i ich obecności w dawnym i współczesnym krajobrazie kulturowym Wielkopolski.
 2. Zgromadzenie informacji o powstaniu „Złotej Kaplicy” i wpływie okoliczności związanych z jej budową na życie Edwarda Raczyńskiego.
 3. Wycieczka do „Złotej Kaplicy” w poznańskiej katedrze oraz (alternatywnie) poznanie wizualizacji jej wnętrza poprzez wizytę w Bramie Poznania.
 4. Utrwalenie wiedzy na temat założycieli państwa polskiego: Mieszka I i Bolesława Chrobrego.
 5. Poznanie rezydencji rogalińskiej rodu Raczyńskich – wycieczka do Pałacu w Rogalinie (Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu). Zebranie informacji i przygotowanie fotorelacji z pałacu, parku, galerii malarstwa i mauzoleum).
 6. Wycieczka na „Wyspę Edwarda” w Zaniemyślu – opis Domu Szwajcarskiego, kościoła Św. Wawrzyńca i pomnika Edwarda Raczyńskiego; wyjaśnienie przyczyn i okoliczności tragicznej śmierci hrabiego Edwarda Raczyńskiego.
 7. Poszerzenie umiejętności opisu, analizy i interpretacji dzieła sztuki (budynku, pomnika, obrazu).
 8. Docenienie wartości współczesnej renowacji opisywanych miejsc.
 9. Usprawnienie procesu wyszukiwania, selekcjonowania, opracowania i udostępniania materiałów źródłowych.
 10. Poszerzenie świadomości historycznej i kulturowej.

Cele szczegółowe – po zajęciach uczennica/uczeń potrafi:

 1. przedstawić, na podstawie pozyskanych i opracowanych materiałów oraz bezpośredniego doświadczenia poprzez wycieczkę lub wirtualny spacer, miejsc związanych z rodem Raczyńskich (
 2. opisać i zinterpretować poznane dzieła sztuki, pomniki przyrody, zabytki architektoniczne;
 3. wyjaśnić na czym polega renowacja zabytku;
 4. na przykładzie zespołu pałacowego z ogrodem i parkiem w Rogalinie, wyjaśnić pojęcia: pomnik przyrody, pomnik historii;
 5. przygotować, zaprezentować i udostępnić przewodnik turystyczny zachęcający do odwiedzenia poznanych miejsc.

Materiały pomocnicze: opracowania informacji, fotografie, teksty źródłowe, wskazówki do pracy z dziełem sztuki i z zabytkiem, bibliografia – w załącznikach.

Sprzęt: słuchawki, tablet lub telefon z dostępem do Internetu, aparaty fotograficzne, kamery lub telefony posiadające te funkcje, dyktafon.

Metodyczne:

Julkowska V., Moskiewicz K., Poradnik dydaktyczny dla nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020. Akademia Kształcenia Wyprzedzającego

Czas:

 1. – zajęcia w klasie (realizacja pierwszego etapu aktywacji) – 1– 2 godziny;
 2. – działania realizujące drugi etap – przetwarzanie (środowisko cyfrowe) – 2-3 tygodnie;
 3. – zajęcia w klasie (realizacja trzeciego etapu systematyzacji) – -2 – 4 godziny lekcyjne;
 4. – ewaluacja (zajęcia w klasie) – 1 godzina.