Kulturalne centrum poznania – pomnik rodziny Raczyńskich

Kulturalne centrum poznania – pomnik rodziny Raczyńskich

Istotą modułu jest odczytanie (rozszyfrowanie) spuścizny rodu Raczyńskich widocznej w obiektach obecnych w okolicy Placu Wolności w Poznaniu. Odwiedzając i opisując miejsca związane z Raczyńskimi, młodzież buduje poczucie ciągłości pokoleniowych tradycji, dostrzega ponadczasową rangę instytucji kultury oraz zachowuje pamięć o wyjątkowych osobach i ich hojnych działaniach fundacyjnych.

Plac Wolności w Poznaniu, to miejsce szczególne: swoista agora historycznych i współczesnych spotkań poznaniaków. Jego charakter określają obiekty związane z rodem Raczyńskich, dlatego nadrzędnym zadaniem młodzieży jest ich poznanie (w doświadczeniu bezpośrednimi – wycieczka – lub, jeśli to nie jest możliwe, w formie wirtualnego spaceru) oraz opisanie, opracowanie i upowszechnienie. Celem scenariusza jest budowanie wśród uczennic i uczniów lokalnej przynależności i dumy z „małej ojczyzny”. Przyglądając się spuściźnie działań filantropijnych rodu Raczyńskich, młodzież ma możliwość zrozumienia idei mecenatu oraz długofalowych efektów działań społecznikowskich. To także szansa, aby zrozumieć szczególną rolę postaw tych obywateli, którzy, ze względu na swoją pozycję, majątek i funkcje, maja wpływ na losy narodu i państwa.

Cele:

 1. Pozyskanie wiedzy na temat rodziny Raczyńskich i ich roli w życiu poznaniaków.
 2. Rozpoznanie w krajobrazie kulturowym Poznania miejsc, które powstały dzięki ich hojności.
 3. Zgromadzenie informacji o budynkach, zasobach, i funkcjach Biblioteki im. Raczyńskich oraz Muzeum Narodowego w Poznaniu.
 4. Opisanie pomnika Hygei na Placu Wolności, zinterpretowanie jego funkcji oraz poznanie historii.
 5. Poszerzenie umiejętności opisu, analizy i interpretacji zabytku: budynku, pomnika, obrazu.
 6. Usprawnienie procesu wyszukiwania, selekcjonowania i opracowania materiałów źródłowych.
 7. Udostępnienie efektów pracy podczas zajęć szkolnych i/lub w dedykowanym projektowi środowisku cyfrowym

Cele szczegółowe – po zajęciach uczennica/uczeń potrafi:

 1. przedstawić, na podstawie pozyskanych i opracowanych materiałów, wpływ rodu Raczyńskich na dawny i współczesny krajobraz kulturowy Poznania.
 2. opisać i zinterpretować dzieła sztuki;
 3. scharakteryzować, przedstawić historię oraz współczesne funkcje miejsc kultury związanych z rodziną Raczyńskich (m.in. Muzeum Narodowe w Poznaniu, Biblioteka im. Raczyńskich, pomnik Hygei).
 4. udostępnić przygotowane materiały w dedykowanym projektowi środowisku cyfrowym.

Materiały pomocnicze: opracowania informacji, fotografie, teksty źródłowe, wskazówki do pracy z dziełem sztuki i z zabytkiem, bibliografia – w załącznikach.

Sprzęt: komputery z dostępem do Internetu, aparaty fotograficzne, kamery lub telefony posiadające te funkcje, dyktafon, materiały papiernicze.

Metodyczne:

Julkowska V., Moskiewicz K., Poradnik dydaktyczny dla nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020. Akademia Kształcenia Wyprzedzającego

Czas:

 1. – zajęcia w klasie (realizacja pierwszego etapu aktywacji) – 1– 2 godziny;
 2. – działania realizujące drugi etap – przetwarzanie (środowisko cyfrowe) – 2-3 tygodnie;
 3. – zajęcia w klasie (realizacja trzeciego etapu systematyzacji) – -2 – 4 godziny lekcyjne;
 4. – ewaluacja (zajęcia w klasie) – 1 godzina.

WAŻNE: można rozszerzyć scenariusz o innych przedstawicieli rodu; wymaga to jego modyfikacji zwiększenia godzin dydaktycznych.