Triumf rzymski i jego antyczne wyobrażenie w sztuce i na monetach – wykład prof. Katarzyny Balbuzy

Wykład prof. Katarzyny Balbuzy
na kanale YouTube
14 kwietnia 2021 r. o godzinie 12.00

Triumf rzymski i jego antyczne wyobrażenie w sztuce i na monetach

Triumf to jedno z najwyższych wyróżnień dla zwycięskiego wodza za odniesienie sukcesu militarnego w starożytnym Rzymie. Obwarowany trudnymi do spełnienia warunkami, by móc go celebrować, był szczytem marzeń dla każdego, kto w imię Rzymu walczył z wrogiem zewnętrznym. Nie stracił swego prestiżu przez całe dzieje Rzymu – od jego legendarnego założenia aż po schyłek istnienia. Był źródłem dumy nie tylko dla autora sukcesu, tj. samego triumfatora, ale i dla jego potomków wiele pokoleń później. Podczas wykładu zostanie omówiona istota tej niezwykłej ceremonii, jej charakter, przebieg, jak również procedura ubiegania się o ów zaszczyt. Przede wszystkim jednak akcent zostanie położony na to, jaki obraz triumfu przetrwał w antycznych środkach przekazu, głównie w sztuce i na monetach. Jaka jest dzisiaj, dzięki tym przekazom, nasza pamięć o tym wydarzeniu?

Dostęp do wykładu na kanale YouTube znajduje się pod linkiem:

Transmisja wykładu w środę 31 marca 2021 roku o godzinie 12.00

Serdecznie zapraszamy!

prof. Katarzyna Balbuza

pracownik naukowy Wydziału Historii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierownik Pracowni Historii Starożytnej Grecji i Rzymu, prodziekan ds. studenckich i kształcenia na Wydziale Historii, prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego oddział w Poznaniu. Historyk zajmująca się dziejami starożytnego Rzymu, w szczególności ideologią władzy, autoprezentacją cesarzy rzymskich, historią idei i numizmatyką rzymską. Autorka wielu publikacji, w tym następujących książek: Triumfator. Triumf i ideologia zwycięstwa w starożytnym Rzymie epoki cesarstwa (2005) i Aeternitas Augusti. Kształtowanie się i rozwój koncepcji wieczności w (auto)prezentacji cesarza rzymskiego (od Augusta do Sewera Aleksandra) (2014). Laureatka dwóch nagród Prezesa Rady Ministrów – za rozprawę doktorską (2002) i habilitacyjną (2015), a także nagród JM Rektora UAM. Odznaczona m.in. Medalem Komisji Edukacji Narodowej.