Dlaczego rewolucja, dlaczego w neolicie i co z tego wynika? – wykład prof. Arkadiusza Marciniaka

Wykład prof. Arkadiusza Marciniaka
na kanale YouTube
28 kwietnia 2021 r. o godzinie 12.00

Dlaczego rewolucja, dlaczego w neolicie i co z tego wynika?

Historia Bliskiego Wschodu w okresie od 12.000 do 8.000 lat temu to czas fundamentalnych zmian, które określamy mianem rewolucji neolitycznej. W nieuchronny sposób zdeterminowały one późniejsze dzieje Starego Świata. W wykładzie przedstawione zostaną jej najważniejsze elementy składowe, takie jak wykształcenie się osiadłego trybu życia, w tym powstanie dużych ośrodków protomiejskich, udomowienie roślin i zwierząt, wypracowanie nowego porządku społecznego (wymuszonego znaczącym wzrostem populacji) oraz powstanie zorganizowanej formy wierzeń.

Tak istotna jakościowo zmiana w sposobach funkcjonowania społeczności ludzkich była splotem wielu połączonych ze sobą czynników, które pojawiły się na Bliskim Wschodzie wraz z początkami holocenu. Na wykładzie dowiemy się, dlaczego takie połączenie szeregu czynników było możliwe w tym momencie dziejów i co sprawiło, że jego efekty były tak znaczące. Doniosłość rewolucji neolitycznej daleko wykroczyła bowiem poza grancie Bliskiego Wschodu.

W ostatniej części wykładu zostaną omówione mechanizmy przeniesienia tych osiągnięć do Europy i Azji południowo-zachodniej oraz ich daleko idące konsekwencje i zmiany, które wywołały na tych obszarach. W perspektywie długiego trwania przeniesienie zdobyczy rewolucji neolitycznej stworzyło niewątpliwie warunki do powstania Europy jaką znamy i w której dzisiaj żyjemy.

Dostęp do wykładu na kanale YouTube znajduje się pod linkiem:

Transmisja wykładu w środę 31 marca 2021 roku o godzinie 12.00

prof. Arkadiusz Marciniak

Profesor na Wydziale Archeologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od dwudziestu lat prowadzi badania wykopaliskowe na neolitycznej osadzie w Çatalhöyük w Turcji, która znajduje się liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Zajmuje się problematyką neolitu Bliskiego Wschodu i Europy, teorią i metodologią badań archeologicznych oraz społeczną zooarcheologią. Jest autorem nowoczesnych metod dydaktycznych na potrzeby szkoleń ustawicznych w zakresie dziedzictwa kulturowego oraz narzędzi wspierania tych szkoleń w postaci internetowej platformy dydaktycznej.
 
Profesor Arkadiusz Marciniak jest członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk. Spędził trzy lata w charakterze profesora wizytującego na Uniwersytecie Stanforda w Stanach Zjednoczonych oraz na University College London w Wielkiej Brytanii. Był stypendystą Fundacji Fulbrighta, Humboldta, Mellona, Kościuszki i the Soros/Commonwealth Office. Jest autorem ponad 250 publikacji, w tym pięciu książek, 16 prac pod redakcją oraz ponad sześćdziesięciu artykułów w prestiżowych czasopismach o randze międzynarodowej. Za swoje osiągnięcia otrzymywał liczne nagrody i wyróżnienia. Jest laureatem głównej nagrody przyznanej przez Dyrekcję Generalną ds. Edukacji, Młodzieży, Sportu i Kultury Komisji Europejskiej w ramach The European Year of Cultural Heritage. Jest odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Otrzymywał wielokrotnie nagrody JM Rektora UAM.