W podróży po cyberprzestrzeni

Założenia projektu

——————————————-

Projekt W PODRÓŻY PO CYBERPRZESTRZENI ma wprowadzić uczniów w świat Internetu, gdzie poznają jego funkcjonowanie i działanie oraz znaczenie w komunikacji. Zajęcia mają nauczyć dzieci wyszukiwania przydatnych im informacji, na odróżnieniu prawdy od fałszu poprzez wyrobienie nawyku sprawdzania wiarygodności i prawdziwości informacji. Celem zajęć jest ukazanie zagrożeń płynących z Internetu. Ugruntowanie zasad bezpiecznego korzystania z sieci internetowej. Podczas zajęć uczniowie nauczą się korzystać z aplikacji edukacyjnych, programów i platform edukacyjnych. Opanują umiejętność obsługi tabletu i smartfona. Uczniowie zostaną zapoznani z projektowaniem graficznym i edycją fotografii. Zajęcia mają rozwijać myślenie logiczne i spostrzegawczość. Rozwiną podstawy programowania. Podczas zajęć zostaną wprowadzeni w modelowanie 3D, fotografowanie 3D, tworzenie anaglifów, wprowadzenie w tematykę rzeczywistości rozszerzonej. Uczniowie będą tworzyć tematykę własnych map, zaplanują trasy przejazdu i obsługi mobilnych aplikacji mapowych. Opanują programowanie mikrorobota i zastosowanie ozobota w przedmiotach humanistycznych i przyrodniczych. Zajęcia będą uczyć programowania robotów i zabawek LEGO. Przyswoją podstawy nagrywania, cyfrowej edycji dźwięku i tworzenia podkastów. Poznają projektowanie graficzne w środowisku cyfrowym, podstawy obsługi programów do edycji graficznej. Będą pracować z tabletem piórkowym. Podczas zajęć opanują programowanie w programie Scratch. Podczas zajęć będą opanowywać filmowanie kamerą cyfrową, zapoznają się z tworzeniem filmu poklatkowego. Będą tworzyć relacje wideo wraz z jego montażem.

Realizacja

—————————————-

W roku szkolnym 2019/2020 nasza szkoła brała udział w projekcie Samorządu Województwa Wielkopolskiego „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020”- podprojekt Uczniowskie laboratoria Informatyczne realizowanym przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu. 

Głównym celem projektu CSW@2020 jest podniesienie poziomu kompetencji w zakresie wykorzystania współczesnych narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK) w edukacji na poziomie szkoły podstawowej klas I – III. Działania podejmowane w podprojekcie ULI są  ukierunkowane na edukację informatyczną, a wieńczy je uczniowski projekt edukacyjny stanowiący podsumowanie zajęć realizowanych przez grupy uczniowskie pod kierownictwem nauczyciela-opiekuna grupy.
Zajęcia w naszej szkole rozpoczęły się 5 listopada 2019  i zakończyły się w maju 2020. Na zajęcia uczęszczało 16 dzieci z klasy III. Nasz projekt przyjął nazwę „W podróży po cyberprzestrzeni”. 

Uczestnicy projektu wspólnie z rodzicami zostali zapoznani z celami jakie niesie ze sobą realizacja zadania i tematykę, która podczas zajęć będzie realizowana. Rodzice wyrazili pozytywną opinię o projekcie i wyrazili zgodę na udział w nim swoich dzieci. Dzięki projektowi szkoła została wyposażona w: laptopa, 25 tabletów, pakiet startowy „Kodowanie na dywanie, 6 ozobotów do nauki programowania, dwa zestawy klocków LEGO Education WeDon 2.0, robota edukacyjnego PHOTON, tablety piórkowe. Wymieniony sprzęt w istotny sposób doposażył naszą szkołę, co wpływa na prowadzenie ciekawszych zajęć.

Podczas cotygodniowych zajęć realizowaliśmy następujące zagadnienia:

Uczestnicy projektu bardzo chętnie w nim uczestniczyli, a ich obecność na nich była prawie 100%.  Zajęcia odbywały się w budynku naszej szkoły, gdzie korzystaliśmy  z sali lekcyjnej, sali komputerowej, sali gimnastycznej i innych pomieszczeń szkolnych, gdzie mogliśmy korzystać ze sprzętu szkolnego bez ograniczeń.  Jestem bardzo wdzięczny Pani Dyrektor Szkoły za pełne wsparcie w realizacji naszego projektu, która swoją obecnością na zajęciach potwierdziła jak wielkie znaczenie we współczesnej edukacji mają najnowsze technologie informatyczne.  

Największe emocje u dzieci występowały podczas zajęć z klockami LEGO, gdzie konstruowanie małych robotów według wzoru lub własnego pomysłu i ich programowanie dawało im najwięcej satysfakcji i dumy z samodzielnie wykonanego projektu. Nie mniejsze emocje dostarczała im zabawa z robotem PHOTONEM, gdzie wykazywali się umiejętnością zaplanowanego programowania jak i swoją inwencją twórczą. 

Uczestnicy zajęć mieli okazję przedstawić PHOTONA w akcji swoim młodszym kolegom i koleżankom z klas I – II, którzy z zaciekawieniem oglądali robota w akcji, wyrażając ogromną chęć nauczenia się jego obsługi. Podobne emocje wywoływały maleńkie ozoboty. Doskonale się bawili podczas zajęć z fotografii, gdzie wykazywali się umiejętnością robienia zdjęć, filmów nie tylko sobie, ale pokazujące naszą szkołę i życie, które wokół niej funkcjonuje.

Podczas zajęć dotyczących zagrożeń dla dzieci wynikających z korzystania z internetu oraz prezentacji zasad bezpieczeństwa cyfrowego uczniowie pokazali mi jak wspaniale potrafią współdziałać w grupach tworząc niepowtarzalne plakaty. Bardzo miło było mi obserwować, jak potrafią podzielić się rolami i niezbędną wiedzą w celu wykonania swojej pracy plastycznej. Muszę podkreślić, że współpraca dzieci między sobą była widoczna podczas wszystkich zajęć. Potrafią dzielić się posiadaną przez siebie wiedzą i posiadanymi przez nich umiejętnościami praktycznymi z innymi. Mogę powiedzieć, iż zajęcia te bardzo scaliły dzieci, tworząc bardzo zgrany zespół.

Prowadząc zajęcia starałem się by były dla dzieci atrakcyjne, ciekawe, by wyposażyły ich w umiejętności i wiadomości z zakresu przewidzianego w tematyce zajęć w formie jak najbardziej im przystępnej. Miało to na celu aktywizować ich do pracy na zajęciach w formie zabawowej, luźnej a nie typowo szkolnej. Myślę, że świadczy o tym wysoka frekwencja na zajęciach. Metody jakie stosowałem podczas zajęć to: projekt, QTA- modelowanie dialogów, gry dydaktyczne, ćwiczebna, praca w grupach. 
Podczas zajęć korzystałem ze środków i sprzętu, które otrzymaliśmy z projektu, jak i dostępnych w naszej szkole.

Efekty jakie dał projekt dzieciom:

Projekt przyniósł wymowne korzyści dla szkoły w postaci wyposażenia pracowni przedmiotowej w cyfrowe narzędzia dydaktyczne, budowa sieci Wi-Fi w szkole, otrzymanie materiałów biurowych dla realizacji Projektu, stworzenie dobrego klimatu do zdobywania wiedzy i umiejętności dzieci, pozytywna opinia rodziców na atrakcyjne zdobywanie przez dzieci wiedzy.

Podsumowując, zdaniem uczniów, rodziców i moim projekt osiągnął zaplanowane cele

Multimedia

 

—————————————-

Zespół projektowy

Nazwa szkoły: Zespół Szkół Szkoła Podstawowa im. kard. Karola Wojtyły w Chynowej
Nauczyciel – opiekun grupy projektowej: Sławomir Nowak
Uczniowie – członkowie zespołu projektowego:

 1. Julia Bamasiak
 2. Eryk Bolach
 3. Oliwia Gabryś
 4. Nikodem Gomłóka
 5. Dawid Gralak
 6. Bartosz Guździoł
 7. Filip Jany
 8. Adam Kryszczak
 9. Leon Kupijaj
 10. Mateusz Marczyk
 11. Alan Mrowiński
 12. Szymon Podemski
 13. Patrycja Połomska
 14. Zuzanna Sztukowska
 15. Magdalena Szyszka
 16. Hanna Wojtasiak