„Strzałkowo. Dzieje przygranicznej miejscowości” – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie (Technikum)

Praca nad projektem pod tytułem „Strzałkowo-dzieje mojej przygranicznej miejscowości” dała dużo radości i śmiechu. Uczniowie starali się z wielką pasją i zaangażowaniem przedstawiać zdobyte zdjęcia i wiadomości. Zawiązała się między nimi pewna więź, a wspólne wyjazdy dawały wiele satysfakcji. Praca nad projektem okazała się pretekstem do nawiązania współpracy z lokalnymi instytucjami i mieszkańcami Strzałkowa. Dużą pomocą w szukaniu materiałów i pomysłów była Biblioteka Publiczna w Strzałkowie. To prawdziwa skarbnica wiedzy i unikatowych materiałów o lokalnej historii. Dzięki pasji pani Dyrektor, którą jest gromadzenie dokumentacji, obejrzeliśmy stare zdjęcia mieszkańców, mogliśmy przeczytać unikatowe wywiady. Wszyscy z zaciekawieniem i fascynacją odkrywali nowe wiadomości o naszej przygranicznej miejscowości. Zespół projektowy starał się przybliżyć do ludzi i ich życia w szczególności z okresu obozu jenieckiego. Zostały przeprowadzone wywiady z mieszkańcami, którzy sami już nie pamiętają czasów obozu, ale żyje w nich pamięć zasłyszanych opowieści rodziców i dziadków, ze swojego dzieciństwa pamiętają też byłych mieszkańców obozu osiedlonych w okolicy.

Efektem pracy jest przygotowana prezentacja, która została zamieszczona poniżej.