Z informatyką przez świat

Założenia projektu

——————————————-

W projekcie uczniowskim „Z informatyką przez świat” brali udział uczniowie Szkoły Podstawowej im.Marii Konopnickiej w Osieczy – II etap edukacyjny. Laboratoria odbywały się w formie zajęć stacjonarnych w szkole, oraz odbyły się wizyty uczniów w różnych miejscach, gdzie mogli zapoznawać się z wykorzystaniem informatyki w różnych dziedzinach życia. Na zajęciach wykorzystywane były przede wszystkim aspekty kształcenia informatycznego poprzez zabawę. W tym nauki programowania, eksperymentowania i zapisów algorytmów uruchamianych na różnych urządzeniach komputerowych. Zostały wykorzystane w tym celu: tablety, Internet, ScottieGo, BeCreo, Zestawy Lego. Uczniowie podróżowali nie tylko w świecie realnym, ale także wirtualnym.

O swoich działaniach opowiadali na stronie internetowej szkoły, Faceeboku szkolnym. Podzielili się również wiedzą i umiejętnościami z uczniami klas młodszych. Podsumowaniem projektu, była prezentacja wykonana przez uczniów, która będzie wyeksponowana na korytarzu szkolnym.

Realizacja

—————————————-

No i jest. Koniec zajęć ULI w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Osieczy. Jeszcze wczoraj spotkaliśmy się online na zajęciach, a od dziś,  nie będzie już tej samej grupy. Zacznijmy jednak od początku. Wszystko zaczęło się od tego, że pani dyrektor zgłosiła szkołę do udziału w projekcie Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020. Później wybrała mnie, abym zajęła się tym projektem.

Początki były trudne: szkolenia, dobór grupy, pisanie projektu, przygotowywanie dokumentacji. Wreszcie zaczęły się zajęcia. Pierwsze, oczywiście integrujące grupę i bardziej zabawa niż nauka. Wszystko było dobrze, dopóki uczestnicy nie musieli podzielić się na grupy, aby wykonać przydzielone im zadania. Okazało się, że w tej społeczności jest wielu indywidualistów i oni wolą wykonywać zadania samodzielnie, a nie w grupie. Później przeprowadziłam rozmowy z innymi nauczycielami, co sądzą o moich podopiecznych. Opinie nauczycieli były jednoznaczne. Spora część uczniów ma problemy z pracą w grupie.

Moje cele i priorytety uległy wówczas zmianie. Przygoda z informatyką tak, ale jeszcze integracja w grupach. Przez kolejne spotkania członkowie wykonywali postawione zadania, dzieląc się na różne grupy. Czasami były one losowe, a innym razem  dobierali się sami. Bawili się, a jednocześnie uczyli:

Zajęcia okazały się dla uczniów interesujące o czym świadczyły obecności na zajęciach (frekwencja 100 % ) oraz wyniki ankiety dla uczniów. Nasze działania i efekty pracy były przedstawiane na gazetkach szkolnych, stronie internetowej szkoły, stronie Cyfrowej Wielkopolski, facebooku szkolnym (adresy załączone w prezentacji). Jako podsumowanie projektu została utworzona prezentacja i film, ktory został zamieszczony na stronie szkoły oraz w Mediotece platformy ULI.

Czy zaplanowane efekty zostały osiągnięte? Sądzę, że tak. Uczniowie poprzez zabawę rozwinęli swoje umiejętności informatyczne i cyfrowe, które będą pomagały im w przyszłości, podczas dalszej edukacji. I jeszcze najważniejsze: potrafią współpracować w grupie i nie mają żadnych problemów z jej doborem.

Multimedia

Film prezentujący przebieg i efekty prac w projekcie.

 

—————————————-

Zespół projektowy

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Osieczy
Nauczyciel – opiekun grupy projektowej: Małgorzata Szczepaniak
Uczniowie – członkowie zespołu projektowego:

 1. Antonina Berda
 2. Bartłomiej Błaszczyk
 3. Rafał Cieślak
 4. Liliana Dworzyńska
 5. Natalia Janicka
 6. Jagoda Jędrzejaszek
 7. Jakub Kujawa
 8. Daria Kunicka
 9. Dominika Matuszak
 10. Damian Nowak
 11. Kacper Skitek
 12. Jakub Sypniewski
 13. Alicja Szczepaniak
 14. Jakub Szczepaniak
 15. Szymon Szymkiewicz
 16. Laura Wajda
 17. Filip Wano