Zapraszamy na wykład prof. Pawła Churskiego

Prof. dr hab. Paweł Churski

jest dziekanem Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM w Poznaniu oraz kierownikiem Zakładu Studiów Regionalnych i Lokalnych.

Wykład prof. Pawła Churskiego
na  kanale YouTube
20 maja 2020 r. o godz. 10.00
Jak fundusze europejskie różnicują przestrzeń Polski.
Szansa czy zagrożenie?

Fundusze europejskie stanowią instrumenty finansowe realizacji polityk Unii Europejskiej. Jednym z nich jest polityka spójności, która zgodnie z założeniami traktatowymi zmierza do osiągania spójności ekonomicznej, społecznej i terytorialnej Wspólnoty. Ich osiągnięcie ma na celu zapewnienie wszystkim mieszkańcom Unii Europejskiej podobnych szans i możliwości w osiąganiu porównywanego poziomu i warunków życia. Nie jest to zadanie łatwe, zwłaszcza w obliczu spontanicznego różnicowania się rozwoju społeczno-gospodarczego w przestrzeni. Polska od momentu wejścia do Unii Europejskiej, 1 maja 2004 r., pozostaje największym beneficjentem polityki spójności. Wynika to z jednej strony z liczby ludności naszego kraju, a z drugiej z relatywnie niskiego wciąż rozwoju społeczno-gospodarczego. Makroekonomiczne efekty rozwoju Polski, determinowane w istotnym stopniu oddziaływaniem interwencji polityk wspólnotowych i dostępem do środków europejskich, można uznać za spektakularne. Od początku lat dziewięćdziesiątych, tj. od momentu rozpoczęcia transformacji ustrojowej i gospodarczej, podwoiliśmy wartość PKB, a dynamika jego wzrostu należała do najwyższych zarówno w Unii Europejskiej, jak i na świecie. Co ważne, w żadnym z okresów kryzysów dotykających w tym czasie gospodarki światowej Polska nie notowała ujemnego wskaźnika wzrostu PKB. Niestety interwencja polityki spójności i wykorzystanie środków europejskich na realizację projektów rozwojowych nie skutkuje oczekiwaną skalą zmniejszenia międzyregionalnych i wewnątrzregionalnych zróżnicowań poziomu i warunków życia w Polsce. Co jest przyczyną tego stanu? Czy można to zmienić? Jakimi wyzwaniami będzie skutkować pandemia SARS-CoV2? Na te i wiele innych pytań będziemy szukać odpowiedzi podczas wykładu zatytułowanego Jak fundusze europejskie różnicują przestrzeń Polski. Szansa czy zagrożenie? Zapraszam do wspólnych przemyśleń, poszukiwań i dyskusji, które ze względu na obecną sytuację możemy prowadzić poprzez korespondencję e-mail: chur@amu.edu.pl po zakończeniu wykładu.

Dostęp do wykładu na kanale YouTube znajduje się pod linkiem:

https://www.youtube.com/watch?v=kqWOZl0sDkk

Serdecznie zapraszamy!