Agnieszka Heyduk

ur. 21 grudnia 1912
zm. 27 kwietnia 2003
Zespół Szkół w Zdunach

Fragment wywiadu
Wywiad z Marią Pachurką
Zdjęć: 18
Filmów: 1
Dokumentów: 1

O postaci

Agnieszka Heyduk-animatorka kultury, społecznik, propagatorka śpiewu chóralnego, sztuk teatralnych, miłośniczka regionu i pomysłodawczyni wielu przedsięwzięć. Przez ponad 50 lat swojej działalności piastowała wiele funkcji w organizacjach społeczno-kultularnych i zawodowych. Urodziła się 21.12.1912 w Piaskach koło Rawicza jako dziewiąte dziecko. W pierwszym roku życia wraz z rodzicami wyjechała do Niemiec, a potem do Francji. Rodzina osiadła w Douai w okręgu Nord, gdzie ojciec podjął pracę w kopalni. Przebywała tam do 1936 roku. Dzieciństwo i młodość spędziła zatem na obczyźnie, gdzie nauczyła sie pracować społecznie. Poznała m.in. teatralny ruch amatorski oraz umiłowała polską literaturę. W roku 1936 wraz z rodzicami przyjechała do Zdun. Tu wyszła za mąż za Mariana Heyduka i urodziła dwie córki. Po przedwczesnej śmierci męża, pozostawiona bez środków do życia, zmuszona była podjąć pracę zawodową. To jednak nie przeszkodziło jej z oddaniem angażować się w życie kulturalne Zdun. Zmarła 27.04.2003 roku.

Etapy działalności

Etap pierwszy

Wszystko rozpoczęło się we Francji, gdzie A. Heyduk dorastała.

W szkole nauczycielka zapoznała ją z pięknem polskiej literatury. Tam też zaintersowała się teatrem.

Chór

17.04.1923 roku zaczęło funkcjonować Koło Śpiewacze ,,Harmonia”. Jego pierwszym prezesem i dyrygentem był Sylwester Heyduk, teść A. Heyduk. Po przyjeździe do Zdun wstąpiła ona do tego chóru. W 1953 roku została jego prezesem, a funkcję tę piastowała do 1993 roku. Ponieważ zespół nie dostawał dotacji i pomocy finansowej przez prawie 32 lata, praca w nim wymagała ogromnego oddania. Dzięki temu członkowie zespołu zagrali 33 koncerty i wystawili 16 przedstawień teatralnych. Agnieszka Heyduk, nawet gdy przeszła na emeryturę, pracowała na rzecz Zdun i Koła Śpiewaczego ,,Harmonia”. Do końca swoich dni była honorowym prezesem chóru.

Teatr

Wszystko zaczęło się we Francji, gdy miała około 12 lat, za sprawą polskiej nauczycielki w szkole francusko-polskiej. To ona spowodowała, że młoda jeszcze wtedy Agnieszka Heyduk zainteresowała się haftem, litelaturą polską oraz teatrem. Mając 15 lat przystąpiła do sekcji amatorskiego teatru i chóru, ale scena interersowała ją bardziej. Podczas 10 letniej pracy w zespole amatorskim zagrała około 40 ról, a oprócz tego wyreżyserowała kilka pozycji w stowarzyszeniu młodzieżowym. Zespół składał się z górników i miał własną orkiestrę. Często gościli polskich artystów i instruktorów, którzy uczyli członków zespołu gry na scenie. Po powrocie do Polski wstąpił do Koła Śpiewaczego „Harmonia”. Od razu też zgodziła się zagrać główną rolę w wystawianej właśnie sztuce. W 1946 roku zebrała kilka osób i założyła sekcję recytatorską. Organizowali oni wieczorki poetyckie. Grupa recytatorska zdunowiaków rozwijała się pomyślnie. Nagrali audycję radiową, poza tym jeździli z występami do okolicznych wsi. W 1952 roku sekcja się rozpadła. Głównym powodęm było podjęcie pracy przez A. Heyduk w administracji Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Powierzono jej tam również prowadzenie sekcji sceniczno-recytatorskiej z młodzieżą. W 1953 roku, gdy została prezesem „Harmonii” zproponowała wystawienie „Karpackich Górali” Korzeniowskiego. Potem wyreżyserowała jeszcze kilkanaście przedstawień.

Rodzina

Rodzice

Marianna, Andrzej

Mąż i jego rodzina

Marian Heyduk – mąż. Przed wojną prowadził agencję pocztową; w czasie okupacji pracownik kaflarni w Zdunach. Zmarł w 1945 roku w obozie Bremie. Sylwester Heyduk – teść, dyrygent Koła Śpiewaczego „Harmonia”.

Dzieci

Maria Pachurka (Heyduk)- córka, urodzona w 1944 roku.

Janina Heyduk- córka, urodzona 1939 roku.

Wnuki

Monika Pachurka

Beniamin Pachurka

Prawnuki

Hanna Pachurka (16 lat, mieszka w Opolu)

Weronika Pachurka (9 lat, mieszka w Krotoszynie)

Leonard Salomon Pachurka (6 lat, mieszka w Barcelonie)

Praca zawodowa

W wieku 15 lat podjeła pracę w polskiej księgarni w Douai. Pracowała w niej do chwili wyjazdu z Francji.

Po śmierci męża podjęła pracę w cukrowni w Zdunach. W 1952 roku rozpoczęła pracę w administracji zdunowskiej Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

Udział w życiu Zdun

Była współzałożycielką Zdunowskiego Towarzystwa Kultury (ZTK) i jego prezesem w latach 1980- 1985; później działała jako wiceprezes. Wraz z konserwatorem zabytków „wypatrzyła” przy ul. Sienkiewicza 1 budynek idealny na izbę pamięci, dziś Izbę Muzealną. Równolegle do prac remontowych – dzięki współpracy ZTK i PTTK – Agnieszka Heyduk patronowała akcji gromadzenia eksponatów, które wystawiono na pierwszej wystawie w Izbie Muzealnej. Była to osoba pełna entuzjazmu i chęci do działania, potrafiła zachęcić innych do współpracy.

Przypisy, linki

www.parafia.zduny.pl/galeria/category/5-85-lat-choru-harmonia-20080621

zduny.pl

v043187.home.net.pl/index.php?mchoice=harmonia

Zdunowski Kurier, nr 9, maj 2011r.

Zdunowski Kurier, nr 23, maj 2013r.

Zdunowski Kurier, nr 24, czerwiec 2013r.

Zdunowski Kurier, nr 25, sierpień 2013r.

Kronika Koła Śpiewaczego „Harmonia”

Protokólarz Koła Śpiewaczego „Harmonia”

Kalendarium:

  • 1912 ― Narodziny bohatera
  • 2003 ― Śmierć bohatera

Zobacz też: