Powrót Encyklopedia Wielkopolan „Najważniejsze jest, by w sercu nie mieć fałszu”

Marianna Kister

ur. 07 września 1947
zm.
Zespół Szkół - Szkoła Podstawowa w Brzezinach

Audycja dla dzieci w Radio Rodzina przygotowana przez Mariannę Kister
Zdjęć: 11
Nagrań: 1

Pochodzenie

Marianna Krystyna Kister, z domu Mielcarek, urodziła się 7 września 1947 roku w Sobiesękach C (gmina Szczytniki, powiat kaliski) jako najstarsza z pięciorga rodzeństwa. Rodzice, Józef i Marianna z domu Pastusiak, posiadali niewielkie gospodarstwo rolne. Ojciec dodatkowo prowadził kuźnię.

Dzieciństwo

Marianna od najmłodszych lat była pracowita i zawsze ciekawa nowych informacji. Od dziadka uczyła się artystycznych zajęć, od mamy i babci szycia, od taty znajomości roślin itp. Z domu rodzinnego wyniosła też miłość do Boga, uczciwość, szacunek dla drugiego człowieka, znajomość i zamiłowanie do tradycji. Otrzymała rzetelne wychowanie religijne i patriotyczne. W rodzinie kultywowano zgodnie z tradycjami święta religijne. Mówiono o bieżących i historycznych wydarzeniach w Polsce, np. o Katyniu. Czytano aktualną prasę.

Edukacja

Była najlepszą uczennicą zarówno w szkole podstawowej jak i średniej. Należała do harcerstwa.

Po ukończeniu w 1961 r. Szkoły Podstawowej w Sobiesękach B kontynuowała naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Błaszkach. Następnie po maturze w roku 1965 wstąpiła na Wydział Filologii Polskiej Studium Nauczycielskiego w Kaliszu, które ukończyła w roku 1967. W latach 1986-1991 studiowała na Wydziale Filologii Polskiej Uniwersytetu Łódzkiego, uzyskując tytuł magistra.

Etapy działalności

W roku 1967 rozpoczęła pracę jako nauczycielka języka polskiego w Szkole Podstawowej w Czarnkowie koło Piły, a następnie od 1968 r. pracowała przez siedem lat w Szkole Podstawowej w miejscowości Piłka koło Piły. Tam poznała swojego przyszłego męża, Stanisława, z którym wzięła ślub w 1973 roku. W 1974 roku na świat przyszły ich dzieci – bliźnięta – Monika i Błażej. W następnym roku wraz z mężem i dziećmi przeprowadziła się do Zajączek (gmina Brzeziny, powiat kaliski) i pracowała jako kierownik w miejscowej szkole podstawowej do roku 1996. Tu w 1977 roku przyszło na świat ich trzecie dziecko – Marcin. Nigdy, pomimo nacisków, nie wstąpiła do partii. Gdy kazano jej w szkole w Zajączkach zdjąć krzyże ze ścian, odmówiła, nie uczyniła tego. W związku z likwidacją placówki w Zajączkach została przeniesiona do pracy w Szkole Podstawowej w Brzezinach, gdzie uczyła aż do czasu przejścia na emeryturę w roku 1998. W 2001 roku podjęła pracę w Publicznej Szkole Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Czempiszu. Tą placówką kierowała od 2005 aż do śmierci w 2010 roku.

Przez ostatnie dwa lata, zmagała się z ciężką chorobą, mimo to podejmowała trud kierowania placówką oświatową. Zmarła 27 lutego 2010 r. w szpitalu w Pleszewie Pochowana została na cmentarzu w Kakawie Starej(gmina Godziesze Wielkie, powiat Kaliski).

Znaczenie postaci

Swoją postawą życiową pokazywała, że nauczycielem jest się zawsze, w każdej sekundzie życia i w każdych okolicznościach. W pracy charakteryzowała się rzetelnością, nic więc dziwnego, że otrzymała za nią liczne nagrody. W uzasadnieniu jednej z nich czytamy: „uzyskuje wyróżniające wyniki w pracy dydaktycznej, opiekuńczej, wychowawczej i organizacyjnej, w szczególności charakteryzuje ją wzorowa współpraca ze środowiskiem, inicjowanie działań Rady Pedagogicznej i wzorowa organizacja pracy szkoły”. Była kompetentna. W relacji z uczniem cierpliwa, łagodna i wyrozumiała, ale jednocześnie wymagająca i konsekwentna. Jedna z jej uczennic, wspomina panią Marię jako „wymagającego i konsekwentnego nauczyciela, ale przy tym osobę życzliwą i wzbudzającą pozytywne wspomnienia. Uwrażliwiała uczniów na piękno otaczającego świata, znała nazwę każdego zioła, kwiatu czy ptaka, o które ją pytaliśmy. Była też dla nas niedościgłym autorytetem artystycznym, jej obrazy, wykonane przez nią dekoracje czy np. pisanki, sprawiały, że oczy otwierały nam się ze zdumienia…”.

Realizując swoje artystyczne pasje, malowała obrazy, których kilka zdobi miejscowy kościół. Przez 30 lat dekorowała groby Pańskie i żłóbki, ołtarze na Boże Ciało, wiła wieńce na dożynki. Te prace często wykonywała nocami. Przygotowywała z uczniami niezapomniane przedstawienia teatralne, szyła do nich ubrania i tworzyła dekoracje, tak iż ich poziom dorównywał prawdziwym sztukom teatralnym. Umiała nauczyć doskonałej recytacji. Jako polonistka nie ograniczała się tylko do pracy z dziećmi. Swój talent wykorzystywała, współpracując od 2003 roku z diecezjalnym Radiem Rodzina, gdzie przygotowywała okolicznościowe audycje o tematyce religijnej. Przez 5 lat raz w miesiącu emitowana była audycja „Dzieci z Brzezin” a później „Dzieci z Czempisza”. Łącznie ok. 60 audycji.

Była prawdziwym autorytetem w dziedzinie kultywowania i przekazywania następnym pokoleniom tradycji i zwyczajów naszego regionu. Podejmowała się wykonania dawnymi metodami wielu ludowych rękodzieł, by ocalić je od zapomnienia.

Pani Maria Kister dla wielu osób, które ją znały, pozostanie wzorem życiowej mądrości, nieprzeciętnej inteligencji, prawego charakteru, pracowitości i tolerancji.


Źródła

Kronika Parafii Brzeziny

Kronika Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Czempiszu

Wywiad z Stanisławem Kisterem – mężem Marianny Kister

Wywiad z Błażejem Kisterem – synem Marianny Kister

Wywiad z Ireną Rybak – siostrą Marianny Kister


Kalendarium:

 • 1947 ― Narodziny bohatera
 • 1954 ― Nauka w Szkole Podsta...
 • 1961 ― Nauka w Liceum Ogólno...
 • 1965 ― Nauka na Wydziale Fil...
 • 1967 ― Praca jako nauczyciel...
 • 1968 ― Praca w Szkole Podsta...
 • 1973 ― Zawarcie związku małż...
 • 1974 ― Narodziny bliźniąt: M...
 • 1975 ― Praca jako kierownik ...
 • 1977 ― Narodziny trzeciego d...
 • 1986 ― Studia na Wydziale Fi...
 • 1996 ― Praca w Szkole Podsta...
 • 2001 ― Praca w Publicznej Sz...
 • 2010 ― Śmierć bohatera

Cytaty:

 • „Najważniejsze jest, by...”

Źródła:

 • Czempisz
 • Gmina Brzeziny
 • Kakawa Stara
 • Liceum Ogólnokształcąc...
 • Radio Rodzina
 • Studia magisterskie na...
 • harcerstwo
 • kuźnia
 • wieś Zajączki

Zobacz też: