Adam Florian Konarzewski

ur. 1639
1676zm.
Zespół Szkół Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika i Gimnazjum nr 1 w Piaskach

Akt sprzedaży
Drzewo genealogiczne
Dyplom
List Adama Konarzewskiego do Andrzeja Borka Gostyńskiego
List Adama Konarzewskiego do ks. Stanisława Grudowicza
List biskupa Stefana Wierzbowskiego do Adama Konarzewskiego
Przelanie prawa patronatu na ks. Stanisława Grudowicza przez Andrzeja Borka Gostyńskiego
Testament Adama Konarzewskiego
Testament urzędowo potwierdzony przez Adama Konarzewskiego
Wiadomości o Świętej Górze pod Gostyniem
Zakup ziem
Zapis
Zezwolenie na wydrukowanie „Żywota św. Filipa Neri”
Zdjęć: 28
Dokumentów: 13

Pochodzenie i dzieciństwo

Adam Florian Konarzewski urodził się w 1639 roku. Był jedynym synem Melchiora z Konarzewa Konarzewskiego i Urszuli Pogorzelskiej. Konarzewscy, herbu Wręby, wywodzili swój ród z Konarzewa koło Rawicza, obecnie powiatu rawickiego. Adam Konarzewski wychował się w kulcie Matki Boskiej Świętogórskiej. Jego matka długo nie mogła doczekać się potomstwa. Udała się pieszo na Świętą Górę, aby prosić o łaskę u Matki Boskiej.

Edukacja

Adam Konarzewski studiował filozofię na uniwersytecie w Pradze. W kwietniu 1651 roku otrzymał dyplom ukończenia trzyletnich studiów filozoficznych.

Rodzina

Konarzewski marzył o stanie duchownym. Górę jednak wzięły obowiązki wobec wygasającego rodu. W 1666 r. ożenił się z Zofią Krystyną z Bnina Opalińską, córką wojewody poznańskiego Krzysztofa Opalińskiego. Małżeństwo to znacznie powiększyło jego majątek. Miał pięcioro dzieci: Józefa (zmarł w niemowlęctwie), Annę (zmarła w niemowlęctwie), Filipa, Teresę, Jana (zmarł w niemowlęctwie).

Działalność

Kult Matki Bożej na Świętej Górze sięga XI wieku. Początkowo stała tam drewniana kapliczka z cudownym obrazem. W XVI wieku postawiono drewniano-murowany kościółek. Jednak i on nie mógł pomieścić przybywających pielgrzymów. Szukano więc fundatora, aby wybudować nową świątynię. Okazał się nim Adam Konarzewski. Z wdzięczności za przyjście na świat oraz uzdrowienie z choroby przebytej w dzieciństwie, przyrzekł on Matce Bożej Świętogórskiej ufundować sanktuarium. Przed rozpoczęciem budowy postanowił poszukać opiekunów dla tego miejsca. Zdecydował, że zostaną nimi filipini. Zwrócił się o pomoc do ks. Stanisława Grudowicza (profesora Akademii Lubrańskiego w Poznaniu i proboszcza parafii św. Małgorzaty na Śródce), który podobnie jak on odznaczał się wielkim nabożeństwem do św. Filipa Neri. Do ich spotkania doszło w 1667 roku w Chocieszewicach, pałacu Konarzewskiego. Wspólnie zdecydowali o powstaniu na Świętej Górze Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri. Adam Konarzewski negocjował z dziedzicem Świętej Góry Andrzejem Borkiem Gostyńskim obsadzenie kościoła księżmi świeckimi. 26 kwietnia 1668 r. w Poznaniu Aktem Grodzkim Andrzej Gostyński w obecności Konarzewskiego przekazał ks. Grudowiczowi prawo patronatu nad kościołem Najświętszej Maryi Panny pod Gostyniem. W tym samym roku w swoim liście biskup poznański Stefan Wierzbowski zapewniał o wydaniu polecenia zatwierdzenia Kongregacji Oratorium na Świętej Górze. 8 września 1675 r. uroczyście poświęcono kamień węgielny pod nowy kościół. Budowla miała przypominać jezuicki kościół Świętych Pawła i Piotra w Krakowie.
Adam Konarzewski nie tylko obserwował, jak powstaje nowy kościół, ale czynnie uczestniczył w pracach budowlanych. Rok po rozpoczęciu budowy spadł z rusztowania i złamał nogę. Adam Konarzewski doczekał jedynie położenia fundamentów, zmarł 12 kwietnia 1676 roku. Jego prochy znajdują w podziemiach kościoła, w miejscu gdzie chowano później kolejnych fundatorów. Czaszka Konarzewskiego znajduje się w specjalnej puszce w zakrystii kościoła. Przed śmiercią zdążył utworzyć fundację Kongregacji Księży Filipinów na Świętej Górze i zabezpieczyć ją finansowo.
Po śmierci Adama Konarzewskiego budowę kontynuowała jego żona, potem synowa Teofila, a po niej wnuczka Adama i Zofii Weronika Mycielska. Ufundowała ona kopułę kościoła pokrytą miedzianą blachą. Plany budowli wraz z kolejnymi fundatorami zmieniały się. Ostatecznie przypomina ona wybudowany wcześniej kościół Santa Maria Della Salute w Wenecji. Za datę całkowitego ukończenia kościoła przyjmuje się 1731 rok.

Twórczość

Przez całe swoje życie Adam Konarzewski był bardzo religijny. Swój czas dzielił pomiędzy modlitwę, medytację oraz pisanie. Napisał około 20 dzieł. W 1668 roku przetłumaczył żywot św. Filipa Neri. Książka została wydana drukiem po śmierci autora w 1683 roku.

Znaczenie postaci

Adamowi Konarzewskiemu zawdzięczamy powstanie największego sanktuarium maryjnego archidiecezji poznańskiej. W 1971 roku podniesiono świątynię do godności Bazyliki Mniejszej. Sanktuarium oprócz tego, że jest miejscem kultu i pielgrzymowania, posiada bogatą tradycję muzyczną. Od 2007 roku organizowany jest w tym miejscu Festiwal Muzyki Oratoryjnej MUSICA SACROMONTANA. W 2008 roku Święta Góra otrzymała status Pomnika Historii nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Źródła

www.muzeum.gostyn.pl
www.filipini.gostyn.pl
www.wbc.poznan.pl
Sierakowskie Zeszyty Historyczne, z. 7, 2011, s.45.
Informacje zebrane podczas wycieczki w dniu 28 lutego 2015 r.

Kalendarium:

  • 1639 ― Narodziny bohatera
  • 1651 ― Ukończenie studiów fi...
  • 1666 ― Ślub z Zofią Krystyną...
  • 1676 ― Śmierć bohatera

Źródła:

  • Pomnik Historii

Zobacz też:

  • > Akademia Lubrańskiego