Anastazja Szacowna

ur. 14 lipca 1952
zm.
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej w Kole

Hymn SP3 w Kole
PIOSENKA pt „MAMA”
PIOSENKA pt. „UŚMIECH”
PIOSENKA pt. „WSPOMNIENIE”
SZKOLNY KABARECIK. „DZIEŃ KOBIET NA ŚWIECIE”
„Jak wyglądał Król Kazimierz?”
„Uśmiech”
„Z Konopnicką w tle”
DYPLOMY I WYRÓŻNIENIA
DYPLOMY I WYRÓŻNIENIA
DYPLOMY I WYRÓŻNIENIA
DYPLOMY I WYRÓŻNIENIA
DYPLOMY I WYRÓŻNIENIA
DYPLOMY I WYRÓŻNIENIA
Fraszki o Kole
Koncert Wiosenny- artykuł
Piosenka o Kole
Poznańskie Koziołki
Poznańskie Koziołki
Pożegnanie ks. Prałata Janusza Ogrodowczyka
Przegląd Jasełek
Scenariusz przedstawienia „Kolskie przygody Koziołka Matołka”.
Scenariusz przedstawienia historycznego.
Wiersze
Wiersze
Wywiad z Anastazją Szacowną.
Zdjęć: 14
Filmów: 5
Dokumentów: 21

Anastazja Szacowna ur. 14 lipca 1952 roku pracę pedagogiczną rozpoczęła 1 września 1981. Ukończyła 2-letnie Studium Nauczycielskie w Koninie oraz 3-letnie uzupełniające studia magisterskie na Uniwersytecie Łódzkim o kierunku pedagogicznym w zakresie nauczania początkowego.

Od najmłodszych lat szczególnym zainteresowaniem cieszyła się u niej muzyka, co przełożyła na swoją pracę dydaktyczno-wychowawczą. Swoją pasję realizowała już na początku lat 70 ub. stulecia biorąc czynny udział w działalności Towarzystwa Śpiewaczo-Muzycznego „Lutnia” przy Domu Kultury w Kole.

Przez wszystkie lata pracy w szkole prowadziła pozalekcyjne zajęcia muzyczne, taneczne, teatralne, a także szkolny kabaret. Teksty i piosenki wykonywane przez dzieci były pisane i komponowane specjalnie dla nich i nigdy nie prezentowane przez innych wykonawców. W 1987 roku rozpoczął działalność szkolny zespół wokalno taneczny pod nazwą „Trzy po trzy”, który również wykonywał wyłącznie piosenki autorstwa p. Szacownej. Mali artyści koncertowali w szkole, w mieście, a także na scenach Konina, Łodzi Poznania i Warszawy, gdzie wszędzie spotykali się z dużym aplauzem publiczności. Podczas międzynarodowego turnieju tanecznego „Poznańskie Koziołki 90” zajęli II, III i IV miejsce w tańcu lambada, a w Ogólnopolskim Turnieju Tańca Lambada w Chełmnie nad Wisłą para Ewa Adler i Piotr Łoboda wytańczyła I miejsce.

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Kole pod kierunkiem p. Szacownej przygotowywały koncerty z okazji uroczystości szkolnych oraz pozaszkolnych. Były one tak popularne, że często były organizowane na specjalną prośbę. Do takich należały m.in z okazji:

– rocznicy powstania Fabryki Materiałów i Wyrobów Ściernych „Korund” ok. roku 1984;

– pod hasłem „Higiena jamy ustnej” na prośbę Stacji San.-Epid” w Kole (V 2003)

– nadania aktów stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego w Kościelcu na prośbę delegatury kuratorium oświaty w Koninie (2005)

-100-lecia Związku Nauczycielstwa Polskiego na prośbę zarządu oddziału w Kole (X 2005)

-100-lecia Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Kole na prośbę zarządu spółdzielni.

– 90-lecia Związku Harcerstwa Polskiego w Kole na prośbę Hufca Koło

– i inne

Każdego roku organizowane były jasełka, które, choć o tej samej tematyce, za każdym razem były inne (np. harcerskie, ludowe, czy międzynarodowe). Poza szkołą prezentowane były w domu kultury, w kościele, w domu pomocy społecznej, a także na konkursach jasełek szkolnych. Scenariusze oraz teksty (poza kolędami) pisane były zawsze przez w/w autorkę.

W 1997 roku z okazji 635-lecia nadania praw miejskich miastu Kołu napisała scenariusz widowiska rocznicowego pt. „Kto nam odpowie”, za który otrzymała nagrodę główną. Spektakl w wykonaniu uczniów SP. 3 prezentowany był kilkakrotnie w szkole i domu kultury. W konkursie wziął udział również scenariusz przedstawienia kukiełkowego :Jak się Koło rodziło” wystawianego w bibliotece miejskiej.

Jest autorką scenariuszy z okazji 80-lecia oraz 85-lecia Szkoły Podstawowej nr 3 w Kole, przy czym pierwszy z nich realizowała z dziećmi, a drugi napisała będąc już na emeryturze. Współuczestniczyła również w tworzeniu scenariusza z okazji 90-lecia szkoły.

Napisała ok. 50 piosenek dla dzieci i o dzieciach, około 30 wierszy i wierszyków, a także kilkanaście tekstów kabaretowych. Tworzyła spontanicznie często na „potrzebę chwili”

Jest autorką słów i muzyki Hymnu Szkolnego Szkoły Podstawowej nr 3 w Kole.

Za swoją pracę dydaktyczno-wychowawczą oraz artystyczną wielokrotnie była nagradzana nagrodą dyrektora szkoły, burmistrza miasta, otrzymała również Nagrodę Ministra Oświaty i Wychowania. Uhonorowana została także :Odznaką Honorową „Za zasługi w rozwoju miasta Koła” w 1988 roku, oraz „Medalem Komisji Edukacji Narodowej” w 2004 roku. W 2003 roku nakładem Towarzystwa Przyjaciół Miasta Kola wydany został almanach literacki pt.: „Koło słowem malowane”, w którym zamieszczone zostały piosenki, wiersze oraz fraszki o Kole autorstwa w/w.


Źródła:

  • Hymn Szkoły Podstwowej...
  • Jubileuszowy Koncert

Zobacz też: