Anna Kucharska

ur. 26 lipca 1957
zm.
Zespół Szkół w Kościelcu

Fragment wywiadu z Panią Anną Kucharską.
Działalność Zespołu 2006 r.
Działalność Zespołu 2007 r.
Działalność Zespołu 2008 r.
Działalność Zespołu 2009 r.
Działalność Zespołu 2010 r.
Działalność Zespołu 2011 r.
Działalność Zespołu 2014 r.
Działalność Zespołu lata 1995 – 2005.
Działalność Zespołu lata 2012 – 2013.
KARIATYDA
Zdjęć: 6
Filmów: 1
Dokumentów: 10

Pani Anna Kucharska z domu Malinowska, córka Stefana i Teresy, urodziła się 26 lipca 1957 roku w domu rodzinnym w Szczawinie. Edukację na etapie Szkoły Podstawowej pobierała w Szczawinie Dużym, co pozwoliło jej dostać się do I Liceum im. Stanisława Staszica w Zgierzu. Tytuł magistra uzyskała na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego, dzięki czemu podjęła pracę w szkole średniej w Kościelcu, gdzie oprócz pracy nauczyciela geografii spełnia się do dziś jako instruktor Tańców Ludowych i Narodowych. W roku 1982 wyszła za mąż za Pana Zbigniewa Kucharskiego. Ma dwoje dzieci: Agnieszkę i Tomasza.

Za swoją pracę na rzecz rozwoju kultury otrzymała: Nagrodę Kuratora Oświaty w Poznaniu (2008 r.), Medal Kuratora Oświaty (2009 r.), Kariatydę (2014 r.), Wyróżnienie Wójta Gminy Kościelec (2014 r.).

Pani Anna Kucharska we wrześniu 1997 roku powołała ponownie do życia Zespół Tańca Ludowego „Kościelec”, który funkcjonuje przy Zespole Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu. Jest kontynuacją istniejącego wcześniej zespołu ludowego z lat 60-tych, którego założycielką była Maria Salzman. Głównym celem obecnego opiekuna i choreografa zespołu jest pielęgnowanie tradycji polskiego folkloru i ochrona dziedzictwa narodowego poprzez popularyzowanie polskich tańców ludowych i narodowych. Grupa ,,Kościelec” pod kierownictwem Pani Anny Kucharskiej poprzez swoją działalność promuje własną szkołę i lokalne środowisko.

W trzech grupach pod bacznym okiem Pani Anny Kucharskiej tańczy ponad 80 osób w wieku przedszkolnym, szkolnym i osoby dorosłe. Zespół przedstawia tańce narodowe i ludowe z regionu wielkopolskiego, łowickiego, żywieckiego i lubelskiego, którymi uświetnia wiele uroczystości o charakterze lokalnym, krajowym i międzynarodowym.

Poza granicami kraju artyści prezentowali swoje umiejętności w Niemczech 2000 rok, na Ukrainie 2005 rok, na Węgrzech 2008 rok oraz Białorusi 2009 i 2010 rok.
Tancerze Zespołu biorą również udział w Warsztatach Polskich Tańców w ramach Letniej Szkoły Artystycznej w Koszęcinie, organizowanej przez dyrekcję Zespołu Pieśni i Tańca ,,Śląsk”.
Pracę zespołu wspomaga Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Kultury i Folkloru działające przy ZSRCKU w Kościelcu powstałe w lutym 2006 r. z inicjatywy pań Anny Kucharskiej, Lucyny Tybury i Anny Zawadzkiej.

Źródła:

  • Strona Internetowa poś...

Zobacz też: