Powrót Encyklopedia Wielkopolan „To nie jest historyk, który siedzi w książkach. To jest człowiek, który próbu...”

Antoni Artur Korsak

ur. 01 kwietnia 1949
zm.
Szkoła Podstawowa nr 8 im. Marii Skłodowskiej-Curie

Inscenizacja bitwy – Święto 56 Pułku Piechoty Wielkopolskiej
Iscenizacja bitwy – Święto 56 Pułku Piechoty Wielkopolskiej
Odsłonięcie pomnika ofiar pociągu ewakuacyjnego
Wypowiedź Pana Korsaka na temat pociągu ewakuacyjnego w Kole
Święto 56 Pułku Piechoty Wielkopolskiej
Krotoszyński Kurier Kolejowy nr 5 z 2 września 2014 r.
Zdjęć: 22
Filmów: 5
Dokumentów: 1

Antoni Artur Korsak historyk, regionalista, działacz kultury

Pochodzenie:


Antoni Korsak urodził się 1 kwietnia 1949 r. w Radachowie na Ziemi Lubuskiej w powiecie słubickim, w gminie Ośno Lubuskie. Jego korzenie sięgają Kresów (Wileńszczyzna, Białoruś), a odtworzona genealogia przodków sięga XIV wieku. W rodzinie bohatera spotkać można powstańca warszawskiego i uczestników kampanii wrześniowej.

Rodzina:


Rodzice p. Korsaka mieli na imię Anna i Tadeusz. Historyk był najstarszym z pięciorga rodzeństwa. Jego rodzice zajmowali się rolnictwem.

Obecnie p. Korsak ma żonę Lucynę z domu Ziemiańską oraz syna Michała (1980). Żona jest mgr pedagogiki, natomiast syn absolwentem Politechniki Poznańskiej.

Syn Michał wspólnie z żoną Magdaleną są rodzicami Kacpra i Dominika.

Edukacja:


• I LO w Sulęcinie 1963 r. – 1967 r.

• II Studium Nauczycielskie w Białymstoku 1967 r. – 1969 r.

• Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Filozoficzno- Historycznym 1970 r. – 1975 r.

• Studia Podyplomowe w PWSZ w Kaliszu Organizacja i Zarządzanie Oświatą 1999 r. – 2000 r.

• I stopień specjalizacji zawodowej

• liczne kursy doskonalenia zawodowego


Praca zawodowa:

• Nauczyciel w SP w Olendach w województwie białostockim – obecnie województwo podlaskie 1969 r. – 1970 r.

• Nauczyciel w Technikum Przemysłu Mięsnego w Krotoszynie i wychowawca internatu 1970 r. – 1975 r.

• Nauczyciel Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Krotoszynie 1975 – 1978 r.

• Starszy asystent na Politechnice Białostockiej 1978 r. – 1985 r.

• Kierownik internatu ZSZ (Zespole Szkół Zawodowych) nr 1 w Krotoszynie 1985 r. – 1990 r.

• Nauczyciel historii ZSZ nr 1 w Krotoszynie od 1990 r.

• Dyrektor ZSZ nr 1 w Krotoszynie (od 2002 r. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1) w latach 1997 – 2007


Zainteresowania:


Hobby Antoniego Korsaka to literatura faktu, historyczna, regionalna, kultura i sztuka oraz turystyka i polityka samorządowa.

Nagrody i wyróżnienia:

• Nagroda Kuratora Oświaty i Wychowania (1973, 1978, 2001)

• Nagroda Starosty Krotoszyńskiego (2002, 2006)

• Nagroda Burmistrza Krotoszyna (2008, 2010)

• Nagroda z okazji Inauguracji Roku Kulturalnego 2013/2014 oraz 2014/2015

• Został laureatem nagrody Krotoszyński Dąb 2012 w kategorii Nauka i Kultura

• Nominowany w plebiscycie na Człowieka Roku Powiatu Krotoszyńskiego 2014.


Praca społeczna:


• Radny Rady Miejskiej w Krotoszynie w latach (1998 r. – 2006 r.), członek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej,

• Uczestniczy w pracach Polskiego Towarzystwa Historycznego oddział w Kaliszu,

• Członek zarządu Rady Osiedla nr 5 (do 2015 r.),

• Przewodniczący Rady Muzeum Regionalnego im. Hieronim Ławniczaka od 2006 r.,

• Członek a następnie od 2012 r. prezes Towarzystwa Miłośników i Badaczy Ziemi Krotoszyńskiej,

• Członek Zarządu Koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918 – 1919 (od 2012 r.) ,

• Krotoszyńskie Towarzystwo Współpracy Polsko – Niemieckiej (od 1998 r.),

• Towarzystwo Przyjaźni Krotoszyn – Mejszagoła,

• Członek Stowarzyszenia Samorządowa Inicjatywa Obywatelska (od 2003 r.).


Działalność w Towarzystwie Badaczy i Miłośników Ziemi Krotoszyńskiej:


Pan Antoni Korsak od 2012 roku pełni funkcję prezesa Towarzystwa Miłośników i Badaczy Ziemi Krotoszyńskiej. Celem Towarzystwa jest prowadzenie badań naukowych związanych z Ziemią Krotoszyńską w zakresie różnych dyscyplin naukowych, popularyzacja wyników badań oraz wiedzy o regionie.

TMiBZK do tej pory wydało 10 tomów publikacji „Krotoszyn i okolice” pod redakcją dra Józefa Zdunka oraz inne książki, które mówią o mieście a ich autorami są ludzie związani z Krotoszynem. Prowadzi również działalność edukacyjną, organizuje sesje popularnonaukowe, inicjuje spotkania z regionalistami. Współorganizuje liczne imprezy okolicznościowe, wystawy.


Artykuły i referaty:


Antoni Korsak sam jest autorem kilkudziesięciu artykułów popularnonaukowych i wystąpień (m.in. o 56 Pułku Piechoty Wlkp. na konferencji w Kaliszu w 2009 r „Czas zagrożenia i wojny”; podczas promocji książki Czesława Herby w 2012 r. na temat zsyłek Polaków na Sybir, z okazji okolicznościowego spotkania w 2013 r. upamiętniającego ofiary nalotu lotnictwa niemieckiego 2 września 1939 r. na pociąg ewakuacyjny z Krotoszyna na stacji kolejowej w Kole).

Jako regionalista zajmuje się badaniem dziejów regionu, popularyzuje tradycje krotoszyńskiego 56 Pułku Piechoty Wielkopolskiej i Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. Jest współtwórcą ośrodka popularyzacji Powstania Wielkopolskiego w Krotoszynie. Był współredaktorem wydawnictwa „Powstanie Wielkopolskie 1918 -1919 w powiecie krotoszyńskim, koźmińskim i w Sulmierzycach. Opracowanie podsumowujące obchody 90-lecia Powstania Wielkopolskiego w obecnym powiecie krotoszyńskim 2008-2009”, wydanego w Krotoszynie w 2012 r. Publikuje między innymi w Roczniku Kaliskim (A.A. Korsak: „Szlak bojowy 56 Pułku Piechoty Wlkp. w wojnie obronnej 1939”, „Rocznik Kaliski” t. XIX, Poznań 1986, s. 178), Regionaliach Krotoszyńskich, Krotoszyńskim Kurierze Kolejowym wydawanym przez Starostwo Powiatowe w Krotoszynie przy współpracy z TMiBZK, Rzeczy Krotoszyńskiej („Straty powstańcze cz.1 i 2”, 22 i 23/2010, „Lista powstańczych strat”, 21/2010, „Bohaterski dowódca pułku”, 39/2011), Gazecie Wyborczej-Poznań”( „Pułkownik Wojciech Jan Tyczyński”, nr 89, 16 kwietnia 2010) oraz w wydawnictwie „Krotoszyn i okolice”.


Działania na rzecz upowszechnienia historii i patriotyzmu:


Antoni Korsak bierze aktywny udział w organizacji i prowadzeniu licznych uroczystości patriotycznych. Co roku od 2004 r. w Krotoszynie przy ulicy Gajowej jest odprawiana we wrześniu polowa msza św. przy Szańcu Pamięci Żołnierzy 56 Pułku Piechoty Wlkp. w intencji żołnierzy krotoszyńskich broniących w 1939 r. ojczyzny przed agresją III Rzeszy i Związku Sowieckiego. Jednym z pomysłodawców tej uroczystości jest pan Antoni Korsak, przedstawiający szlak bojowy 56 pułku. W uroczystości udział biorą przedstawiciele władz samorządowych, poczty sztandarowe, uczniowie i delegacje krotoszyńskich organizacji.

Pomnik Krzyż Katyński stanął na cmentarzu w Krotoszynie w roku 1992. Starania o jego budowę rozpoczęto wkrótce po tym, jak prawda o Katyniu przestała być tematem zakazanym. Każdego roku kilkaset osób bierze udział w uroczystości przy pomniku Krzyż Katyński w kwaterze wojskowej na cmentarzu w Krotoszynie. Co roku na uroczystości informację historyczną z okazji tego wydarzenia przedstawia historyk Antoni Korsak (w 2012 r. uzupełnił krotoszyńską listę katyńską), a dr Edward Jokiel przeprowadza apel. Celem spotkania jest oddanie hołdu ofiarom zbrodni katyńskiej.

23 stycznia 2015r., w rocznicę wyzwolenia Krotoszyna spod okupacji hitlerowskiej, historyk Antoni Korsak przybliżył zebranym wydarzenia sprzed 70 lat. Następnie uczestnicy uroczystości na ul. Przemysłowej wzięli udział w uroczystym odsłonięciu tablicy (na terenie CER- MEDIC w Krotoszynie) upamiętniającej Antoniego Klimczaka, Antoniego Gałeckiego i Kazimierza Chybę, mieszkańców Krotoszyna poległych w obronie miasta w 1945 r.

Antoni Korsak był jednym z opiekunów Grupa Rekonstrukcji Historycznej 56 Pułku Piechoty Wlkp., która powstała w październiku 2008 r. przy krotoszyńskim Muzeum Regionalnym im. Hieronima Ławniczaka. Jej celem jest wzbogacanie wiedzy z zakresu historii, organizacji, uzbrojenia oraz tradycji 56 Pułku Piechoty Wlkp. oraz udział w rekonstrukcjach i uroczystościach odnoszących się do powstania wielkopolskiego i II Wojny Światowej. W roku 2008 i 209 na terenie Krotoszyna (Błonie) miały miejsce inscenizacje historyczne walk 56 pp w 1939 r. Widowiska od strony historycznej komentował między innymi historyk Antoni Korsak.

Jednym z najważniejszych ostatnich przedsięwzięć Antoniego Korsaka było gromadzenie wiedzy dotyczącej ofiar nalotu, który miał miejsce 2 września 1939 r. W związku możliwością wojny z III Rzeszą na początku września 1939 roku przewidywano ewakuację ze strefy wycofania instytucji rządowych wraz personelem. Ewakuacji podlegały również rodziny wycofujących się urzędników. Planowano więc sformowanie pociągów ewakuacyjnych dla rodzin wojskowych, policjantów, urzędników, kolejarzy, pocztowców, które miały dotrzeć na zaplecze frontu.

Z Krotoszyna pociąg odjechał 1 września w godzinach popołudniowych, jego trasa prowadziła przez Koźmin, Jarocin, Konin. 2 września ok. godziny 15.00 podczas postoju w pobliżu dworca w Kole został on najpierw zbombardowany przez samoloty niemieckie, a następnie pasażerowie pociągu zostali ostrzelani przez lotników z broni pokładowej.

Zginęło około sto osób oraz dalszych kilkadziesiąt, które zmarły z powodu ran w szpitalu w Kole i Koninie. Dzięki wysiłkom Antoniego Korsaka udało się ustalić zawierającą ponad sto nazwisk listę mieszkańców Krotoszyna, Zdun, Kobylina, Koźmina, Jarocina, Dobrzycy. To ich nazwiska znalazły się na pomniku, który przykrył zbiorową mogiłę. Listę udało się stworzyć dzięki dużemu odzewowi na apele i artykuły w prasie, rozmowom z rodzinami ofiar oraz spotkaniu 11 września 2013 r. w Krotoszynie z udziałem mieszkańców Koła, na którym przywoływano tamto tragiczne wydarzenie. Nowy pomnik udało się ufundować dzięki środkom samorządu Krotoszyna i Koła oraz Towarzystwu Miłośników i Badaczy Ziemi Krotoszyńskiej, które prowadziło zbiórkę publiczną na fundusz budowy (pomnik odsłonięty został w Kole 2 IX 2014 r.).


Znaczenie postaci:


Antoni Artur Korsak jest działaczem kultury, regionalistą, znawcą historii Ziemi Krotoszyńskiej, a także województwa wielkopolskiego, popularyzatorem dziejów walk niepodległościowych. Działa na rzecz otaczania opieką miejsc pamięci narodowej. Jest inicjatorem działań, dzięki którym poznaje się historię naszego regionu. Współorganizuje imprezy patriotyczne, wygłasza referaty, jest autorem licznych publikacji. Z jego wiedzy i zbiorów korzystało wiele osób.


Źródła:

„Rzecz Krotoszyńska”
Muzeum Regionalne
Biblioteka Publiczna – Regionalia
Wywiad z Panem Antonim Korsakiem
Wywiad z Panem Piotrem Mikołajczykiem – dyrektorem Muzeum Regionalnego
Internet, YouTube
Towarzystwo Miłośników i Badaczy Ziemi Krotoszyńskiej
Pamiętnik Zjazdowy „65 lat „Ceramy” – pozycja wydana z okazji IV Zjazdu Absolwentów i Wykładowców ZSP nr 1 w Krotoszynie, 2013
Krotoszyński Kurier Kolejowy nr 5 z 2 września 2014 r.
Antoni Artur Korsak, 56 Pułk Piechoty , Zarys Historii Wojennej Pułków Polskich w Kampanii Wrześniowej, Egros 1991
Kalendarium:

  • 1949 ― Narodziny bohatera

Cytaty:

  • „To nie jest historyk, ...”
  • „Pan Antoni jest przede...”

Źródła:

  • Towarzystwo Miłośników...

Zobacz też: