Powrót Encyklopedia Wielkopolan „Szkoła jest przede wszystkim dla ucznia a nie dla nauczyciela”

Elżbieta Rzepecka-Roszak

ur. 18 listopada 1963
zm.
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Niechanowie

Wywiad z Panem Andrzejem Penkertem nauczycielem Gimnazjum w Niechanowie
Wywiad z Panią Elżbietą Rzepecką-Roszak dyrektor Zespołu Szkół w Niechanowie
Wywiad z Panią Różą Grabowską vice dyrektorem Gimnazjum w Niechanowie
Zdjęć: 17
Filmów: 3

Pochodzenie

Elżbieta Rzepecka-Roszak urodziła się w Niechanowie 18 listopada 1963 roku. Jest jedną z dwojga córek (siostra Renata) Marianny i Mariana Rzepeckich.

Dzieciństwo

Od urodzenia mieszka w Małachowie, niedaleko Witkowa w powiecie gnieźnieńskim. Jako dziecko była bardzo żywiołowa i ciekawska, fascynowało ją wszystko, co nas otacza Przez fakt, że wychowywała się w gospodarstwie rolnym, miała od najmłodszych lat bliski kontakt z przyrodą i pracą na roli, pomogło to zbudować jej prawy charakter i jednocześnie wykształciło w niej ogromną wrażliwość na piękno świata przyrody, do której później często odwoływała się w swoich wierszach. Przez swoją ciekawość i buńczuczność zdarzało jej się popadać w tarapaty i przez to była postrzegana jako rozrabiaka.

Praca jako dyrektor

Pani Elżbieta Rzepecka – Roszak jest nauczycielką języka polskiego oraz dyrektorem Zespołu Szkół w Niechanowie. Pracę rozpoczęła 1 września 1983r. jako nauczycielka nauczania początkowego. Systematycznie podnosiła kwalifikacje, nauczając następnie języka polskiego w Szkole Podstawowej w Drachowie, Gimnazjum im. A. Borysa w Witkowie, w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Niechanowie i Gimnazjum im. gen. Józefa Wybickiego w Niechanowie. Stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Niechanowie objęła w 2008 roku,przed utworzeniem zespołu pracowała jako dyrektor szkoły podstawowej .Jak wyrażają się o Pani Elżbiecie jej współpracownicy, jest ona osobą konkretną, rzeczową, sprawiedliwą i kompetentną. Pozwala podejmować pracownikom decyzje, dotyczące zakresu ich obowiązków, nie podważając ich. Jednocześnie jest bardzo wymagająca, zarówno od siebie jak i innych, a przy tym wyrozumiała. W przypadku swojej pracy na pierwszym miejscu stawia na bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników. Zwraca uwagę na to, by w swojej pracy nauczyciele zawsze mieli na względzie dziecko i to, jak ono się czuje i jakie ma potrzeby. Zawsze powtarza że „Szkoła jest przede wszystkim dla ucznia a nie dla nauczyciela” a to oznacza, że dziecko zawsze jest na pierwszym miejscu. Pani Elżbieta jest osobą bardzo pracowitą i sumienną, przy tym otwartą i zawsze dostępną dla uczniów, rodziców i pracowników ,chcących porozmawiać o swoich problemach. Obecna na wszystkich uroczystościach, doskonale potrafiąca odnaleźć się jako mówca i orator. Otwarta na wszelkie inicjatywy i pomysły, które pomogłyby dzieciom z gminy Niechanowo zapewnić ciekawe spędzenie czasu nauki i zabawy. Zainicjowała min. coroczne spotkania mieszkańców w ramach obchodów Dni Dziecka powiązanych z inną ważną uroczystością gminy: Dniami Niechanowa; podczas których organizowane są zawody i turnieje sportowe, konkursy plastyczne i konkursy wiedzy, pokazy strażackie i policyjne oraz wiele innych atrakcji. Sama bardzo lubi się uczyć i podnosić swoje kwalifikacje, by nadążać za wszelkimi zmianami współczesnego świata i rozumieć te procesy, by być osobą kompetentną. W trakcie swojej ponad 10 letniej pracy jako dyrektor, zdołała nawiązać doskonałe kontakty z instytucjami i osobami prywatnymi gminy Niechanowo i okolic, pozyskując dzięki temu min. dodatkowe środki na realizację bieżących potrzeb szkoły lub poważnych projektów inwestycyjnych. Udziela się na rzecz gminy, biorąc udział w akcjach społecznych angażujących dzieci, rodziców i nauczycieli. Potrafi wzorcowo zarządzać pracą całego zespołu, głównie dzięki doskonale dobranym osobom i zaufaniu, jakie wynika z ich współpracy.

Osiągnięcia zawodowe


Za jeden z ważniejszych jej sukcesów zawodowych uznać można „przyciągnięcie” do szkoły rodziców i zaangażowanie ich we wspólną pracę nad poprawieniem warunków, kondycji i wizerunku szkoły. Dzięki temu funkcja nauczyciela i jego status publiczny w gminie bardzo wzrosły, rodzice wiedzą , że w każdej chwili mogą liczyć na rozmowę z nimi i ich pomoc. Dzieci również mają świadomość współpracy rodziców ze szkołą oraz związane z tym większe poczucie bezpieczeństwa. Jest pomysłodawcą tego, by koncepcję pracy szkoły opracować wraz z rodzicami i u uczniami, co realizowane jest podczas regularnych spotkań z przedstawicielami wszystkich grup. Z inicjatywy Pani dyrektor organizowane są corocznie piesze rajdy po gminie Niechanowo. Posiada w swoim dorobku programy własne: program współautorski nauczania ścieżek edukacyjnych Małe Ojczyzny w zjednoczonej Europie (2004 r. – publikacja SOP Toruń), współautorstwo programu z zakresu edukacji regionalnej w nauczaniu języka polskiego, przyrody, geografii dla szkoły podstawowej i gimnazjum (2006/2007 – publikacja Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP Kielce). Opublikowała materiały metodyczne własnego autorstwa (scenariusze lekcji, artykuły, eseje, projekty edukacyjne, scenariusze imprez i uroczystości, scenariusze konkursów, testy, quizy, sprawdziany) w takich wydawnictwach jak: Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP w Kielcach (systematyczna współpraca od wielu lat), Stowarzyszenie Oświatowców Polskich w Toruniu, czasopismo „Wszystko dla Szkoły” w Warszawie, Oficyna MM „Niezbędnik Dyrektora” w Poznaniu, Wydawnictwo Eduksrypt w Krakowie, Wydawnictwo Verlag Dashofer w Warszawie oraz na stronach internetowych CEO – Warszawa, ODN Poznań. Pani Elżbieta Rzepecka – Roszak posiada w swoim dorobku ok. 60 publikacji metodycznych. Wydała dwa tomiki wierszy regionalnych: w 2006 r. – „Podróż z Różą”, w 2007 r. – „Aleją różanych gwiazd”, jej wiersze również zostały wydane we współpracy z Kołem Plastyczno – Literackim przy Klubie Nauczyciela w Gnieźnie, pod wspólnym tytułem „Wszystkie barwy czasu”. Wzięła udział w ogólnopolskim programie „Nauczyciel z klasą” prowadzonym przez CEO i Gazetę Wyborczą, uzyskując certyfikat „Nauczyciela z klasą”. Dzięki temu programowi zainicjowała w szkole prowadzenie zajęć z zastosowaniem oceniania kształtującego, zapoznając jednocześnie z tą metodą innych nauczycieli. I edycji ogólnopolskiego programu „Twórczy Nauczyciel – Twórcza Edukacja”, zainicjowanym przez Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Eduskrypt w Krakowie, uzyskując III miejsce w programie i certyfikat „Twórczego Nauczyciela”. Nawiązała w ten sposób współpracę z Ośrodkiem, wydawnictwami oraz partnerami programu m.in. Ośrodkiem Szkoleniowym PROFED w Kielcach, dzięki którym stała się trenerem i prowadzi szkoleni dla nauczycieli. Zainicjowała powstanie Ogólnopolskiego Klubu Twórczego Nauczyciela pod patronatem Wydawnictwa Eduskrypt, Głosu Nauczycielskiego i Platformy „Literka”, pełni od 2007 r. funkcję wiceprezesa Klubu. Członkami Klubu są nauczyciele, laureaci pierwszej edycji programu „Twórczy Nauczyciel – Twórcza Edukacja”, którzy poprzez wspólne działania integrują środowiska nauczycielskie i uczniowskie. Jest inicjatorką i współautorką Ogólnopolskiego Projektu Regionalnego „Niech wiedzą sąsiedzi, kto i co w Polsce siedzi”, w projekcie wzięło udział 12 szkół z Polski, na różnych etapach edukacyjnych. Było to innowacyjne przedsięwzięcie Klubu Twórczych Nauczycieli, obejmujące swoim zakresem przedszkole, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne i szkołę wyższą. Projekt został zgłoszony do konkursu zainicjowanego przez Instytut Nowoczesnej Edukacji w Warszawie. Zainicjowała i była główną organizatorką I i II Dni Niechanowa. Uroczystość miała charakter Święta Regionu z zaangażowaniem wszystkich szkół i placówek z terenu gminy. Jest organizatorką I Niechanowskiego Spotkania Europejskiego o charakterze międzypowiatowym, na które został zaproszony poseł eurodeputowany, poseł na Sejm RP, przewodnicząca Rady Powiatu oraz włodarze gmin i dyrektorzy szkół. Głównym zamierzeniem było uczczenie 50-tej rocznicy podpisania Traktatów Rzymskich. Uczniowie reprezentujący szkoły i gimnazja (12 placówek) z powiatów gnieźnieńskiego i wrzesińskiego mieli okazję sprawdzić podczas konkursu swoją wiedzę o państwach UE oraz zaprezentować wylosowany kraj UE. Pani Elżbieta Rzepecka – Roszak pozyskała sponsorów rzeczowych nagród oraz dla wszystkich szkół przygotowała pakiety materiałów metodycznych, pozyskanych z Centrum Edukacji Europejskiej w Warszawie, Starostwa Powiatowego i GARG w Gnieźnie. Każda szkoła otrzymała stosowny Certyfikat Europejski, podpisany przez posła eurodeputowanego i Wójta Gminy Niechanowo. Pani Elżbieta Rzepecka – Roszak była inicjatorką projektu edukacyjnego przeciwdziałającemu przejawom przemocy i agresji w szkole, który opracowała wraz z nauczycielami, jest on realizowany drugi rok. Włączyła też szkołę do Ogólnopolskiego Programu „Szkoła bez przemocy” (dwie edycje). W ramach działań profilaktycznych pani dyrektor zainicjowała i zorganizowała Gminny Happening Przeciw Przemocy, w którym brały udział wszystkie szkoły podstawowe i przedszkole. Impreza odbyła się w Szkole Podstawowej w Niechanowie z udziałem gospodarzy gminy i przedstawicieli Rady Powiatu. Pani Elżbieta Rzepecka – Roszak jest nauczycielem dyplomowanym od 2002 r., w 2003 r. została wpisana na listę ekspertów ds. awansu zawodowego nauczycieli, co roku bierze udział w posiedzeniach komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli. Systematycznie każdego roku kończy wiele różnych form doskonalenia zawodowego. W swoim dorobku zawodowym posiada ukończonych około 60 różnych form doskonalenia zawodowego. Sama również prowadzi szkolenia i warsztaty dla rad pedagogicznych np. w Zespole Szkół Handlowych w Poznaniu oraz warsztaty dla zespołu dyrektorów.

Poetka

Pani Elżbieta Rzepecka – Roszak od zawsze pisała wiersze a odkąd związała się z gminą Niechanowo zafascynowała się jej regionem, historią, malowniczymi miejscami i ludźmi. W wyniku tej fascynacji powstały dwa tomiki poezji: w roku 2006 „Podróż z różą” (przy współautorstwie Leszka Zycha)), traktujący o miejscach i związanych z nimi opowieściami; rok później, czyli w 2007 wydany zostaje tomik „Aleją różanych gwiazd” opowiadający historie ludzi związanych z regionem niechanowskim, którzy w sposób szczególny zostali zapamiętani wśród potomnych. Działalność poetycka Pani Elżbiety sprawiła, że jej nazwisko zostało wpisane do Wielkopolskiego Słownika Pisarek. Miłość do poezji oddaje również jej wrażliwy charakter, umiejętność dostrzegania otaczającego piękna i ogromną empatię, a także lekkość pisarską w ujmowaniu rzeczy ważnych.

Znaczenie postaci

Pani Elżbieta Rzepecka – Roszak dąży zawsze do doskonałości, wiele wymaga od siebie i tego samego oczekuje od innych, choć zawsze jest wyrozumiała dla ludzkich słabości i dobro drugiego człowieka stawia najwyżej. Najważniejszą rzeczą w pracy dla Pani Dyrektor jest bezpieczeństwo uczniów i nauczycieli. To priorytet, aby w szkole wszyscy czuli się dobrze: nauczyciele jak partnerzy, a uczniowie znaleźli w niej przychylność, poczucie swojej wartości, przyjazną atmosferę. Prywatnie pani Ela to człowiek bardzo ciepły, delikatny, wrażliwy. Kocha świat poezji, przyrody, chroni swoich najbliższych. Potrafi płakać na romantycznych filmach, wzruszać się na widok zwierząt, uwielbia mądre przesłania jak i dowcipy, które chętnie opowiada lub przesyła pocztą elektroniczną innym. Dostrzega potrzeby drugiego człowieka, zarówno te materialne, jak i duchowe. Potrafi słuchać, ale i milczeć, gdy jest to potrzebne. Największy sukces zawodowy Pani Dyrektor to stworzenie szkoły przyjaznej uczniom, rodzicom, nauczycielom, to wprowadzenie innowacji w życiu szkoły, np. debaty rodziców, nauczycieli, uczniów, to uzyskanie bardzo wysokiej oceny przez SP w ewaluacji zewnętrznej. Dowodem tego są odznaczenia i nagrody, które odbiera Pani Dyrektor, w tym Nagroda Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Szkoła pod rządami Pani Elżbiety Rzepeckiej – Roszak stała się bardziej otwartą. Pani Dyrektor podjęła i podejmuje szeroką współpracę z rodzicami i innymi instytucjami. Chętnie wspiera działania nauczycieli, którzy próbują szkołę unowocześniać, włącza uczniów naszej szkoły w działania wykraczające poza jej mury, zachęca do bycia widocznym w środowisku. Pani Elżbieta Rzepecka – Roszak to przykład człowieka, który swoje życie traktuje jak służbę dla innych. Nigdy nie liczy czasu, jest dla uczniów, rodziców i środowiska o każdej porze dnia i nocy. Nie można też zapomnieć o Jej wkładzie w rozwój literatury. Tworzy przecież wiersze, pisze artykuły do czasopism nauczycielskich, dzieli się w ten sposób z innymi swoim doświadczeniem i wiedzą.

Kalendarium:

 • 1963 ― Narodziny bohatera
 • 1963 ― Narodziny bohatera
 • 1981 ― Rozpoczęcie pracy jak...
 • 2002 ― Tytuł nauczyciela dyp...
 • 2003 ― Ekspert do spraw awan...
 • 2006 ― Wydanie tomiku poezji...
 • 2007 ― Wydanie tomiku poezji...
 • 2007 ― Funkcja wiceprezesa K...
 • 2008 ― Praca jako dyrektor Z...

Cytaty:

 • „Szkoła jest przede wsz...”

Źródła:

 • Wielkopolski Słownik P...

Zobacz też: