Powrót Encyklopedia Wielkopolan „Pan Bóg Cię kocha!”

ks. dr Jacek Stępczak

ur. 30 grudnia 1963
zm.
Szkoła Podstawowa nr 2 z oddziałami integracyjnymi w Środzie Wielkopolskiej

Wywiad z ks. dr Jackiem Stępczakiem cz.1
Wywiad z ks. dr Jackiem Stępczakiem cz.2
Wywiad z ks. dr Jackiem Stępczakiem cz.3
Wywiad z ks. dr Jackiem Stępczakiem cz.4
Wywiad z ks. dr Jackiem Stępczakiem cz.5
Wywiad z ks. dr Jackiem Stępczakiem cz.6
Wywiad z ks. dr Jackiem Stępczakiem cz.7
Wywiad z ks. dr Jackiem Stępczakiem cz.8
Zdjęć: 23
Filmów: 8

Pochodzenie

Ks. dr Jacek Stępczak urodził się 30 grudnia 1963 roku w Kościanie w rodzinie Haliny i Henryka Stępczaków jako drugie dziecko. Ma dwóch braci, starszego Wojciecha i młodszego Szymona.

Edukacja i posługa kapłańska

W 1970 roku rozpoczął naukę w Szkole Podstawowej nr 1 w Kościanie. Był bardzo pilnym uczniem, lubiącym szkołę i naukę. Obok zainteresowań szkolnych miał zainteresowania muzyczne. Uczył się, podobnie jak jego dwaj bracia, gry na pianinie i gitarze. Tak więc, dom rodzinny zawsze wypełniony był muzyką, zwłaszcza podczas świąt, kiedy bracia wspólnie z ojcem grali na instrumentach i razem z mamą śpiewali. W latach 1978 – 1982 uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego im. Oskara Kolberga w Kościanie. Po uzyskaniu matury w 1982 roku wstąpił do Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu. W 1987 roku uzyskał magisterium na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu, a 20 maja 1988 roku otrzymał święcenia kapłańskie w Katedrze Poznańskiej. Swoją pierwszą posługę kapłańską rozpoczął w 1988 roku w Środzie Wielkopolskiej jako wikariusz w parafii p.w. Wniebowzięcia NMP. Następnie w latach 1988 -1990 odbywał studia doktoranckie na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Katolickiego (Université Catholique de l’Ouest) w Angers we Francji. Równocześnie, w 1991 roku studiował język francuski w Międzynarodowym Centrum Studiów Francuskich (Centre International d’Etudes Francaises) w Angers, w 1992 roku realizował studia badawcze na Wydziale Teologii Katolickiej Uniwersytetu Wiedeńskiego w Austrii i w latach 1993 – 1994 odbywał kursy języka hiszpańskiego na Uniwersytecie Nawarry (Universidad de Navarra) w Pampelunie w Hiszpanii. Pracę doktorską obronił 10 lutego 1995 roku w Angers, po czym został wykładowcą teologii fundamentalnej i religiologii na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu. W latach 1996 – 1997 pełnił obowiązki prefekta w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu. Następnie, od 1997 do 2001 roku przewodniczył redakcji „Przewodnika Katolickiego” jako redaktor naczelny.

Działalność misyjna

Na początku 2002 roku ks. Jacek Stępczak wyjechał na misje do Afryki, gdzie początkowo został wicerektorem i wykładowcą teologii systematycznej w Misyjnym Seminarium Duchownym „Redemptoris Mater” w Kitwe w Zambii, a od września 2002 roku – rektorem tej uczelni. Choć jego głównym zadaniem było formowanie przyszłych misjonarzy, pomagał również w pracy duszpasterskiej w parafiach i troszczył się o poprawę sytuacji materialnej lokalnego społeczeństwa, zwłaszcza dzieci, wśród których dużo jest sierot. Sytuacja tych ostatnich jest szczególnie trudna i wymaga zarówno niesienia podstawowej pomocy, takiej jak zapewnienie jedzenia, ubrań, jaki i organizowania edukacji. Podejmował działania mające na celu wspomaganie sierot z ośrodka dziennego pobytu „Dzieci Betlejem” w Kitwe, w którym gromadzą się dzieci mające od sześciu do szesnastu lat. Otrzymują tam darmową naukę i jeden ciepły posiłek, który dla wielu jest jedynym posiłkiem spożywanym w ciągu dnia. Między innymi za pośrednictwem „Przewodnika Katolickiego” znajdował wśród Polaków wielu ludzi gotowych nieść tym sierotom pomoc duchową i materialną. W 2007 roku ks. Jacek zachorował i musiał wrócić do Polski. Po odzyskaniu zdrowia, w listopadzie 2008 roku został proboszczem parafii p.w. Jezusa Chrystusa Najwyższego Kapłana w Czarnkowie i pełnił tę posługę do 30 lipca 2010 roku. Następnie skierowany został do pracy duszpasterskiej ponownie w Środzie Wielkopolskiej, gdzie objął funkcję proboszcza parafii p.w. Św. Józefa. Po powrocie z Afryki nie zapomniał o dzieciach, o które się troszczył. Dalej wspiera je swoją duchowo i materialnie. Organizuje wśród swoich parafian adopcje na odległość sierot z Zambii, pomaga w nawiązywaniu kontaktu dzieci ze swojej parafii z ich zambijskimi rówieśnikami. Podczas wyjazdów do Zambii na kilkunastodniowe pobyty w Misyjnym Seminarium Duchownym „Redemptoris Mater” w Kitwe zawsze odwiedza swoich małych przyjaciół, przekazuje im od średzkich dzieci rysunki, drobne upominki i wspiera ich materialnie. Poprzez takie działania uwrażliwia na potrzeby słabszych i uczy dzielenia się z potrzebującymi.

Działalność kulturalna i krajoznawcza

Ksiądz Jacek Stępczak kierując parafią troszczy się nie tylko o rozwój duchowy swoich parafian, lecz stara się również wzbogacać ich życie kulturalne. Organizuje wiele wycieczek, podczas których wierni zarówno modlą się jak i poznają piękno naszego kraju. Są to zarówno wycieczki jednodniowe, np. cały cykl wycieczek śladami świętych i błogosławionych z Wielkopolski, jak i dłuższe kilkudniowe, do różnych regionów Polski, odkrywające jednocześnie ich uroki jak i miejsca pielgrzymkowe. Zaprasza do Kościoła różnych artystów, którzy podczas koncertów i wieczornic prezentują swój patriotyczny i religijny repertuar. Wspiera talenty swoich parafian, którzy występując na chwałę Bożą podczas koncertów czy przedstawień o tematyce religijnej prezentują swoje zdolności. Ksiądz Jacek łatwo i serdecznie nawiązuje kontakt z ludźmi. Jest bardzo dobrze odbierany zwłaszcza przez dzieci i młodzież, czego dowodem jest chętne zapraszanie go do szkół, gdzie dzieli się swoimi doświadczeniami i wspomnieniami z pobytu w Afryce i przybliża im ten egzotyczny kontynent.

Znaczenie postaci

Ksiądz Jacek Stępczak potrafi wspaniale łączyć swoją pracę duszpasterską z działalnością charytatywną i kulturalną. Poprzez swój radosny sposób bycia wnosi do społeczności lokalnej wiele entuzjazmu i optymizmu. Zawsze pogodny i chętny do pomocy jest osobą niezwykle cenioną i lubianą przez liczne środowiska średzian.

Źródła:

Wywiad z ks. dr Jackiem Stępczakiem
http://www.jozef-sroda.pl/viewpage.php?page_id=2
https://www.przewodnik-katolicki.pl/Archiwum/2007/Przewodnik-Katolicki-1-2007/Spoleczenstwo/Natotela-czyli-dziekuje
https://www.przewodnik-katolicki.pl/Archiwum/2006/Przewodnik-Katolicki-8-2006/Spoleczenstwo/Zambijskie-sieroty
http://www.sroda.e-wielkopolska.pl/artykuly/3331-roda-w-zambii
http://www.sroda.e-wielkopolska.pl/artykuly/3675-zambijski-biskup-w-rodzie
http://www.sroda.e-wielkopolska.pl/artykuly/4928-jubileusz-ks-jacka-stpczaka
http://www.wwsse.pl/SPOTKANIE_Z_KSIEDZEM_DR_JACKIEM_STEPCZAKIEM,10544.html
http://gazetasredzka.pl/aktualnosci/zlobek-pelen-krokodyli-zyraf-hipopotamow-sloni-rozmowa-swiateczna,a23814c
http://www.missionarieclaveriane.org/eco_africa/pol/Eco_2014_11.pdf
Kalendarium:

 • 1993 ― Kursy języka hiszpańs...
 • 1996 ― Prefekt w Arcybiskupi...
 • 1982 ― Studia w Arcybiskupim...
 • 2002 ― Rektor Misyjnego Semi...
 • 2002 ― Wicerektor i wykładow...
 • 1988 ― Wikariusz w parafii p...
 • 1990 ― Studia doktoranckie n...
 • 1991 ― Studia języka francus...
 • 1992 ― Studia badawcze na Wy...
 • 1982 ― Matura w Liceum Ogóln...
 • 1997 ― Redaktor Naczelny „Pr...
 • 1995 ― Wykładowca teologii f...
 • 1963 ― Narodziny bohatera
 • 1987 ― Magisterium na Papies...
 • 1988 ― Święcenia Kapłańskie ...
 • 1995 ― Obrona pracy doktorsk...
 • 2008 ― Proboszcz parafii p.w...
 • 2010 ― Proboszcz parafii p.w...

Cytaty:

 • „Pan Bóg Cię kocha!”

Źródła:

 • Artykuł ks. Jacka Stęp...
 • Artykuł ks. Jacka Stęp...
 • Galeria fotograficzna ...
 • Jubileusz ks. Jacka St...
 • Misyjne Seminarium w K...
 • Parafia p.w. św. Józef...
 • Relacja z pobytu w Zam...
 • Rozmowa świąteczna z k...
 • Spotkanie z ks. dr Jac...
 • Wizyta ks. bpa Alicka ...

Zobacz też: