Łucjan Dymek

ur. 14 lipca 1908
zm.
Szkoła Podstawowa im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Drawskim Młynie

Zdjęć: 18

Czas i miejsce urodzenia – najważniejsze informacje o rodzinie:

Urodzony 14 lipca 1908 roku w Piłce. Ojciec Szymon Dymek – kupiec bławatów, matka Walentyna Dymek, zd. Graś zajmowała się domem. Rodzeństwo Łucjana to: Bronisław Dymek – listonosz, strażak OSP Piłka; Leon Dymek – nauczyciel; Zofia Dymek – nauczycielska; Zdzisława Dymek – gospodyni gospodarstwa rolnego w Zieleńcu. Rodzina Dymków mieszkała w Piłce pod numerem 27 od połowy XIX w.

Lata dzieciństwa i etap szkolny:

Łucjan Dymek uczęszczał od roku 1916 do Szkoły Powszechnej w Piłce, którą ukończył w roku 1920. Dzieciństwo upłynęło mu na sezonowej pracy w lesie przeplatanej nauką i pasją muzyki (uczył się grać na skrzypcach). Edukację kontynuował w Czarnkowie, gdzie uczęszczał do męskiego gimnazjum, a następnie liceum. Pod koniec lat dwudziestych kończy seminarium nauczycielskie uzyskując uprawnienia nauczyciela.

Początki pracy zawodowej i założenie rodziny:

Na początku lat trzydziestych aktywnie działał w założonym przez siebie Teatrze Ludowym przy Kościele w Piłce. Z powodu braku pracy w zawodzie na terenie powiatu czarnkowskiego Łucjan zostaje w 1930 roku skierowany do pracy na Śląsku w Szkole Powszechnej w Siemianowicach. Pracuje tam do wybuchu II wojny światowej. W roku 1934 poślubił Annę Mądrawską zamieszkałą w Zieleńcu, z którą powrócił na Śląsk, gdzie dwa lata później urodził się ich najstarszy syn Marian. W pierwszych tygodniach wojny rodzina Łucjana wraca do Drawska gdzie otrzymuje lokal zastępczy, a on sam rozpoczyna pracę na stacji PKP w Krzyżu Wlkp. jako pracownik fizyczny przy oczyszczaniu torów i zwrotnic. Podczas okupacji prowadzi tajne nauczanie dla kilkoro dzieci w Drawsku. W styczniu 1945 r. kiedy Drawsko zostaje wyzwolone przez Armię Czerwoną zostaje mu powierzona organizacja Szkoły Powszechnej. Po uporządkowaniu sal i pomieszczeń w szkole 19 lutego 1945 r. rozpoczęto naukę i sporządzono spis dzieci z przydziałem ich do klas. Łucjan Dymek powołał również trzech nauczycieli i tak powstało pierwsze w Drawsku grono pedagogiczne. Szkoła liczyła wówczas 227 uczniów w pięciu oddziałach na poziomie klasy I i II. Funkcję kierownika szkoły Łucjan pełnił do 1949 r. – później był czynnym nauczycielem w zakresie muzyki i matematyki.

Działalność społeczna na rzecz środowiska:

Łucjan Dymek był inicjatorem powstania Towarzystwa Śpiewaczego w Drawsku po wojnie, kierując chórem złożonym z uczniów i absolwentów szkoły. Wspólnie z Pawłem Nowakiem zakładał w Drawsku w latach czterdziestych Gminną Spółdzielnię Samopomocy Chłopskiej. Był inicjatorem i propagatorem turystyki (organizował wycieczki po najbliższej okolicy oraz do Poznania) oraz opiekunem spółdzielczości uczniowskiej w Drawsku. Za swoją działalność na rzecz oświaty odznaczony został Brązowym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Edukacji Narodowej. Od początku działalności Szkoły w Drawsku przez wiele lat prowadził szkolną kronikę, w której zawarł ważne wiadomości z historii Drawska od czasów rozbiorów po II poł. XX w. W trakcie swojej pracy zawodowej gromadził pamiątki związane z historią regionu.

Znaczenie postaci:

Łucjan Dymek pozostał w pamięci wielu uczniów jako ten, który zaszczepił w nich miłość do muzyki. Jako nauczyciel był wzorem dla innych i wychowawcą kolejnych pokoleń nauczycieli. Oddany sprawą społeczności lokalnej angażował się w tworzenie samorządu po 1945 r.

Bibliografia:

– Wspomnienia Władysława Dymka – syna bohatera biogramu
– Kronika Szkoły Podstawowej w Drawsku

Kalendarium:

  • 1908 ― Narodziny bohatera
  • 1969 ― Śmierć bohatera

Zobacz też: