Michał Daniel

ur. 29 września 1953
zm.
Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Łobżenicy

Zdjęć: 2

MICHAŁ DANIEL


POCHODZENIE
Michał Daniel urodził się 29 września 1953 roku w Łobżenicy (powiat pilski), na ulicy Sportowej. Z miastem tym związany jest do dziś. Jego rodzicami byli Edmund i Elżbieta (z domu Ciechelska) Danielowie. Oboje pochodzą z Łobżenicy. Ojciec najpierw był księgowym w Państwowym Gospodarstwie Rolnym, a później został kierownikiem drogerii. Matka pracowała jako sprzedawczyni w drogerii.


DZIECIŃSTWO
M. Daniel ma troje starszego rodzeństwa, dwie siostry Joannę i Gabrielę oraz brata Romualda, który zmarł w 1975 roku. Mówi o sobie „byłem niesfornym dzieckiem”.


EDUKACJA
Szkołę Podstawową w Łobżenicy ukończył w 1968 roku. Następnie podjął dalszą naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Łobżenicy, którego nie ukończył. Kontynuował edukację w Technikum Rolniczym w Samostrzelu (powiat nakielski), które ukończył w 1981 roku. W latach 2001/2003 dokształcał się i skończył Studium Pomocy Psychologicznej oraz Studium Terapii Uzależnień.
Z pierwszą żoną Aliną ma troje dorosłych dzieci, syna Mariusza oraz dwie córki Martę i Annę. Żona zmarła w 2002 roku. Ponownie zawarł związek małżeński z Agnieszką. Obecna żona jest pielęgniarką i pracuje w Szpitalu Powiatowym w Wyrzysku.


PRACA ZAWODOWA
Po ukończeniu technikum pracował na stanowisku zootechnika, był także murarzem oraz pracował w mleczarni przy produkcji serów. Od 1996 roku pełni funkcję pełnomocnika burmistrza Łobżenicy do spraw uzależnień oraz instruktora terapii uzależnień. Na pełnym etacie pracuje od 14 lat. Pierwsze 4 lata pracował społecznie lub za niewielkie wynagrodzenie.

Rozwój kariery zawodowej
Przełomowym momentem w jego życiu był rok 1989, kiedy to rozpoczął nowe trzeźwe życie bez alkoholu i papierosów. Żyje odtąd w abstynencji alkoholowej i tytoniowej. Postanowił poświęcić swoje życie pomocy osobom, które mają problemy z alkoholem. Jest inicjatorem powstania Grupy Anonimowych Alkoholików skupiającej ludzi uzależnionych. W ślad za nią powstała druga grupa, którą tworzą współuzależnieni, czyli rodzina. Kolejnym krokiem było założenie trzeciej grupy pod nazwą Dorosłe Dzieci Alkoholików, której zadaniem jest wsparcie i pomoc dzieciom od 16 roku życia. Według Pana Michała wsparcie polega na tym, aby osoba uzależniona przełamała się i przyszła po pomoc. Podczas spotkań uświadamia i pokazuje uczestnikom zło jakie czynią swoim bliskim. Wspiera uzależnionych, organizując im comiesięczne dni skupienia w Sanktuarium Maryjnym w Górce Klasztornej. Pan Michał uważa, że sama wiedza o uzależnieniu nie wystarczy, potrzebne jest wsparcie duchowe, które daje wiara w Boga. Uważa, że terapia bez wiary jest znacznie trudniejsza. Sam czerpie siłę z książeczki „Dzień po dniu”, która zawiera 365 medytacji na każdy dzień roku. Co roku uczestniczy w pieszej pielgrzymce na Jasną Górę.
Współpracuje także ze szkołami w naszej gminie. Prowadzi zajęcia z dziećmi i młodzieżą w zakresie profilaktyki na temat komunikacji oraz asertywności.
Pan Daniel jest inspiratorem powołania do życia świetlic socjoterapeutycznych w Łobżenicy, Dębnie i Liszkowie. Z jego inicjatywy, budynki w których się mieszczą, zostały wyremontowane i służą dzieciom do dziś. Jego „ukochanym dzieckiem” jak sam mówi jest obecna siedziba, w której urzęduje. Jest również autorem artykułów w lokalnej gazecie „ Panorama Łobżenicy”, w których porusza problemy osób uzależnionych oraz opisuje bieżącą działalność i inicjatywy Centrum Profilaktyki. Największą nagrodą dla niego jest jego obecne życie, mówi „kocham swoje życie i pracę”. Nie wyobraża już sobie bez tego swojej egzystencji. Kontakt z ludźmi dostarcza mu inspiracji i jest siłą napędową do dalszego działania. Pan Michał od kilku lat bierze udział w przedstawieniu Misterium Męki Pańskiej organizowanym przez Misjonarzy św. Rodziny w Górce Klasztornej. Wciela się w postać Judasza, dlatego możemy oglądać go w tym czasie z brodą. Wiele satysfakcji dostarcza mu pisanie wierszy, których tematyka uzależniona jest od sytuacji, miejsca, ludzi czy pogody. Tworzy wiersze o przyrodzie, miłości do żony i Pana Boga. Otrzymał Zloty Krzyż Zasługi Honorowego Dawcy Krwi. Oddał ponad 40 litrów krwi.


ZNACZENIE POSTACI
Pan Michał Daniel w ciągu dziewiętnastu lat swojej działalności na stanowisku pełnomocnika do spraw uzależnień dał się poznać jako osoba kreatywna i godna zaufania. Do niego zwracają się osoby potrzebujące pomocy nie tylko w sprawie uzależnienia, ale również w innych. Jest pierwszą osobą na terenie gminy, która zajęła się problemami i pomocą ludziom uzależnionym. To on daje im wsparcie , siłę i nadzieję do walki o godne życie. Jego plany wykraczają w przyszłość. Ma zamiar pomagać także ludziom bezdomnym z terenu naszej gminy, którzy potrzebują pomocy. Marzeniem jego jest dać im dom, opiekę, stworzyć warunki godne do życia. W każdym z tych ludzi drzemie dużo miłości i ciepła, wystarczy tylko wyciągnąć do nich rękę.

Zobacz też: