Paweł Malecha

ur. 28 czerwca 1964
zm.
Zespół Szkół w Sobótce - Szkoła Podstawowa

Zdjęć: 5

POCHODZENIE

Paweł Malecha urodził się 28 czerwca 1964 roku w Ostrowie Wielkopolskim przy ówczesnej ulicy 1 Maja ( dziś 3 Maja), w szpitalu, w którym obecnie znajduje się Dom dla Księży Emerytów. Rodzice- Franciszek i Władysława, pracowali w księgowości w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego w Ostrowie Wielkopolskim.

DZIECIŃSTWO, OKRES PRZEDSZKOLA I SZKOŁY

W wieku 3 lat poszedł do Przedszkola Kolejowego w Ostrowie Wielkopolskim, do którego uczęszczał przez 4 lata. Tam też rozpoczęła się jego przygoda z kolejnictwem, ponieważ chodził często z grupą rówieśników na spacery do parku, skąd oglądał przejeżdżające pociągi. W przedszkolu również bawił się lokomotywami. Takie ciągłe przebywanie z przedmiotami nawiązującymi do kolei rodziło w nim ciekawość i wiele pytań związanych z kolejnictwem.
Później uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 8, która w 1979 roku została połączona ze Szkołą Podstawową nr 1. W 1979 roku ukończył ośmioklasową szkołę podstawową. Obok nauki dużo czasu poświęcał grze w piłkę nożną i ręczną. Na pozycji bramkarza, grał najpierw w reprezentacji klasy, a później także i szkoły.
Lubił czytać książki i dzielił się swoimi spostrzeżeniami ze swoimi kolegami. Z przedmiotów szkolnych najbardziej lubił matematykę i fizykę oraz historię. Nie przepadał za śpiewem.
Od drugiej klasy szkoły podstawowej był ministrantem i uchodził wśród kolegów za autorytet w dziedzinie religii.

SZKOŁA ŚREDNIA

Po szkole podstawowej uczęszczał do Technikum Kolejowego, w którym uczył się przez pięć lat (1979 -1984) w klasie o profilu trakcji elektrycznej. Jego pobyt w szkole średniej zbiegł się z czasem wielkich,historycznych zmian, jakie dokonywały się wówczas w Polsce.W tym bowiem okresie zrodziła się Solidarność, został ogłoszony stan wojenny, miały miejsce liczne strajki i manifestacje o charakterze patriotyczno – religijnym.
W szkole, obok zajęć lekcyjnych, odbywał praktyki zawodowe, podczas których uczył się m. in. kierowania lokomotywą ( np. prowadził pociąg z Ostrowa do Poznania, Kluczborka).
W 1984 roku ukończył szkołę i został technikiem elektrykiem. Po zdaniu matury złożył papiery do Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu. W okresie szkoły średniej dużo czytał, interesował się sportem, elektroniką, turystyką i filatelistyką. W 1981 roku został laureatem ogólnopolskiej olimpiady filatelistycznej, która odbyła się w Białymstoku.
Bardzo lubił odkrywać nowe, ciekawe miejsca. Zwiedzał Polskę wzdłuż i wszerz. Jeśli chodzi o życie religijne, to nadal był ministrantem i lektorem, chętnie uczestniczył w młodzieżowych spotkaniach oazowych.

SEMINARIUM DUCHOWNE


W 1984 roku wstąpił do Seminarium Duchownego, które ukończył sześć lat później tj. w roku 1990. W celu podjęcia studiów przeprowadził się do Poznania, ale z Ostrowem nigdy nie zerwał kontaktów. Przyjeżdżał do niego przede wszystkim na wakacje, pomagając w rodzinnej parafii pw. św. Antoniego, organizując wyjazdy młodzieżowe. W latach osiemdziesiątych był założycielem dwóch pisemek dla dzieci i młodzieży, pt. ” Antek”, ” Przymierze”, które miały charakter religijny. Pisemka te należały do jednych z pierwszych tego rodzaju w Polsce.
Na ostatnim roku studiów odbył roczną praktykę diakońską w parafii pw. św. Jakuba w Poznaniu – Głuszynie.
24 maja 1990 roku w katedrze poznańskiej został wyświęcony na kapłana przez arcybiskupa Jerzego Strobę metropolitę poznańskiego.

PRACA KAPŁAŃSKA W POLSCE


Przez władze kościelne został skierowany do pracy w parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Środzie Wielkopolskiej, w której pracował jako wikariusz w latach 1990 – 1992. W tym czasie obok pracy duszpasterskiej, kontynuował w Poznaniu podyplomowe, dwuletnie studia z zakresu teologii biblijnej, które ukończył w 1992 roku.
W Środzie Wielkopolskiej pracował głównie z młodzieżą, prowadził duszpasterstwo rodzin i nauczycieli, uczył religii w tamtejszym Zespole Szkół Rolniczych.
W 1992 roku został skierowany do pracy w parafii pw. św. Michała Archanioła w Poznaniu. Uczył religii w Zespole Szkół Ekonomicznych. W szkole założył pismo pt. ” Nowe Życie”, które było redagowane przez uczniów. Organizował dla młodzieży spotkania modlitewne, wyjazdy weekendowe i wakacyjne, wieczory przy ognisku .Był współorganizatorem kursów języków obcych, nauki gry na gitarze, prowadzonych na terenie parafii. Dzięki pomocy ówczesnego trenera kadry narodowej Polski, udało się mu przeprowadzić parafialne mistrzostwa miasta Poznania w koszykówce. Pomagał chorym, których wspierał. Organizował dyskoteki, podchody, parafialne wyjścia na kryty basen, na mecze.

STUDIA W RZYMIE I PRACA W WATYKANIE

Do Rymu został skierowany przez Księdza Arcybiskupa w lutym 1995 roku. Aby mógł się dobrze przygotować do studiów, został przeniesiony na cztery miesiące przez władze kościelne do Buku, gdzie uczył się języka włoskiego. Do Rzymu dotarł na początku lipca 1995 roku. Od samego początku zaczął uczęszczać na kurs językowy. W sierpniu pojechał do jednej z parafii w Toskanii, aby tam pomagać w pracy duszpasterskiej i doskonalić swój język włoski.
W październiku tegoż roku, rozpoczął studia na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie
gdzie studiował prawo kanoniczne. Mieszkał w Papieskim Kolegium Polskim przy Piazza Remuria, gdzie mieszkał kardynał Karol Wojtyła podczas pobytów w Rzymie zanim został Papieżem.
W niedzielę regularnie jeździł na włoskie parafie, dzięki czemu poznawał Włochów i ich zwyczaje oraz doskonalił język. W czasie wakacji wyjeżdżał do innych państw europejskich, aby tam na kursach uczyć się kolejnych języków.
Przez pięć lat studiował prawo kanoniczne.W czerwcu 2000 roku obronił doktorat.Na prośbę władz kościelnych został w Rzymie i przez trzy kolejne lata kontynuował naukę w Studium Rotalnym przy Trybunale Apostolskim Roty Rzymskiej. Po zdaniu końcowego egzaminu w 2003 roku został adwokatem Trybunału Roty Rzymskiej. Zdobyty tytuł, który uprawnia go do prowadzenia działalności sądowej na całym świecie.
Jeszcze na drugim roku nauki w Studium Rotalnym zaproponowano mu pracę w Sygnaturze Apostolskiej, czyli Najwyższym Sądzie Kościoła, którą podjął 1 czerwca 2002 roku.
Najpierw pracował jako urzędnik w kancelarii sądu, w różnych jej sekcjach.Dzięki temu poznał specyfikę pracy kancelaryjnej.
W 2005 roku powierzono mu obowiązki kierownika kancelarii, a w 2008 roku Papież Benedykt XVI mianował go Kanclerzem Sygnatury Apostolskiej, czyli kierownikiem kancelarii.
Cztery lata później ( 2012 r.), ten sam papież powierzył mu zaszczytny urząd zastępcy Promotora Sprawiedliwości. Dzięki tej nominacji prowadzi samodzielnie powierzone mu sprawy
i zabiera głos w dyskusjach nad rozstrzygnięciem wszystkich spraw, jakie toczą się w Trybunale Sygnatury Apostolskiej.
Oprócz pracy w Watykanie jest wykładowcą na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, gdzie prowadzi zajęcia z zakresu prawa kanonicznego. Poza tym jest zapraszany z wykładami gościnnymi na liczne uczelnie europejskie, np. do Petersburga w Rosji. Konferencje wygłasza również podczas sympozjów naukowych w Polsce, najczęściej w Krakowie.
Dużo pisze i publikuje( książki, artykuły), głównie w języku włoskim. Prowadzi też duszpasterstwo włoskich rodzin.

ZNACZENIE POSTACI DLA OSTROWA

Działalność Ks. Pawła Malechy przyczynia się do wzrostu autorytetu naszego państwa i miasta, dlatego na wniosek Rady Miasta Ostrowa Wielkopolskiego ksiądz Prałat Paweł Malecha
otrzymał 10 listopada 2013 roku tytuł Honorowego Obywatela Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

ŹRÓDŁA :

Wywiad z postacią biogramu.
Korespondencja mailowa.

Kalendarium:

 • 1981 ― Nagroda
 • 1984 ― Nauka w Seminarium Du...
 • 1964 ― Narodziny bohatera
 • 1990 ― Święcenia kapłańskie ...
 • 1995 ― Wyjazd do Rzymu gdzie...
 • 2000 ― 2003 r. został adwoka...
 • 2002 ― 2002 roku podjął prac...
 • 2008 ― W 2008 roku Papież Be...
 • 2012 ― W 2012 roku objął urz...
 • 2013 ― Honorowy Obywatel Mia...
 • 2015 ― wywiad z bohaterem bi...

Zobacz też: