Powrót Encyklopedia Wielkopolan „To człowiek człowiekowi najbardziej potrzebny jest do szczęścia. Taki człowie...”

Teresa Jadwiga Plesiak

ur. 26 września 1953
zm.
Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Połajewie

Wywiad z Panią Teresą Plesiak
Zdjęć: 19
Nagrań: 1

Pochodzenie

Teresa Jadwiga Plesiak urodziła się 26 września 1953 roku w Szczebrzeszynie. Wraz z rodzicami i rodzeństwem mieszkała w Klemensowie, gdzie spędziła dzieciństwo i młodość. Ojciec – Władysław był elektrykiem, matka – Jadwiga, z domu Uścimiak, prowadziła dom oraz pracowała, w porze kampanii cukrowniczej, w laboratorium. Ma troje rodzeństwa: Franciszka, Tadeusza i Grażynę.

Życie rodzinne

Swojego męża – Andrzeja, który jest weterynarzem, poznała w Lublinie jeszcze przed rozpoczęciem studiów. W sierpniu 1977 r. wzięła z nim ślub. Dwa lata później przyjechała do Połajewa, gdzie do dziś prowadzi spokojne życie na wsi, tęskni jednak za rodzinnymi stronami. Ma czworo dzieci: Marcina (ur. w 1978 r.), Macieja (ur. w 1980 r.), Mateusza (ur. w 1981 r.), Annę (ur. w 1983 r.). Państwo Plesiakowie bardzo dbali o edukację swoich dzieci. Dużo czasu i uwagi poświęcali Maciejowi, który jest niepełnosprawny ruchowo i obecnie uczęszcza na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gębicach. Pasjonuje go fotografia. W swoim dorobku ma już wystawy i wyróżnienia. Teresa Plesiak obecnie jest na emeryturze i cieszy się z trojga cudownych wnuków: Tosi, Leny i Stasia.

Edukacja

Uczęszczała do Szkoły Podstawowej w Klemensowie. Lubiła tam spędzać czas. Interesowały ją przedmioty przyrodnicze, dlatego w 1968 r. rozpoczęła naukę w Technikum Rolniczym w Zamościu. Tam aktywnie uczestniczyła w różnych działanich szkolnych, między innymi śpiewając w szkolnym chórze. Należała też do harcerstwa i trzykrotnie brała udział w akcji we Fromborku, pracując na rzecz terenów zielonych. W 1973 r. zdała maturę i wybrała studia magisterskie na Akademii Rolniczej w Lublinie na Wydziale Zootechnicznym. Tytuł magistra inżyniera zootechniki uzyskała 13 marca 1978 r. W 1986 r. ukończyła studium pedagogiczne w Instytucie Kształcenia Nauczycieli im. Władysława Spasowskiego – Oddziale Doskonalenia Nauczycieli w Bydgoszczy. Następnie podjęła kurs kwalifikacyjny „Wychowanie do życia w rodzinie” w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Pile. W latach 1999 – 2000 studiowała na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Studia podyplomowe z zakresu nauk o rodzinie ukończyła z wynikiem bardzo dobrym. Miło wspomina lata szkolne, do dziś jeździ na zjazdy absolwentów. Wraz z koleżankami i kolegami z technikum wzięła udział w ogólnopolskim programie telewizyjnym „Ananasy z naszej klasy”.

Praca zawodowa

• W latach 1978 – 1979 odbywała staż w Zakładzie Rolnym w Michałowie.

• W latach 1979 – 1986 pracowała jako specjalista do spraw organizacji produkcji rolnej w Spółdzielni Kółek Rolniczych w Połajewie.

• W latach 1986 – 2000 wykonywała zawód nauczycielki biologii i chemii w Szkole Podstawowej w Młynkowie.

• Od 1999 roku do 2006 roku pracowała w Gimnazjum w Młynkowie, nauczając biologii, chemii i wychowania do życia w rodzinie.

• 1 października 2006 roku przeszła na emeryturę.

• W roku 2007 podjęła pracę w Gimnazjum w Połajewie na stanowisku nauczyciela wychowania do życia w rodzinie.

• W latach 2007 – 2009 pracowała w Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Połajewie jako nauczycielka wychowania do życia w rodzinie.

W czasie pracy zawodowej otrzymała wiele nagród dyrektora szkoły (w roku: 1989, 1991, 1993, 1994, 1998, 1999, 2002, 2004 oraz 2006) za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej z uczniami, aktywny udział w doskonaleniu zawodowym, w tym podnoszeniu swoich kwalifikacji oraz duży wkład pracy włożony w edukację ekologiczną na rzecz środowiska lokalnego. Teresa Plesiak w 1989 r. została poddana ocenie pracy, którą ustalono na wyróżniającą. W 2003 r. awansowała na stopień nauczyciela dyplomowanego. Pełniła funkcję opiekuna stażu oraz wychowawcy klas.W roku 2002 otrzymała nagrodę Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum w Młynkowie – Gimnazjalny Oskar w kategorii „Złoty wykładowca”. W 2001 r. opracowała i wdrożyła edukacyjny projekt ekologiczny dla uczniów Gimnazjum w Młynkowie oraz opublikowała scenariusz na „Szkolny Dzień Przyrody”. W swojej pracy zawodowej przygotowała wiele uroczystości z okazji Dnia Ziemi i Szkolnego Dnia Przyrody. Jako wychowawca klasy była inicjatorką wielu wycieczek krajoznawczo-turystycznych. W swojej pracy podejmowała wiele działań, aby zmotywować uczniów zainteresowanych światem przyrody do nauki i przygotować ich do konkursów na szczeblu: powiatu, rejonu i województwa. Dzięki ciężkiej i wytrwałej pracy uzyskiwała z uczniami bardzo dobre wyniki:

– 2005 r. – II miejsce w Regionalnym Konkursie Ekologicznym dla Gimnazjów w Chodzieży,

– 2003 r. – udział w finale Wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów „Salamandra” w Poznaniu i zajęcie 10 miejsca w województwie wielkopolskim,

– 2002 r. – udział w programie „Eko – szkoła” i zdobycie certyfikatu „Szkoła przyjazna środowisku”,

– 2002 r. – udział w finale Olimpiady Ekologicznej „Eko – szkoła” w Pile,

– 2002 r. – II miejsce w konkursie „Na tropach przyrody” zorganizowanym przez regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Pile,

– 2000 do 2005 – cykliczny udział w Konkursie leśny, organizowanym przez Nadleśnictwo Sarbia, gdzie uczniowie dwukrotnie zdobyli II miejsce i dwukrotnie III miejsce.

Teresa Plesiak pomogła swoim zdolnym uczniom rozwijać pasję do nauk przyrodniczych. Dzisiaj są oni absolwentami wyższych uczelni medycznych w Polsce.

Działalność społeczna

Teresa Plesiak, z inicjatywy Marii Klewenhagen, założyła Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych, które zostało zarejestrowane decyzją Sądu Wojewódzkiego w Poznaniu dnia 13 czerwca 1995 roku i zrzesza 32 rodziny. Zajmuje się rehabilitacją dzieci upośledzonych ruchowo i umysłowo, niesłyszących, z zespołem Downa oraz porażeniem mózgowym.

Najważniejsze cele statutowe stowarzyszenia:

– pomoc w rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych,

– dofinansowanie leczenia specjalistycznego,

– wzajemne wspieranie się i wymiana doświadczeń między rodzicami,

– organizacja imprez dla dzieci niepełnosprawnych, turnusów rehabilitacyjnych,

– organizowanie imprez dobroczynnych,

– integracja rodzin wychowujących dzieci niepełnosprawne ze społeczeństwem,

– rozwiązywanie innych sytuacji losowych dzieci.

W 1995 r. Teresa Plesiak, przy pomocy Wójta Gminy Połajewo – pana Stanisława Pochyluka oraz dzięki środkom finansowanym pozyskanym z balu charytatywnego, otworzyła salkę rehabilitacyjną w pomieszczeniu Gminnego Ośrodka Kultury w Połajewie. Dla rodziców i dzieci niepełnosprawnych oraz społeczności lokalnej zorganizowała wiele wycieczek krajoznawczo-turystycznych po kraju ojczystym i Europie:

• 1999 r. – Zakopane,

• 2000 r. – Lublin, Kazimierz nad Wisłą, Nałęczów i Zamość (będąc w Zamościu, odwiedzili „Green PUB” Witolda Paszta, gdzie zostawili „Serce za serce” w podzięce za koncert charytatywny),

• 2001 r. – Zakopane i Słowacja,

• 2002 r. – Tatry i Pieniny,

• 2003 r. – Karkonosze i Czechy,

• 2004 r. – wycieczka integracyjna – „Papieski szlak” i Wilno,

• 2005 r. – „Szlakiem Jana Pawła II” – Kraków – Zakopane – Wadowice,

• 2006 r. – południe Europy – Włochy,

• 2007 r.– Tropical Island w Niemczech,

• 2007 r.- polskie megalopolis – „Trójmiasto”,

• 2008 r. – stolica Polski – Warszawa oraz Niepokalanów,

• 2009 r.– wycieczka integracyjna na Dolny Śląsk i do Drezna,

• 2010 r.– Karpacz i okolice,

• 2011 r. – „Poznajemy Podhale”- Zakopane, Kraków,

• 2012 r. – Wolin i Szczecin,

• 2013 r. – Kraina Polskich Jezior – Mazury,

• 2014 r. – Białowieża i Podlasie.

Dużą radością dla dzieci niepełnosprawnych są częste ogniska, rodzinne pikniki i wycieczki jednodniowe.

Stowarzyszenie aktywnie włącza się w życie kulturalne wsi Połajewo, organizując wiele działań kulturalnych:

• 11.06.1996 r. – wspaniały koncert śpiewającej poetki – Antoniny Krzysztoń (dochód z koncertu przeznaczony został na działalność statutową stowarzyszenia),

• 26.02.1999 r.- występ „ Kabaretu Moralnego Niepokoju“ (stowarzyszenie dzięki ich występowi pozyskało 3000 złotych),

• 21.09.1999 r.- koncert Grupy VOX z udziałem Witolda Paszta – szkolnego kolegi pani Teresy Plesiak, gdzie wykonane zostały m.in. utwory: „Bananowy song“, „Masz w oczach dwa nieba“, „Rycz, mała rycz“, „Szczęśliwej drogi“, „Zabiorę Cię, Magdaleno“ (drugi koncert odbył się 13.11.2013 r.),

• 11.04.2000 r. – występ Antoniny Krzysztoń w kościele parafialnym w Połajewie – koncert pieśni wielkopostnych,

• 6.01.2001 r. – koncert Małgorzaty Ostrowskiej w Gminnym Ośrodku Kultury (piątą rocznicę Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych świętowano pod nazwą „Serce za serce“),

• 27.02.2005 r. – stowarzyszenie zorganizowało koncert charytatywny na rzecz niepełnosprawnego chłopca pt. „Moje życie, mój świat”,

• 13.03.2005 r. – z okazji 10-lecia odbył się koncert Hanny Banaszak.

Prezes stowarzyszenia we współpracy z rodzicami zorganizowała wiele wyjazdów do ośrodków rehabilitacyjnych (m.in. Wielspin w Wągrowcu, Wiatrowie oraz Sarbce).

Co roku, wspólnie z kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej, organizuje Dzień Osoby Niepełnosprawnej. Od 2007 r. stowarzyszenie uczestniczy w Powiatowym Spotkaniu Twórczości Osób Niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Kultury w Połajewie.

Teresa Plesiak wzięła udział w I Powiatowym Pikniku Integracyjno-Sportowym w Gębicach dla osób niepełnosprawnych z powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego.
W 2013 r. kilka osób ze stowarzyszenia przystąpiło do projektu „Integracja społeczna i zawodowa na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego”.
W styczniu 2015 r. Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych wspólnie z Zespołem Szkół im. Kornela Makuszyńskiego w Gębicach przygotowało projekt pt. „Anioły są wśród nas”. Główną gwiazdą wieczoru zorganizowanego w ramach tego projektu była Beata Bednarz.

22 marca 2015 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Połajewie Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych pod kierunkiem Teresy Plesiak zorganizowało uroczystą galę z okazji 20 – lecia istnienia. Ten niezapomniany wieczór uświetniła swoim koncertem Olga Bończyk.

Teresa Plesiak od lat dokumentuje działania stowarzyszenia, pełniąc funkcję kronikarza.

Hobby i zainteresowania

Od lat interesuje się turystyką. Uwielbia podróże, te bliższe (po Polsce) oraz te dalsze (po Europie). Zwiedziła: Francję, Danię, Szwecję, Austrię, Litwę, Czechy, Słowację, Niemcy i Włochy. Lubi czytać książki, oglądać filmy przyrodnicze i programy kulturalne. Lubi zwierzęta, jednak żadnego nie ma, gdyż większość czasu spędza poza domem.

Znaczenie postaci

Teresa Plesiak to szanowana i ceniona emerytowana nauczycielka, która wpływała na wychowanie i edukację wielu młodych ludzi. Członek parafialnego zespołu Caritas. Od 20 lat jest prezesem Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych, walczącym o uśmiech i szczęście dla dzieci z gminy Połajewo. To niewątpliwie wielka społeczniczka, której celem życia jest pomaganie innym ludziom, szczególnie niepełnosprawnym i ich rodzinom. Wskazuje ona osobom niepełnosprawnym różne formy rehabilitacji. Jest organizatorką wielu koncertów, wycieczek oraz imprez charytatywnych na rzecz dzieci i środowiska lokalnego.To osoba pogodna, pełna energii, pozytywnie patrząca na świat i doceniająca codzienną pracę rodziców dzieci niepełnosprawnych oraz wolontariuszy działających na rzecz stowarzyszenia. Wspólnie z nimi pozyskuje środki finansowe na rzecz osób niepełnosprawnych.

Źródła:

wywiad z Panią Teresą Plesiak,

– rozmowa z kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Połajewie,

– dokumenty i fotografie z rodzinnego archiwum Teresy Plesiak,

– kroniki i dokumenty Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Połajewie,

– kroniki Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych w Połajewie,

– lokalna prasa (archiwalne numery): Nadnoteckie Echa, Gazeta Powiatowa, Ziemia Obornicka, Głos Wielkopolski, Tygodnik Nowy, Gazeta Poznańska.


Kalendarium:

 • 1953 ― Narodziny bohatera
 • 1977 ― Zawarcie związku małż...
 • 1978 ― Ukończenie studiów wy...
 • 1986 ― Podjęcie pracy w szko...
 • 1995 ― Utworzenie salki reha...
 • 1995 ― Założenie Stowarzysze...
 • 1999 ― Zorganizowanie wielu ...
 • 1999 ― Zorganizowanie wyciec...
 • 2002 ― Uzyskanie tytułu R...

Cytaty:

 • „Jeden z najgłębszych s...”
 • „To człowiek człowiekow...”

Zobacz też: