mgr Tomasz Jaskulski

ur. 10 lipca 1971
zm.
Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Skulsku

Zdjęć: 39

Dzieciństwo bez komputera

Tomasz Jaskulski urodził się 10 lipca 1971 roku w Skulsku. Jego rodzice to Irena i Kazimierz Jaskulscy. Pierwsze wspomnienie z dzieciństwa jakie pamięta, sięgając pamięcią jak najdalej wstecz, to wizyty u dziadka na Mniszkach. Chodziło się wtedy pieszo, polnymi drogami przez las. Były to wyprawy, o których dziś opowiada swoim dzieciom. Ulubioną zabawą małego Tomka była gra w piłkę. Beztroski czas dzieciństwa upływał w towarzystwie najlepszych kolegów z czasów przedszkolnych: Henryka Przybysza, Dariusza Komóra, Roberta Lorowicza czy Zbyszka Jakubowskiego. To z nimi rozgrywał pierwsze mecze, bo czas spędzony na dworze i w gronie przyjaciół to czas najlepszych zabaw, beztroski i radości. Bez komputera. Można było biegać cały dzień i tylko wołanie „Wracaj do domu” kończyło kolejną przygodę. Można było wrócić zmęczonym, umorusanym i z dziurą w spodniach, ale przeżyło się coś, co zapisało się jako szczęśliwe dni.
Uczęszczał do Przedszkola Gminnego w Skulsku, gdzie wychowawczynią była pani Halina Pędzińska i Mirosława Bednarska (od 1977 r.). Z tego okresu w pamięci zostały zabawy, spacery i choinki z udziałem świętego Mikołaja.

Krok drugi – czas na edukację

Gdy przyszedł czas na edukację, rozpoczął naukę w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Skulsku (l.1978 -1986). Zdobywał wiedzę i umiejętności pod czujnym okiem wychowawców: w klasach I-III pani Barbary Koźmińskiej, w klasach IV-VI pani Katarzyny Końciak (Czarneckiej). Najlepsze wyniki osiągał z przedmiotów humanistycznych – języka polskiego i historii. Wśród przedmiotów, które lubił najmniej, znalazła się matematyka. W klasie czwartej pracował w samorządzie – pełnił funkcję przewodniczącego klasy. Należał też do Gromady Zuchowej. Zuchy i harcerze – porządkowali teren wokół budynku szkoły, grabili liście i dbali o wygląd parku w Skulsku. Brali udział w rajdach jesiennych – „Święta pieczonego ziemniaka” i wiosennych – „Powitanie wiosny” (zwiad połączony z Sądem złej zimy i harcerskimi podchodami) oraz choinkach harcerskich. Przygotowywali uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej i Święta Pracy. Uczestniczyli w pierwszomajowych pochodach, wykonywali zadania Alertów ZHP.

Po ukończeniu szkoły podstawowej uczył się zawodu w Zespole Szkół Mechanicznych w Strzelnie (dziś województwo kujawsko-pomorskie). Najpierw w Zasadniczej Szkole Zawodowej (3 lata), kierunek ślusarz-mechanik, potem w trzyletnim Technikum Mechanicznym (1989 -1992). Następne na ścieżce edukacji było 2-letnie Pedagogiczne Studium Techniczne. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Pedagogicznej (WSP) w Bydgoszczy (późniejsza Akademia Bydgoska i Uniwersytet Kazimierza Wielkiego). Studiował na wydziale humanistycznym i obronił tytuł magistra dnia 19 lipca 1999 roku. Napisał pracę magisterską na temat „Dzieje Skulska do końca XVI wieku” pod opieką promotora prof. dr hab. Maksymiliana Grzegorza.

Rodzina – największa siła

Tomasz Jaskulski jest żonaty. Ślub z Agnieszką, z domu Trawińską, odbył się 5 czerwca 1999 r. w Kościele parafialnym w Skulsku. Żona jest nauczycielką języka angielskiego w tutejszej szkole podstawowej. Mają dwoje dzieci: córki Zuzannę (ur. 30.10.1999 r.) i Zofię (ur. 31.10.2013 r.). W domu rodzinnym przy ulicy Piaski stara się kultywować tradycje, głównie te przekazane przez rodziców. Szczególne miejsce zajmują święta Bożego Narodzenia. Dzieciom wpaja wartości, o których mówi „najważniejsze w życiu: uczciwość i lojalność”.
Ma brata Marka, starszego o pięć lat. Wiele starań włożył w przygotowanie drzewa genealogicznego własnej rodziny. Dotarł do daty 1783 związanej z karczmarzem Walentym Jaskulskim (ze strony ojca) oraz 1836 z życia Teresy Trawińskiej. Teresa Trawińska to pra pra pra pra babka ze strony dziadka Wojciecha Kaczmarkowskiego. Dziadek ze strony ojca – Władysław Jaskulski walczył w wojnie z Rosją sowiecką w l. 1919-1920 i za udział w niej został przedstawiony do odznaczenia. Pierwszy mąż babci Wiktorii Jaskulskiej – Szczepan Zwoliński – kapral 13 pułku piechoty, zginął 16 września 1920 na tej wojnie w bitwie pod Dytiatynem – wieś w obwodzie iwanofrankowskim na zachodniej Ukrainie. Jest to jedna z bitew żołnierza polskiego, określana Polskimi Termopilami. Drugi dziadek Wojciech Kaczmarkowski – członek Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Skulsku, brał udział w kampanii wrześniowej 1939 i w bitwie nad Bzurą dostał się do niewoli, wywieziony w głąb Niemiec do miejscowości Körbecke nad jeziorem Möhne (Północna Westfalia).

Kilka powodów, dla których warto pomagać innym. Praca

1 grudnia 1996 r. rozpoczął swoją pierwszą pracę w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Mielnicy Dużej. Został zatrudniony jako instruktor terapii zajęciowej, rehabilitacji i usprawniania. W terminie od 3 do 12 marca 1997 r. ukończył z wyróżnieniem kurs podstawowy dla instruktorów terapii zajęciowej zorganizowany przez Zarząd Główny Towarzystwa Walki z Kalectwem w Koninie. Program nauczania obejmował zarówno zajęcia teoretyczne jak i praktyczne w placówkach WTZ Fundacji „Mielnica” w Koninie. Jest opiekunem pracowni technicznej. Organizuje zajęcia dla podopiecznych z terenów wiejskich (ok. 5 osób) – mieszkańcy gmin Skulsk, Ślesin, Wilczyn – w wieku od 16 lat do wieku emerytalnego. Pod jego czujnym okiem powstają prace w drewnie: rzeźby, płaskorzeźby oraz prace modelarskie. Uczy posługiwania się narzędziami i maszynami stolarskimi i innymi, takimi jak dłuta, nożyczki snycerskie, drewniane pobijaki, piła kątowa, wyrzynarka, wyrzynarka włosowa, pistolet do klejenia na gorąco. Dba o higienę i bezpieczeństwo podczas prac oraz o to, by nikt się nie skaleczył. Zaopatruje pracownię w miękkie gatunki drzew liściastych, które najbardziej nadają się do rzeźbiarstwa, przede wszystkim lipę i topolę. Podopieczni wykonują figurki drewniane, płaskorzeźby, modele budowli, ozdoby świąteczne, dekoracje ogrodowe, karmniki, pergoli, skrzynie do kwiatów, sztalugi, drewniane zabawki, ramy do obrazów i obrazków, modele z zapałek, modele statków, obrazy wypalane na desce i obrazy z bibuły. Dzięki różnorodnym technikom i metodom rozwijają swoje zdolności manualne. W ramach zajęć podopieczni wykonywali prace związane z oddaniem do użytku gabinetu rehabilitacyjnego oraz świetlicy. Starają się sprostać drobnym naprawom w poszczególnych pracowniach, takim jak naprawa zamków w drzwiach, zawiasów, szafek. Pod opieką pracowni technicznej jest też teren i infrastruktura wokół budynku WTZ. Liczne prace wykonywane na zewnątrz stwarzają uczestnikom możliwość nabywania umiejętności praktycznych przydatnych w życiu codziennym, takich jak tworzenie małej architektury ogrodowej. Wykonali prace stolarskie: donice i skrzynki do kwiatów, pergole, rzeźbioną tablicę informacyjną, chodniki z kostki brukowej, ławki, stoły drewniane, itp. Uczestniczyli w pracach związanych z wykonaniem podjazdu dla samochodów i ogrodzili boisko sportowe. Pomagają też innym uczestnikom warsztatów, głównie w pracowni ogrodniczej. Wspólnie wykonywane prace dają niezwykle ważne poczucie wspólnoty i współodpowiedzialności za wykonywane zadanie.
Tomasz Jaskulski sam najbardziej lubi rzeźbić postaci Żydów w tradycyjnych ubiorach np. muzykantów czy handlarzy. Inspiracje i pomysły do prac czerpie głownie z Internetu. Jedną z jego prac zobaczyć można w Gimnazjum Publicznym im. Jana Pawła II w Skulsku. W związku z uroczystym nadaniem imienia placówce wykonał płaskorzeźbę Ojca Świętego. W Lokalnej Izbie Pamięci im. Stefana Wajchta w Skulsku znajduje się płaskorzeźba przedstawiająca patrona izby. Jest autorem rzeźby św. Wawrzyńca, którą umieszczono w formie kapliczki w miejscowości Buszkowo, na terenie gminy Skulsk. Rzeźba została wykonana w 2012 r. w drewnie topolowym. Stoi na miejscu poprzedniej figury wykonanej w 2009 r. – skradzionej w 2010 r. Ustawiona na ceglanym cokole, nieopodal budynku Szkoły Podstawowej w Buszkowie, została poświęcona przez proboszcza parafii Skulsk, ks. Mariana Kowalskiego. Rzeźba ma ok. 120 cm wysokości. Przedstawia diakona i męczennika chrześcijańskiego z gałązką palmy w dłoni. Biczowany i przypalany na kracie diakon nie wyrzekł się wiary i jak powiedział w kazaniu św. Augustyn „zdeptał rozszalały świat, wzgardził jego pochlebstwami, a w ten sposób podwójnie zwyciężył szatana”. Św. Wawrzyniec zginął podczas prześladowań chrześcijan 10 sierpnia 258 n.e. w Rzymie. Jest patronem ubogich, piekarzy, kucharzy, bibliotekarzy. Chroni też przed pożarami.
Choć praca z osobami niepełnosprawnymi bywa trudna przynosi wiele satysfakcji i samozadowolenia. Wymaga również ciągłego doskonalenia. W 2002 r. T. Jaskulski uczestniczył w warsztatach i wykładach „Pomoc psychologiczna – kształcenie praktycznych umiejętności” zorganizowanych przez Ośrodek Szkoleniowy Treningi – Terapia – Warsztaty Robert Kondas z Lublina. W tym samym roku ukończył szkolenie „Warsztat pomocy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcjonalnych”.
Prace wykonywane przez podopiecznych T. Jaskulskiego zdobią pracownię i warsztaty. Są prezentowane na zewnątrz, np. podczas różnorodnych wystaw warsztatów terapii zajęciowej, Jarmarków Ochweśnickich, wydarzeń o charakterze ludowym, zarówno na terenie gminy Skulsk, jak i powiatu, i województwa oraz kraju. Konieczność i chęć promocji prac, a co za tym idzie wyjazdów z podopiecznymi przyczyniła się do ukończenia w 2004 r. szkolenia kierowników wycieczek zorganizowanego przez Ośrodek Szkoleń Doradztwa i Doskonalenia Kadr w Strzałkowie. Warsztat organizuje wycieczki krajoznawczo – turystyczne dla podopiecznych. Odbyły się m.in. wyjazdy do Zakopanego, Krakowa, Wieliczki, Oświęcimia, Częstochowy, Trójmiasta, Malborka, Mikołajek, Kotliny Kłodzkiej i Pragi, Warszawy (Muzeum Powstania Warszawskiego), Władysławowa, Grunwaldu, Litwy, Berlina. Wspólne wyjazdy wszystkich uczestników i kadry sprzyjają integracji, i są lekcją życia, i zaradności życiowej. T. Jaskulski przygotowuje ich także do spotkań z ciekawymi ludźmi, którzy odwiedzają warsztaty, tu w Mielnicy. Z wizytą w WTZ byli m.in. Marek Perepeczko, Jacek Kawalec, Czesław Majewski, Mieczysław Gajda. Wspólnie uczestniczą w życiu kulturalnym, bo są również wyjazdy do kina, teatru, na koncerty, do ośrodków kultury czy szkół. Realizują się w aktywnościach sportowych. Biorą udział w zawodach i turniejach. Mając na uwadze formę twórczości, jaką jest praca w drewnie, uczestniczyli w plenerze rzeźbiarskim. WTZ w Mielnicy są otwarte na wizyty mieszkańców gminy, gości i wolontariuszy. Wielokrotnie przyjeżdżali tu uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Skulsku. W ramach współpracy uczniów biorących udział w projekcie „eSzkoła Wielkopolska – Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan” i uczestników powstała wspólna praca: herb Skulska. Dzieci wykonały z kolorowych bibułowych kuleczek herb, zaprojektowany przez ks. Tadeusza Sierosławskiego, podopieczni T. Jaskulskiego z pracowni technicznej zajęli się jego oprawieniem.
Za największy sukces w pracy uznaje wydarzenie, kiedy jego podopieczny Mariusz Nawrocki zdobył wyróżnienie w kategorii Stolarstwo w IV Ogólnopolskiej Olimpiadzie Umiejętności Osób Niepełnosprawnych im. dr Piotra Janaszka ABILIMPIADA 2000. Olimpiada specjalna odbyła się w dniach 19-21 maja 2000 r. w Koninie. Przyjechało 55 drużyn z różnych regionów Polski oraz z zagranicy. Otwarcia IV Abilimpiady dokonali starosta powiatu konińskiego pani Elżbieta Streker – Dembińska i prezydent Konina pan Kazimierz Pałasz. Jak donosiły „Nasze sprawy”: „Niepełnosprawni rzeźbiarze po mistrzowsku władali dłutem. Patrząc na efekt ich pracy trudno uwierzyć, że niektórzy z nich posługiwali się tylko jedną ręką, a inni cierpią na niedowład kończyn górnych. W konkurencji stolarskiej potrzebne były nie tylko umiejętności techniczne, ale również obliczeniowe ”. Z dumą wspomina również, kiedy to pracownia techniczna otrzymała I miejsce w konkursie „Konińska Szopka” zorganizowanym przez wydawnictwo Przegląd Koniński w grudniu 2004 r. Uczestnicy warsztatów, przygotowywani przez opiekunów, uczestniczą również w abilimpiadach międzynarodowych, np. w Czechach, Słowacji czy Szwecji. Niezapomniane jest zwycięstwo uczestnika Mariusza Nawrockiego w konkurencji rzeźba na Abilimpiadzie w Szwecji.
W 2007 r. Tomasz Jaskulski ukończył czterodniowe szkolenie „Przez promocję do sukcesu NGO” w Puszczykowie, zorganizowane przez Fundację im. Królowej Polski św. Jadwigi. Warsztat Terapii Zajęciowej, w którym pracuje Tomasz Jaskulski, sprawuje opiekę nad Gospodarstwem Agroturystyczno – Pomocniczym w Mielnicy Dużej nazywanym przez wszystkich „domkiem z serc”. Domek powstał w 2003 roku. Tam wspólnie z podopiecznymi wykonywał prace adaptacyjne (malowanie, układanie płytek na zewnątrz) i remontowe. Dba też o teren wokół budynku.

W związku z historią. Z historią w związku. Zainteresowania i pasje

Największą pasją mgr Tomasza Jaskulskiego jest bez wątpienia historia. Zainteresowanie tą dziedziną nauki zrodziło się w szkole średniej, gdzie to przedmiotu nauczał wspaniały nauczyciel pan Mikołajczak. To on rozbudził zamiłowanie do historii, rozwijane później na studiach. To co szczególnie interesuje T. Jaskulskiego to historia najbliższa, lokalna, historia Skulska i okolic, historia mieszkańców tych terenów. Korzysta z różnych źródeł wiedzy. Odwiedza archiwa, przeszukuje biblioteki cyfrowe, spisuje wspomnienia osób żyjących, ceni źródła materialne – cmentarze, kościoły. Niezwykła dokładność, cierpliwość i przywiązanie wagi do szczegółów sprawiają, że zajmuje to bardzo dużo czasu. Braki w istniejącej dokumentacji są największym problemem, gdyż na ich uzupełnienie trzeba poświęcić godziny, dni, tygodnie. Zdobytą w ten sposób wiedzę spisuje ręcznie i komputerowo, gromadząc na dyskach.
Jest autorem „Historii Skulska i okolic do 1945 r.” wydanej przez Towarzystwo Promocji i Rozwoju Ziemi Skulskiej. Wydanie pierwsze, 2010. Książka jest zwieńczeniem etapu kilku lat pracy nad dziejami tego regionu. Przedstawia historię od czasów najdawniejszych do zakończenia II wojny światowej. „W pracy przyjęto układ rzeczowy, dzieląc ją na rozdziały. Przedstawiono w nich całokształt warunków naturalnych, które miały wpływ na powstanie skupisk ludności na tych terenach. Na podstawie zachowanych znalezisk archeologicznych i literatury zagadnienia, ukazano historię starożytną Skulska i okolic oraz przynależność plemienną w okresie formowania się państwa polskiego. W dalszych rozdziałach przedstawiona jest zależność administracyjno – polityczna do II wojny światowej, stosunki demograficzne i wyznaniowe, a także życie codzienne mieszkańców Skulska. Bardzo ważny fragment pracy stanowią rozdziały, traktujące o właścicielach ziemskich, zamieszkujących okoliczne majątki. Jest ich opisanych piętnaście. Szczegółowej analizie poddano okres dotyczący zaboru rosyjskiego oraz rozwijającemu się ochweśnictwu”. Książka jest dostępna w zbiorach Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Koninie, Archiwum Helveto – Polonicum we Fryburgu (Grand – Place 16, 1777 Fribourg), Muzeum Polskim w Rapperswilu w Szwajcarii, Muzeum Tradycji Szlacheckiej w Waplewie Wielkim, Gminnej Bibliotece Publicznej w Skulsku, bibliotece szkolnej Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Skulsku oraz Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Skulsku. Do Szwajcarii książka trafiła dzięki Kazimierzowi Karnkowskiemu, który pochodzi z Paniewa w gminie Skulsk. W latach 80-tych wyjechał do Szwajcarii i tam zamieszkał razem z żoną. Udzielił autorowi książki nieocenionej pomocy i wsparcia.
Spod pióra T. Jaskulskiego wyszła też książka „200 lat Kościoła Narodzenia NMP w Skulsku”, Skulsk 2010. Podczas uroczystości przygotowanych z okazji 200-lecia wybudowania i poświęcenia kościoła w Skulsku, dnia 11 września 2010 r. koncert organowy połączono z lekcją historii o objawieniu Matki Bożej na Kępie Skulskiej i historii kościoła, którą Tomasz Jaskulski opowiadał zgromadzonym parafianom i licznie przybyłym gościom.
Pracował w zespole redakcyjnym „Echo Skulska”. Była to bezpłatna gazetka integracyjna redagowana i rozpowszechniana na terenie gminy Skulsk od stycznia do listopada 2009 roku.
Jest autorem wielu tekstów zamieszczonych w folderach promujących gminę Skulsk:
„Legendy i mity o powstaniu państwa polskiego”, „Historia wsi Warzymowo”, „Kościół w Warzymowie” – folder „Gmina Skulsk. Historia. Przygoda. Rekreacja” (projekt pn. „Prawdziwa historia Piasta Kołodzieja i Jego Żony Rzepichy – czyli opowieść o powstaniu Państwa Polskiego” realizowany w ramach konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”)
„Atrakcje turystyczne i historyczne Gminy Skulsk” oraz „Legenda np. Postrzyżyny Siemowita” – folder „Gmina Skulsk. Historia. Przygoda. Rekreacja” (projekt pn.”Sołectwo Skulsk stawia na turystykę” zrealizowany przez Gminę Skulsk w ramach II etapu konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”. Skulsk, czerwiec 2013)
Opracował folder „Skulsk. Historia Gminy” – przewodnik historyczny wydany przez Stowarzyszenie Społeczne z Siedzibą w Czartówku w ramach projektu „Prawdziwa historia Piasta Kołodzieja i jego zony Rzepichy – czyli opowieść o powstaniu Państwa Polskiego.” Skulsk, sierpień 2012.
Jest członkiem Towarzystwa Promocji i Rozwoju Ziemi Skulskiej, utworzonego w 2005 r. Z inicjatywy tegoż Towarzystwa 11 listopada 2009 r. otwarto Lokalną Izbę Pamięci im. Stefana Wajchta. Przyczynił się do wyposażenia Izby, wykonał płaskorzeźbę patrona izby oraz herby szlacheckie. Są to herby rodzin ziemiańskich zamieszkujących okolice Skulska, m.in.: Poraj – Władysław Przyłubski, Belina – Cecylia z Węsierskich Przyłubska, Junosza – Karnkowski (Paniewo), Korab – Szczepan Kopik Poradowski (właściciel Łuszczewa), Ogończyk – Radojewscy (Łuszczewo), Szeliga – Żychliński (Skulsk, Buszkowo), Ogończyk – Sierakowscy (Warzymowo), Pomian -Sokołowscy (Warzymowo), Hornklof – Mittelstaedt (Łuszczewo), Gryf – Zygmunt Jaksa Dobek (Łuszczewo), Godzięba – Dąmbscy (Radwańczewo, Rakowo), Radwan-Krzymuski (Rakowo, Radwańczewo).
Ma swój wkład w przygotowanie organizowanych przez Towarzystwo „Wieczorów Historii i Poezji” odbywających się w Izbie Pamięci, mieszczącej się w starej plebanii przy skulskim kościele. Pierwsze takie spotkanie poświęcone historii ziemi skulskiej odbyło się 21 października 2011 r. Uczestnicy wysłuchali poezji lokalnych autorów oraz prelekcji ”Skulsk w przedwojennej prasie”, którą przygotował T. Jaskulski. II Wieczór Historii i Poezji odbył się 15 czerwca 2012 r. W programie wieczoru znalazła się prelekcja T. Jaskulskiego „Gmina żydowska w Skulsku”. Opowiedział o dziejach gminy żydowskiej od 1808 roku aż do 16 i 17 lipca 1940 roku, kiedy to niemieccy okupanci wywieźli ze Skulska, a potem zamordowali w lasach pod Kazimierzem Biskupim ok. 200 mieszkańców wyznania żydowskiego. Kolejny, III Wieczór Historii i Poezji pod hasłem „Minione – Niezapomniane”, 7 czerwca 2013r. ponownie skupił w Izbie Pamięci lokalnych patriotów, miłośników poezji i zainteresowanych historią ziemi skulskiej. Wykład Tomasza Jaskulskiego „Skulsk pod zaborami” wywołał ożywioną dyskusję na temat wielu niesamowitych wydarzeń, odszukanych przez autora. Opowieści, bogate w szczegóły i różnorodne wątki, były efektem mrówczej, systematycznej i rzetelnej pracy, skrupulatnie gromadzonych materiałów i nieodpartej chęci poznawania historii lokalnej przez rodowitego skulszczanina. Wieczór stanowił okazję do rozmowy na temat tego, co minione, ale jakże ważne. Przypominał o wydarzeniach i postaciach związanych ze Skulskiem np. o powstańcu styczniowym, kapitanie Zygmuncie Flatho, którego mogiła znajduje się na skulskim cmentarzu. O dziejach poczty w Skulsku czy dawnych władzach samorządowych i sensacyjnych wątkach z ich życiorysów.
Towarzystwo Promocji i Rozwoju Ziemi Skulskiej jest współorganizatorem Jarmarków Ochweśnickich na terenie gminy Skulsk. Podczas jednego z nich, połączonego z dożynkami gminno – parafialnymi, które odbyły się 7 sierpnia 2011 r. w miejscowości Warzymowo, rozdano mieszkańcom foldery „Skulsk ochweśnicki”. Tomasz Jaskulski opowiedział ciekawą historię wsi Warzymowo. W tej miejscowości na wysokiej skarpie znajduje się kościół z późnego średniowiecza.
Z zaangażowaniem i pasją oprowadza grupy uczniów odwiedzających Lokalną Izbę Pamięci, wskazuje mogiły na skulskim cmentarzu i dzieli się wiedzą na temat historii ziemi skulskiej.

Źródła:
– Jastrzębski J. Warsztat Terapii Zajęciowej Fundacji Mielnica w Mielnicy Dużej, [w:] Biuletyn Nr 4 (35), Wydanie specjalne (http://powiat.konin.pl)
– Abilimpiada 2000. Zwycięzców było wielu [w:] Pismo rehabilitacyjno – Gospodarcze Zakładów Pracy Chronionej „Nasze sprawy”. Czerwiec 2000. Nr 6 (125) (http://naszesprawy.eu)
– I Wieczór Historii i Poezji (http://gmina-skulsk.pl)
– II Wieczór Historii i Poezji (http://gmina-skulsk.pl)
– 200 lat Kościoła NMP w Skulsku (http://gmina-skulsk.pl)
– Jaskulski T. Historia Skulska i okolic do 1945r. Skulsk, 2010
– Jaskulski T. 200 lat Kościoła Narodzenia NMP w Skulsku. Skulsk, 2010
– Dożynki gminno – parafialne Warzymowo 2011 (http://gmina-skulsk.pl)
– Skulsk. Historia Gminy. Przewodnik historyczny wydany przez Stowarzyszenie Społeczne z siedzibą w Czartówku. Sierpień, 2012
– Gmina Skulsk. Historia. Przygoda. Rekreacja. Foldery wydane przez Urząd Gminy Skulsk
Źródła niepublikowane:
– Kronika 18 Drużyny Harcerskiej
Wykorzystano materiały i zdjęcia zgromadzone przez mgr Mariolę Korzeniewską oraz materiały przekazane przez mgr Tomasza Jaskulskiego.Zobacz też: