Powrót Encyklopedia Wielkopolan „Potomni cenić nas będą za to, co dla przyszłych pokoleń zachowamy z kultury p...”

Wiesława Maria Szermelek

ur. 31 stycznia 1948
zm.
Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Dolsku

Fragment programu „Przystanek Dwójki” z udziałem Pani Wiesławy Szermelek
Wywiad z panem Henrykiem Litką
Wywiad z panią Wiesławą Szermelek
Wywiad z panią Wiesławą Szermelek
Wywiad z panią Wiesławą Szermelek
Wywiad z panią Wiesławą Szermelek z okazji 50-lecia Biblioteki Publicznej MiG Dolsk
W otoczeniu legend – legendy o Dolsku i okolicach
Zdjęć: 38
Filmów: 6
Dokumentów: 1

Pochodzenie

Wiesława Maria Szermelek, z domu May, urodziła się 31 stycznia 1948 r. w Kożuchowie (koło Nowej Soli), gdzie w latach 1945-49 jej ojciec, Leon May, pełnił funkcję zastępcy naczelnika w Urzędzie Miejskim. Następnie rodzina przeniosła się do Śremu, skąd pochodzili. Leon May pracował tam w Narodowym Banku Polskim, z kolei jego żona Maria, z domu Kajak, pracowała w przedsiębiorstwie wielobranżowym. Poza działalnością zawodową ojciec Wiesławy był aktywnym działaczem społecznym, związanym w szczególności z ruchem muzycznym.
Był m.in. członkiem (a w latach 1958-78 również prezesem) Koła Śpiewackiego „Moniuszko”. Jego ojciec Michał – mistrz dekarski – wspierał działalność miejską i należał również do Koła Śpiewaczego „Moniuszko” od 1903 r. Wiesława wychowana została w duchu aktywności społecznej i patriotyzmu. Rodzice zaszczepili w niej i siostrze Jadwidze (później nauczycielka) również miłość do zwiedzania, organizowali rodzinne wycieczki rowerowe po Wielkopolsce. W domu przywiązywano ogromną wagę do kultywowania tradycji. Leon i Maria gromadzili rodzinne pamiątki, które dziś stanowią część zbiorów prowadzonej przez Wiesławę Izby Regionalnej w Dolsku.

Edukacja

Wiesława uczęszczała do Szkoły Podstawowej nr 2 w Śremie. W roku 1966 ukończyła Liceum Ogólnokształcące w Śremie. Naukę kontynuowała w Jarocinie, gdzie w 1967 ukończyła Studium Bibliotekarskie. Studia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu podjęła w 1982 r., tytuł magistra bibliotekoznawstwa i informacji naukowej uzyskała w1987 r.

Etapy działalności

Po ukończeniu nauki w Jarocinie Wiesława Szermelek podjęła pracę w Bibliotece Wojskowej w Śremie, w której pracowała do 1976 r.
1 stycznia 1977 roku została dyrektorem Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Dolsk. Funkcję tę sprawowała nieprzerwanie aż do roku 2003, kiedy odeszła na emeryturę.
Izba Regionalna w Dolsku powstała w 1985 roku. W tamtych latach były tendencje i zalecenia ogólnopolskie, żeby tworzyć miejsca gromadzące pamiątki regionu. 13 lutego 1987 roku Izba została przekazana pod opiekę Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Dolsk. Początkowo zbiory liczyły około 30 eksponatów. W czasie swojej działalności Wiesława Szermelek rozszerzyła je do kilku tysięcy pamiątek związanych z Dolskiem i jego okolicami. Ogromną część kolekcji stanowią pamiątki rodziny Mayów, przekazane przez samą opiekunkę Izby. Gromadzenie eksponatów stało się kolejną, po pracy zawodowej, pasją Wiesławy. Aby wzbogacić zbiory, potrafiła zaangażować całą lokalną społeczność, przekonując ją do oddawania Izbie starych dokumentów, czy eksponatów mogących ilustrować życie codzienne regionu na przestrzeni lat. Dziś w Izbie Regionalnej możemy oglądać m.in. żarna z przełomu XIX i XX w., XIX-wieczny sprzęt narciarski, fragmenty kafli z pieca i garnki, stanowiące pozostałości po pożarze domu w 1790 r., kałamarz z kamionki z 1836 r., liczne przedwojenne zdjęcia, pamiątki z powstania wielkopolskiego, umundurowanie harcerskie z lat 40., czy księgi Bractwa Rzeźnickiego z lat 1791-1834. Znajdują się tam również matryce tablicy zniszczonego w czasie okupacji pomnika, ufundowanego w 1926 r., który przedstawiał założycieli pierwszego w Wielkopolsce kółka rolniczego z 1866 r., dokumenty potwierdzające działalność Towarzystwa Czytelni Ludowych w Dolsku, mapy z 1896 i 1905 r. Najstarszym eksponatem jest datowany na 1618 r. zamek z drzwi Kościoła pod wezwaniem Św. Ducha w Dolsku.
Działalność Wiesławy Szermelek w Izbie Regionalnej i bibliotece stała się przedmiotem zainteresowania lokalnej prasy. Artykuły na temat zbiorów Izby ukazywały się m.in. w „Gazecie Poznańskiej”, „Głosie Wielkopolskim”, czy w „Gazecie Śremskiej”. Przyczyniły się one w dużej mierze do wzbogacenia zbiorów. Mieszkańcy Dolska, zachęceni przez prasę, zaczęli przekazywać swoje rodzinne pamiątki na rzecz Izby Regionalnej. Pani Wiesława skrupulatnie opisywała i katalogowała eksponaty.
Wśród licznych pasji pani Wiesławy wymienić można fotografię. Jest laureatką konkursów wojewódzkich i powiatowych. Otrzymała m.in. wyróżnienie w konkursie „Moja Wielkopolska” (2003 r.), Fotopowiat (2009 r.) oraz nagrodę główną w gminnym konkursie pt. „Najciekawszy zakątek Miasta i Gminy Dolsk” (2007 r.). Wiesława Szermelek jest autorką opracowań podań i legend dotyczących Dolska, jak również wspomnień o powstaniu wielkopolskim. Podczas swojej pracy jako dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Dolsk prowadziła Kronikę Biblioteki i Izby Regionalnej, dokumentując wszystkie wydarzenia związane z tymi instytucjami. Obecnie prowadzi Kronikę Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów koło Dolsk, którego od 2007 r. jest przewodniczącą.
Od 2006 r. (obecnie trzecią kadencję) sprawuje funkcję radnej Miasta i Gminy Dolsk. Jest łącznikiem pomiędzy mieszkańcami a gminą. Pracuje w komisji oświaty, kultury i sportu – ostatnie osiągnięcie to uchwała dotycząca przyznawania stypendium za szczególne osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne dla uczniów szkół naszej gminy. Dzięki jej pomysłowi mieszkańcy miasta mogą korzystać z siłowni na wolnym powietrzu dostępnej na dolskiej plaży. Bierze również udział w pracach parafialnego zespołu Caritas, pomagając ubogim, a także w chórze „Lutnia”, gdzie obecnie jest członkiem pocztu sztandarowego.

Odznaczenia i wyróżnienia

Wiesława Szermelek została doceniona przez władze Dolska, które w roku 2000 przyznały jej Odznakę Honorową za Zasługi dla Gminy Dolsk. 21 października 1982 roku została również wyróżniona przez Ministra Kultury i Sztuki tytułem Zasłużonego Działacza Kultury.

Znaczenie postaci

Wiesława Szermelek jest osobą znaną i cenioną w środowisku lokalnym. Prowadzi szeroką działalność społeczną, w szczególności na rzecz mieszkańców Dolska. Jest przewodniczącą Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów koło Dolsk. Dziełem jej życia pozostają bogate zbiory Izby Regionalnej w Dolsku, stanowiące świadectwo życia codziennego jego mieszkańców na przestrzeni lat oraz najważniejszych wydarzeń historycznych regionu. Mieszkańcy, a w szczególności młodzież szkolna, odwiedzają Izbę, zapoznając się dzięki niej z dziedzictwem historycznym ich małej ojczyzny.


Źródła

1. Danuta Płygawko, Adam Podsiadły, Słownik biograficzny Śremu, Śrem 2008.
2. Zdzisława Dłużak, Dolsk, Poznań 1997.
3. Zdzisława Dłużak, Dolsk moje miasto między dawnymi a nowymi wieki, Poznań 2009.
4. Wywiad z panią Wiesławą Szermelek.
5. Wywiad z panem Henrykiem Litką
6. Wywiad z panią Wiesławą Szermelek przeprowadzony przez Tomasza Frąckowiaka z okazji 50 – lecia Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Dolsku (zbiory prywatne Wiesławy Szermelek).
7. Kroniki Izby Regionalnej w Dolsku
8. strona www. izbaregionalna.dolsk.pl
9. Fragment filmu: Przystanek Dwójki w sercach małych miast – Dolsk (udostępniony przez panią Wiesławę Szermelek).
10. Zbiór zdjęć przekazanych przez panią Wiesławę Szermelek.
11. Legendy o Dolsku i okolicach opracowane przez Wiesławę Szermelek.
Kalendarium:

 • 1948 ― Narodziny bohatera
 • 1966 ― ukończenie Liceum Ogó...
 • 1967 ― podjęcie pracy w Bibl...
 • 1967 ― ukończenie Studium Bi...
 • 1977 ― rozpoczęcie pracy w B...
 • 1982 ― wyróżnienie Ministra ...
 • 1987 ― uzyskanie tytułu magi...
 • 1987 ― objęcie opieki nad Iz...
 • 2000 ― uzyskanie Odznaki Hon...
 • 2003 ― przejście na emerytur...
 • 2006 ― wybrana radną Miasta ...
 • 2007 ― objęcie funkcji przew...

Cytaty:

 • „Potomni cenić nas będą...”

Źródła:

 • Izba Regionalna w Dolsku

Zobacz też:

 • > Dolsk
 • > Śrem
 • > Caritas