Wojciech Gawłowski

ur. 20 grudnia 1953
zm.
Zespół Szkół w Sobótce - Szkoła Podstawowa

Spotkanie autorskie w Zespole Szkół w Sobótce
Zdjęć: 22
Filmów: 1

POCHODZENIE

Wojciech Gawłowski ( urodzony 20. 12. 1953 r. w Ostrowie Wielkopolskim), pochodzi z rodziny
o tradycjach patriotycznych. Jego dziadek Jan Gawłowski był żołnierzem 11 Pułku Ułanów Ciechanowskich, uczestnikiem wojny obronnej 1920 roku.
Ojciec Czesław Gawłowski był powstańcem warszawskim odznaczonym Krzyżem Partyzanckim i Krzyżem Armii Krajowej. Wspomnienia z powstania opublikował w Biuletynie Informacyjnym wydawanym przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej. We wstępie do książki
” Powstanie 44″ profesor Norman Davies dziękując powstańcom, których relacje były mu pomocne przy pisaniu tej książki, wspomina również Czesława Gawłowskiego.
Brat dziadka ze strony matki Józef Idzior był dowódcą kompanii w powstaniu wielkopolskim. Brał udział w bitwach pod Kobylą Górą i Zdunami. Opis tych zdarzeń wraz z fotografią Józefa Idziora znajduje się w książce Bohdana Wieliczki” Od Prosny po Rawicz”.

WYKSZTAŁCENIE I PRACA ZAWODOWA

Jest absolwentem Liceum im. Wł. Reymonta w Ostrowie Wielkopolskim oraz studiów administracyjnych na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu( 1977).
Po studiach zamieszkał w Ostrowie Wielkopolskim.
Od 1989 roku jest pracownikiem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Ostrowie Wielkopolskim gdzie nadal pracuje.

ZAINTERESOWANIA, PUBLIKACJE, DZIAŁALNOŚĆ POETYCKA

Poeta , krytyk, wiersze i recenzje publikuje od 1976 roku m.in. na łamach ” Nowego Wyrazu”, ” Studenta”, ” Nowego Medyka”, ” Nurtu”, ” Odgłosów”, ” Integracji”, ” Gazety Malarzy i Poetów”, ” W drodze”, ” Arkusza”, Twórczości”, ” Arcanów ” i ” Toposu”, którego jest stałym współpracownikiem. Autor tomów i arkuszy poetyckich: ” Błędnik równowagi” ( Poznań 1977), ” Przypisy do przepowiedni”( Kalisz 1985), ” Zmienna losowa „( Poznań 1985), ” Prowincja zimowego zmierzchu” ( Ostrów Wielkopolski 1993), ” Zapach gasnącej świecy”(Bydgoszcz 2000),
” Podania, życiorysy, legendy i baśnie”( Sopot 2001), ” Głosy, obrazy i sny” ( Poznań 2003),
” Prowincja Ostrów miasta ” ( Ostrów Wielkopolski 2008), ” Lunapark nieśmiertelności” ( Sopot 2011).
Publikował w ogólnopolskich antologiach: ” Debiuty poetyckie 1978″( Warszawa 1979),
” Którzy pamiętali słońce” ( Poznań 1981), ” Nowe Roczniki” ( Warszawa 1987), ” Poza słowa – antologia wierszy 1976- 2006″ ( Gdańsk 2006), ” Do przyjaciela wroga – Niemcy w poezji polskiej”
( Katowice 2010), ” Po Jego śladach” ( Kraków 2014)- wiersze poświęcone Janowi Pawłowi II.
Jego poezja wielokrotnie była przedstawiona na antenie radiowej. Najpełniejszą jej prezentacją był 30 minutowy spektakl Sceny Poezji Teatru Polskiego Radia” Głosy, obrazy i sny” (marzec 2006).
Przekłady jego wierszy ukazały się w niemieckich antologiach ” Zur Zeit „( Stuttgart 2008),
” Das Reicht Fur Eine Irrfahrt Durch Polen” ( Leipzig 2010) austriackim kwartalniku literackim ” Lichtungen ” ( Graz 2009 ), w czeskim ” Souwislosti ” ( 2014) i w polsko – francuskiej antologii „Ten, który był trudem światła ” poświęconej Janowi Pawłowi II.

NAGRODY

Laureat m.in.Medalu im.St. Grochowiaka( Warszawa- Poznań 1978), Nagrody Peleryny( Gdańsk 1985), Konkursu Poetyckiego im. Rainera Marii Rilkego ( Sopot 1999), oraz Nagrody Prezydenta Miasta Ostrowa w dziedzinie kultury w latach 1993, 2001, 2003, 2008,2011), Lauru Kultury za rok 2014 przyznanego przez Starostę Powiatu Ostrowskiego. W roku 2008 w Ostrowskim Centrum Kultury odbył się benefis poety w związku z XXX- leciem pracy twórczej.

DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA


Od 2002 roku jest członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. W latach 2002- 2005 pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej przy ZG SPP w Warszawie, a w latach 2005-2008 był członkiem Zarządu Głównego SPP. W latach 2008- 2011 był Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej przy Poznańskim Oddziale SPP. Wielokrotny uczestnik Ogólnopolskiego Festiwalu poezji im. R. Rilkego w Sopocie ( 1999- laureat, 2001- juror, 2005,2007, 2009- spotkania autorskie), corocznego Festiwalu „Wszystko jest poezją” w Ostrowie Wielkopolskim oraz Festiwalu ” Pisz i śpiewaj poezję” ( wystąpił w roli autora i jurora konkursu).
Od 2002 roku jest nieprzerwanie członkiem Muzeum Rady Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, współorganizatorem spotkań autorskich i współredaktorem lokalnych antologii i innych wydawnictw literackich publikowanych w serii Biblioteka Ostrowska. W latach 2000-2006 współredagował miesięcznik literacko- artystyczny ” Nowy Impuls” ukazujący się jako wkładka do ” Kuriera Ostrowskiego”. Prowadzi również cykl spotkań autorskich w Ostrowskim Centrum Kultury promujących wybitnych polskich poetów. Z jego inicjatywy od 2006 roku odbyło się już IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego Struna Orficka im. Wojciecha Bąka, którego instytucjonalnym organizatorem jest Ostrowskie Centrum Kultury. Wielokrotnie prezentowany był na antenie Telewizji ” PROART ” obejmującej swym zasięgiem region Południowej Wielkopolski.

ZNACZENIE POSTACI

Twórczość Wojciecha Gawłowskiego była wielokrotnie przedmiotem wnikliwej analizy, interpretacji i oceny przeprowadzonej przez znanych i cenionych krytyków akademickich w książkach eseistycznych, na łamach prasy literackiej w tym m. in. profesora Piotra Śliwińskiego z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, profesora Wojciecha Kudybę z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, doktora Przemysława Dakowicza z Uniwersytetu Łódzkiego, Jana Galanta z Uniwersytetu im. A.Mickiewicza w Poznaniu, doktora Piotra Wiktora Lorkowskiego z Sopotu, redaktora sopockiego dwumiesięcznika ” Topos”- Krzysztofa Kuczkowskiego, redaktora „Nowe Książki”- Krzysztofa Lisowskiego, Redaktora ” Twórczość”- Piotra Wiktora Lorkowskiego, Tadeusza Żukowskiego redaktora ” Gazety Malarzy i Poetów” ,
Ariadnę Szymańską redaktor ” Przegląd Powszechny”.
Nota biograficzna z wierszem Wojciecha Gawłowskiego opublikowana została w I tomie Leksykonu Polskich Pisarzy Współczesnych.
Wojciech Gawłowski od lat pisze wiersze, które konsekwentnie tworzą i wzbogacają lokalny krajobraz oraz otaczające poetę miejsca, dodając adresy, osoby, szczegóły dzieciństwa, zdarzenia. Dzieli się z czytelnikami refleksjami przenikniętymi subtelnym dowcipem, ironią oraz fascynacją poezją. W swoich wierszach udowadnia czytelnikowi, że nie musimy niszczyć, by istnieć i rozwijać się. W poszukiwaniu piękna i prawdy wystarczy być życzliwym.


ŹRÓDŁA:

Wywiad z poetą Wojciechem Gawłowskim.
Korespondencja drogą mailową.
a

Kalendarium:

  • 1993 ― Nagrody Prezydenta Mi...
  • 1953 ― Narodziny bohatera
  • 1978 ― Nagrody za twórczość ...
  • 1985 ― Nagroda Peleryny
  • 2008 ― Benefis poety w Ostro...
  • 2014 ― Laur Kultury 2014 r.

Zobacz też: