Bronisław Hyżorek

ur. 12 września 1942
zm.
Zespół Szkół w Klęce

Zdjęć: 6

Pochodzenie

Bronisław Hyżorek urodził się 12 września 1942r. w Cielczy(powiat jarociński).

Dzieciństwo

Dzieciństwo spędził w Cielczy. Był najmłodszym z 7 rodzeństwa. Rodzice:matka Marianna z domu Spychaj zajmowała się domem, a ojciec Józef pracował na kolei. Już od najmłodszych lat interesował się muzyką. Jego pierwszym instrumentem były skrzypce, na których uczył się grać od 10 roku życia.

Edukacja

W 1949r. rozpoczął naukę w Szkole Podstawowej w Cielczy , którą ukończył w 1956r. Następnie kontynuował naukę w Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Jarocinie. Egzamin dojrzałości zdał w 1960r. Po maturze rozpoczął naukę w Studium Nauczycielskim w Poznaniu na kierunku muzyka i śpiew. W 1969 roku ukończył studia w Wyższej Szkole Muzycznej w Poznaniu na wydziale: Wychowanie Muzyczne. Ukończył klasę dyrygentury chóralnej u profesora Stefana Stuligrosza.

Etapy działalności

Praca zawodowa

W 1963r. rozpoczął pracę w Szkole Podstawowej w Nowym Mieście nad Wartą jako nauczyciel śpiewu, gdzie pracuje do dziś. W 2013r. obchodził 50-lecie pracy zawodowej.

W roku rozpoczęcia pracy założył chór szkolny „ Bel Canto”. Prowadzenie chóru szkolnego i różnego typu zespołów muzycznych zarówno wokalnych jak instrumentalnych towarzyszyło nauczycielskiej pracy od początku. Jego chór zdobywał liczne laury w konkursach. Tyle, że kiedyś kończyły się one na szczeblu powiatowym lub wojewódzkim. Konkursy o zasięgu ogólnopolskim organizowano dopiero w latach 80. Chór „Bel Canto” trzykrotnie zdobył Brązowy Kamerton( 1993, 1994 oraz 2000 roku) za zajęcie trzeciego miejsca w finale Ogólnopolskiego Konkursu Chórów A’Capella Dzieci i Młodzieży w Bydgoszczy, zaś w roku 1999 ówczesny chór szkolny zajął 2 miejsce w finale i tym samym otrzymał srebrny Kamerton. Należy zwrócić uwagę, że w tych konkursach był jedynym chórem wiejskim. Także zespół wokalny zdobywał liczne nagrody. Do najważniejszych należy I miejsce na ogólnopolskim przeglądzie piosenki religijnej „ Śrem Song” w 2006 roku.

Bronisław Hyżorek oprócz pracy dydaktyczno-wychowawczej szczególną troską otaczał uczniów zdolnych, przygotowując ich do występów muzycznych, wokalnych, instrumentalnych. Wielu z nich było laureatami licznych powiatowych, regionalnych a nawet ogólnopolskich konkursów. Poza tym reprezentowali szkołę, gminę w powiecie i województwie, a także w ramach wymian międzynarodowych , m.in. we Francji i Holandii.

Praca społeczna

Od pasterki w roku1985 gra na organach i prowadzi śpiew liturgiczny na nabożeństwach w kościele parafialnym pw. św. Trójcy w Nowym Mieście nad Wartą.

Jesienią 1991 roku założył chór kościelny o nazwie „ Domino Cantemus” . Członkami chóru są często całe rodziny. Uświetnia swymi występami nie tylko uroczystości parafialne, ale także środowiskowe. W 2010 roku wspólnie ze średzkim i wrzesińskim chórem wziął udział w wystawieniu opery Moniuszki pt.”Halka”.

Od lat 70 sprawuje opiekę artystyczną nad zespołem folklorystycznym „Chociczanie”, który w 2004 roku zmienił nazwę na „Laskowiacy”. W zespole występują 2 grupy: dziecięca i seniorów. Prezentuje tańce i pieśni regionu wielkopolskiego. Zespół zdobył wyróżnienie na Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych w Poznaniu w 1998.

Najważniejsze nagrody i odznaczenia

1993,1994,2000 – Brązowy Kamerton za trzecie miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Chórów A’Capella Dzieci i Młodzieży w Bydgoszczy

1999 – Srebrny Kamerton za drugie miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Chórów A’Capella Dzieci i Młodzieży w Bydgoszczy

2003- I miejsce na V Międzynarodowym Festiwalu Jednoczącej się Europy w Łagowie

2013- Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

2013- Honorowy Przyjaciel Harcerstwa

2013- Honorowe odznaczenie 50 lat w Związku Nauczycielstwa Polskiego

2013- Wyróżnienie Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego

2014- Nominacja do średzkiego Sulisława w kategorii kultura

RODZINA

Mąż Aleksandry Hyżorek. Ma dwoje dzieci Annę i Piotra.

WSPOMNIENIA UCZNIÓW

„Uczył nas śpiewać, czytać nuty, grać na instrumentach, słuchać muzyki. Uwrażliwił nas na piękno muzyki wszelakiej.”

„Pan Hyżorek potrafił wykorzystać naturalną, dziecięcą ciekawość, zainteresować muzyką i tańcem każdego. Wszyscy lubili dmuchać we flety i w końcu mogli pojąć, że przy odpowiednim ułożeniu palców można z instrumentu wydobyć dźwięk, a potem melodię.”

„Był nauczycielem bardzo wymagającym. Kiedy znaleźliśmy się w liceum, mogliśmy się obawiać wszystkiego poza… lekcjami muzyki.”

Pan Bronisław Hyżorek jest osobą, której środowisko lokalne zawdzięcza dogłębną edukację muzyczną kolejnych pokoleń.

Kalendarium:

  • 1942 ― Narodziny bohatera
  • 1963 ― ukończenie Studium Na...
  • 1963 ― założenie chóru szkol...
  • 1963 ― początek pracy zawodo...
  • 1969 ― tytuł magistra Wyższe...
  • 1991 ― założenie chóru kości...
  • 2013 ― jubileusz 50 lecia pr...
  • 2013 ― Krzyż Kawalerski Orde...

Cytaty:

  • „Naród, który przestaje...”

Zobacz też: