Bronisław Sudnik

ur. 01 czerwca 1948
zm.
Szkoła Podstawowa im. Bojowników o Wolność i Demokrację w Krzyżu Wielkopolskim

Wywiad z Bronisławem Sudnikiem
Zdjęć: 11
Dokumentów: 1

Pochodzenie

Urodził się 1 czerwca 1948 r. w Sudnikach (dzisiejsza Białoruś). Ojciec Adolf był magazynierem, a matka Bronisława nie pracowała, prowadziła dom.

Dzieciństwo

Miał pięcioro rodzeństwa, trójki z nich nie poznał, ponieważ zmarli podczas II wojny światowej. Wychowywał się z bratem Czesławem i siostrą Leonidą.

Edukacja

Rodzina do 1958 roku mieszkała w Sudnikach na terenie Białorusi, tam też Bronisław Sudnik ukończył czwartą klasę szkoły powszechnej. W 1958 roku rodzina przyjechała do Polski i osiedliła się w Krzyżu Wielkopolskim. W tym samym roku Bronisław Sudnik rozpoczął naukę w szkole podstawowej, a w następnych latach kontynuował ją w zasadniczej szkole zawodowej. Zdobył zawód ślusarza, nie poprzestał na tym, skończył technikum przemysłowo – pedagogiczne w Szczecinie.

Praca zawodowa

W 1969 roku podjął pracę w Zespole Szkół Zawodowych w Krzyżu jako nauczyciel przedmiotów zawodowych. Nieustannie dokształcał się i doskonalił. Ukończył Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Bydgoszczy – kierunek wychowanie techniczne, a następnie studia podyplomowe. Do przejścia na emeryturę w 2007 roku pracował w tej samej szkole jako nauczyciel, pełniąc w międzyczasie funkcję kierownika internatu i wicedyrektora.

Zainteresowania i czas wolny

Bronisław Sudnik to pasjonat i kolekcjoner monet i banknotów, znaczków pocztowych, kart telefonicznych, pocztówek ilustrujących dawny Krzyż. W swoich zbiorach posiada różne birofilia (kapsle, kufle, podstawki, otwieracze), żelazka, białą broń i kolekcje poroży. Działał w LZS, rekreacyjnie biegał, trzykrotnie ukończył bieg im. J. Nojiego. Jest wędkarzem, gra w brydża. Posiada brązową, srebrną i złotą odznakę filatelistyczną, srebrna odznakę wędkarską, jest indywidualnym wicemistrzem i drużynowym mistrzem Polski kolejarzy w brydżu, pisze wiersze. Dwukrotnie otrzymał nagrodę Kuratora Oświaty, kilkukrotnie nagrodę dyrektora ZDOKP oraz Ministra Komunikacji. Otrzymał srebrną odznakę „Zasłużony dla województwa pilskiego”, srebrną odznakę „Zasłużony kolejarz”, złotą odznakę LZS, „Medal Stanisława Staszica za postęp pedagogiczny”.

Publikacje

Jest współautorem dwóch jubileuszowych monografii Zespołu Szkół Zawodowych w Krzyżu Wlkp., autorem publikacji: „Krzyż Wielkopolski. Historia pocztówką pisana” i „Krzyż Wielkopolski wczoraj i dziś”. Wielokrotnie wystawiał swoje kolekcje tematyczne w Krzyżu i innych miejscowościach.

Znaczenie postaci

Pan Bronisław Sudnik pokazuje wszystkim jak powinien wyglądać patriotyzm lokalny. Choć urodził się daleko stąd, od przyjazdu do Krzyża Wielkopolskiego niezmiennie zachwyca się pięknem tutejszej przyrody. Dzięki udziałowi w wielu spotkaniach i wystawach nawiązuje wciąż nowe znajomości, powiększa swoje zbiory i udostępnia je społeczności lokalnej. Jego zbiory pocztówek pozwalają poznać historię naszego miasta, pokazują jego nieznane piękno ludziom przybyłym tutaj z różnych zakątków Polski. W bogato ilustrowanych książkach oglądamy ulice, miejsca, budynki – niektóre stoją do dzisiaj, większość zniknęła bezpowrotnie. Dzięki spotkaniu z Panem Bronisławem Sudnikiem wiemy, że rozwijanie zainteresowań i pasji może stać się drogą do poszerzania umiejętności i zdobywania wiedzy z różnych dyscyplin.

Zobacz też: