dr Władysław Purczyński

ur. 10 września 1947
zm.
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Skłodwoskiej - Curie w Wągrowcu

Zdjęć: 11

Poznaj dr. Władysława Purczyńskiego

Dr Władysław Purczyński urodził się 10 września 1947 roku w Wągrowcu, województwo wielkopolskie. Tata był robotnikiem, mama gospodynią domową, ma dwoje rodzeństwa, siostrę i brata. Ojciec brał udział w obronie kraju w 1939 roku. Po wrześniu 1939 roku ojciec trafił do niewoli, później został wywieziony na roboty do Niemiec. Dr Purczyński ukończył 7 – klasową Szkołę Podstawową w Wągrowcu, później Liceum Pedagogiczne w Wągrowcu, w którym bardzo dobre wyniki osiągał z matematyki (na egzaminie wstępnym pisemnym z matematyki rozwiązał 3 zadania w 7 minut, dzięki czemu zwolniony był z egzaminu ustnego). Jego ulubionym przedmiotem szkolnym była geografia i historia. Wybór szkoły średniej to była samodzielna decyzja, którą rodzice akceptowali. Maturę zdał dobrze, ale o dokładnych wynikach dowiedział się dopiero w trakcie pisania pracy magisterskiej, kiedy badał archiwum w Gnieźnie. W 1976 roku ukończył studia historyczne – jako prawdziwy wągrowczanin stwierdził, że trzeba nie tylko uczyć, ale i badać dzieje miasta. Dzisiaj pan Władysław Purczyński to doktor nauk humanistycznych w zakresie historii (tytuł nadany 4 grudnia 2000 roku).

Mimo, że dzisiaj dr Purczyński jest na emeryturze, nie narzeka na nudę. W czasie wolnym (choć ma go mało) lubi oglądać seriale (ulubione to „Czas Honoru”, „Barwy Szczęścia”, „Na dobre i na złe”, „Polskie Drogi”), sport, głównie piłkę ręczną, siatkówkę i żużel (sam w czasach młodości uprawiał tenis stołowy). Jego ulubionymi potrawami są kotlet schabowy, żurek i golonka.

„Praca rozumna i wytrwała, która nie myśli o zbieraniu owoców w tydzień po posiewie, przebija góry, nad przepaściami przerzuca mosty”; [Bolesław Prus]

Praca zawodowa

Swoją pracę zawodową rozpoczął po ukończeniu Liceum Pedagogicznego. Od 1968 do 1973 roku była to praca w zawodzie nauczyciela. Początkowo pracowal w szkołach 7 – klasowych (uczył w klasach łączonych, tylko klasa VII była samodzielna), ucząc „wszystkiego”, nawet rosyjskiego, śpiewu i prac technicznych. Przeżył kilka reform oświatowych, a kiedy wprowadzono 8 – klasową szkołę podstawową zaczął uczyć historii. Od 1980 roku, przez 29 lat był dyrektorem Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Wągrowcu (obecnie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2). Po zakończeniu pracy nauczycielskiej, przez rok był inspektorem szkolnym, a potem kierownikiem internatu w Wągrowcu. Swoje wykształcenie poszerzał w trakcie pracy zawodowej. Gdy ukończył studia historyczne, uznał, że trzeba nie tylko uczyć, ale też badać dzieje miasta.

„Historia – świadek czasu, światło prawdy, życie pamięci, nauczycielka życia, zwiastunka przyszłości”; [Cyceron]

Badania naukowe, publikacje, nagrody

Dr W. Purczyński jest autorem wielu publikacji ukazujących historię Ziemi Wągrowieckiej i Wielkopolskiej. Należą do nich m.in.:

– „Wągrowiec, przewodnik po mieście”;

– „Swastyka nad miastem – okupacyjne dzieje Wągrowca 1939 – 1945”;

– „Ppłk dr med. Stanisław Kuliński 1885 – 1938. Patron Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Wągrowcu”;

– „Wielkie wydarzenia w małym miasteczku” – 13 zeszytów historycznych (każdy zeszyt opisuje inne wydarzenie z historii Wągrowca);

– „Wągrowiec w dobie Powstania Wielkopolskiego 1918 – 1919”;

– „Seminarium nauczycielskie i Liceum Pedagogiczne w Wągrowcu w latach 1920 – 1969”;

– „Społeczeństwo ziemi wągrowieckiej w dobie Powstania w Wągrowcu i w walce o granicę wschodnią Rzeczypospolitej w latach 1918 – 1920”;

O 1991 roku na łamach lokalnego tygodnika dr Purczyński redagował ponadto kolumny sportowe, tworząc kronikę sportu ziemi wągrowieckiej.

Dr Purczyński jest laureatem licznych nagród i wyróżnień. Na ich liście znajdują się:

– Nagroda Powiatu Wągrowieckiego „Złota Pieczęć” w dziedzinie: kultura, edukacja, sport

– Doroczna Nagroda Kulturalna Towarzystwa Ziemi Pałuckiej za 1996 rok w kategorii wydarzenia roku

– Doroczna Honorowa Nagroda Kulturalna Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Pałuckiej za 2008 rok za publikacje o Powstaniu Wielkopolskim

– Złoty Liść 2010 – nagroda „Głosu Wągrowieckiego”

– Nagroda Honorowa „Dobosz Powstania Wągrowieckiego” za upowszechnianie wiedzy i tradycji związanej z Powstaniem Wielkopolskim 1918/1919 roku przyznana przez Zarząd Główny Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego

– Honorowe Wyrożnienie „Złoty Kaganek Historii” za publikację ukazującą wkład pracy szkolnictwa w rozwój cywilizacyjny i kulturalny Ziemi Nadnoteckiej przyznane przez Stowarzyszenie Popularyzacji Historii Szkolnictwa – Zarząd Regionu Nadnoteckiego

– Medal za Wybitne Zasługi w Rozwoju Oświaty Województwa Pilskiego (1982 rok) przyznany przez Kuratorium Oświaty Wychowania w Pile

– Nagroda Starosty Wągrowieckiego „Nagroda Herbu Powiatu Wągrowieckiego”

– Nagroda Kuratora Oświaty w Pile za Wybitne Osiągnięcia w Pracy Dydaktyczno – Wychowawczej

– Nagroda Pierwszego Stopnia za Duże i Wybitne Osiągnięcia w Pracy Dydaktycznej i Wychowawczej przyznana przez Ministra Edukacji Narodowej (1999 rok).

„Dbaj o to, aby Twoje życie miało zawsze sens”; [J.M. Bocheński]

Przez 29 lat kierowania wągrowiecką szkołą średnią dr Purczyński wykazał się wybitnymi zdolnościami organizatorskimi. Wzbogacał ofertę edukacyjną szkoły, promował szkołę, stwarzał uczniom możliwości „wyżycia się” np. poprzez sport (po 4 latach pracy nad rozwojem sportu w szkole stała się ona najbardziej usportowioną szkołą w ówczesnym województwie pilskim). Dzięki uporowi dyrektora szkoła otrzymała imię Płk. dr. Stanisława Kulińskiego (człowieka, który wniósł zasługi dla rozwoju Wągrowca). Jako dyrektor – historyk czuł potrzebę zainteresowania młodzieży historią szkoły. Dlatego w szkole pojawiło się 13 tablic, które przedstawiają obraz szkoły, jej tradycje, wybitnych nauczycieli, uczniów (np. uczniem szkoły był odkrywca Biskupina Walenty Szwajcer) i ciekawe wydarzenie historyczne (np. w 1938 roku do szkoły przyjechała na obóz sportowy reprezantacja Polski w piłce nożnej, która wybierała się na mistrzostwa świata w piłce nożnej w Strasburgu – reprezentacja zagrała mecz sparingowy z uczniami szkoły; 10 uczniów seminarium nauczycielskiego zostało zamordowanych w 1940 roku w Katyniu). Osobiste zaangażowanie dr. Purczyńskiego znacznie przyczyniło się do powstania w Wągrowcu Oddziału Zamiejscowego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

„Osobowość kształtuje się nie przez piękne słowa, lecz pracą i własnym wysiłkiem”; [Albert Einsten]

W roku 1998 dr Purczyński rozpoczął pracę jako radny miasta Wągrowca. Od 8 lat jest przewodniczącym Rady Miejskiej. W tej pracy za największe sukcesy uważa:

– przebudowę wągrowieckiego rynku

– usprawnienie komunikacji w mieście poprzez budowę sieci rond

– odnowienie obiektów sportowych OSiR – u i stworzenie nowoczesnego zaplecza sportowego

– rewitalizację dworca kolejowego i jego okolic

– powstanie Aquaparku

– termomodernizację obiektów oświatowych

– odnalezienie i upamiętnienie płyt nagrobnych cmentarza żydowskiego

– współfinansowanie szafek uczniowskich wągrowieckiej „czwórki”

Znaczenie postaci

Dr Władysław Purczyński należy do grona nielicznych historyków zajmujących się badaniami naukowymi z przeszłości Wągrowca. Posiada w tej dziedzinie ogromny dorobek naukowy. Jako pedagog, historyk, wychowawca, społecznik, pasjonat dziennikarstwa jest wzorem dla kolejnych pokoleń.

Kalendarium:

  • 1947 ― Narodziny bohatera
  • 1976 ― ukończenie studiów hi...
  • 2000 ― uzyskanie tytułu dokt...

Zobacz też: