Franciszka Tomaszewska

ur. 24 września 1890
zm. 10 sierpnia 1966
Zespół Szkolno - Przedszkolny - Szkoła Podstawowa im. Kompanii Powidzkiej 1918 r. w Powidzu

Zdjęć: 8

Pochodzenie

Franciszka Tomaszewska urodziła się w Powidzu 24 września 1890 r. (w dokumentach spotyka się także datę urodzenia 24 grudnia 1890 r. lub 27 września 1890 r.). Była córką Elżbiety i Jana Tomaszewskich. Miała siostrę Teklę. Była wyznania rzymsko-katolickiego.

Przebieg kariery zawodowej

Franciszka Tomaszewska całe swe życie związana była z oświatą. W zawodzie nauczycielskim (z przerwą na okres wojenny) przepracowała 36 lat.

Przebieg kariery zawodowej:

1. Powidz, Szkoła Powszechna 1918 (listopad) – 1921 – po odzyskaniu

niepodległości została zatrudniona jako pomoc nauczycielska w szkole;

2. Ruchocinek , Szkoła Powszechna 1.4.1921.-1.2.1925 – nauczyciel;

3. Strzelno, Szkoła Powszechna 1.2.1925.-1.9.1928 – nauczyciel;

4 .Poznań, Szkoła Powszechna nr 26, 1.9.1928 -1935 – nauczyciel;

5. Poznań, Szkoła Powszechna nr 23 1935 – 1939 – nauczyciel;

6. Powidz , 1945 – 1960 – nauczyciel.

Franciszka Tomaszewska była pierwszym zatrudnionym nauczycielem w Powidzu po wyzwoleniu miasta spod okupacji niemieckiej. Została mianowana w dniu 5 lutego 1945 roku przez inspektora szkolnego w Gnieźnie na stanowisko tymczasowego nauczyciela szkoły w Powidzu. Po przejściu na emeryturę w roku 1959 nadal w tej szkole uczyła. Od 1 października 1959 r. do dnia 31 lipca 1960 r. pracowała jako nauczycielka religii.

Działalność społeczna

Drugą wielką pasją Franciszki Tomaszewskiej był teatr. Po odzyskaniu niepodległości wraz z siostrą Teklą oraz Marią Kownacką–Kozłowską zorganizowały w Powidzu teatr amatorski. W roku 1919 wystawiły przedstawienie ,,Krakowiacy i Górale” Wojciecha Bogusławskiego, a w roku 1920 sztukę Franciszki Tomaszewskiej pt. ,,Szpieg” , opowiadającą o powstaniu styczniowym. W role aktorów wcielali się dorośli obywatele miasta, jak również uczniowie. W okresie międzywojennym wielokrotnie były wystawiane różne dramaty, m.in. A. Fredry i M. Bałuckiego.

Franciszka Tomaszewska po zakończeniu II wojny światowej reaktywowała działalność teatru amatorskiego, czynnie włączając doń młodzież, którą uczyła i wychowywała.

Śmierć

Franciszka Tomaszewska zmarła w Powidzu 10 sierpnia 1966 roku, 6 lat po zakończeniu pracy zawodowej. Została pochowana na tutejszym cmentarzu parafialnym.

Źródła

Archiwum rodzinne państwa Heleny i Stanisława Tomaszewskich.

Kalendarium:

  • 1890 ― Narodziny bohatera
  • 1890 ― Narodziny bohatera
  • 1966 ― Śmierć bohatera

Zobacz też:

  • > Miejsce narodzin ...
  • > Miejsce śmierci b...