Hubert Zbierski

ur. 19 marca 1937
zm.
Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3 Maja w Śmiglu

Zdjęć: 1

Pochodzenie

Urodził się 19 marca 1937 r. jako syn Feliksa i Barbary Zbierskich. Rodzice prowadzili w Śmiglu zakład fryzjerski.

Dzieciństwo

We wrześniu 1939 r. na śmigielskim rynku rozstrzelano ojca Huberta Zbierskiego. Krótko potem dwuletniego chłopca wraz z matką wywieziono do Niemiec do miejscowości Schulendorf pod Hamburgiem. Po wyzwoleniu tamtych terenów przez armię brytyjską dostali się do obozu dla deportowanych w uzdrowiskowej miejscowości Haffkrug. Tam Hubert Zbierski rozpoczął edukację w obozowej polskiej szkole. W grudniu 1945 r. powrócił z matką do Śmigla, gdzie spotkał się z dwoma starszymi braćmi: Kazimierzem i Alfonsem, którzy także przetrwali wojnę. Po powrocie matka Huberta prowadziła przez jakiś czas odziedziczony po mężu zakład fryzjerski.

Edukacja

W Śmiglu Hubert Zbierski kontynuował naukę w Szkole Podstawowej, którą ukończył w 1951 r. W latach 1951-1955 uczęszczał do Państwowego Liceum Pedagogicznego w Lesznie. Po maturze podjął pracę, ucząc się dalej w trybie wieczorowo-zaocznym. W 1961 r. ukończył historię w Wieczorowym Studium Nauczycielskim w Poznaniu. W 1994 r. uzyskał tytuł magistra filologii polskiej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1997 r. ukończył jeszcze Podyplomowe Studium Administracji.

Działalność

Szkolnictwo

Pracę zawodową rozpoczął w 1955 r. w szkole w Wonieściu. W 1958 r. przeniósł się do Szkoły Podstawowej w Śmiglu, gdzie pracował do 1972 r. W latach 1963-1969 pełnił funkcję zastępcy kierownika tej szkoły. W 1961 r. Hubert Zbierski zawarł zwiazek małżeński ze śmigielanką Bożeną Frąckowiak. Owocem tego małżeństwa jest córka Ewa. W tym okresie dał się poznać jako działacz harcerski: komendant Ośrodka Drużyn Harcerskich w Śmiglu, członek Komendy Hufca ZHP w Kościanie i radny śmigielskiej Miejskiej Rady Narodowej.

Naczelnik miasta i gminy Śmigiel

W styczniu 1973 r. został powołany na naczelnika miasta i gminy Śmigiel. Funkcję tę pełnił do 1981 r. W tym czasie nie zrezygnował z zawodu nauczyciela, pracując w niepełnym wymiarze godzin w szkołach zawodowych. W lutym 1981 r. został zastępcą dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych im. Jana Kasprowicza w Nietażkowie. Na emeryturę przeszedł we wrześniu 1986 r.

Dyrektor Centrum Kultury w Śmiglu

W grudniu 1994 r. wygrał konkurs na stanowisko dyrektora Centrum Kultury w Śmiglu. Funkcję tę piastował do grudnia 2000 r. To dzięki jego staraniom, w niezagospodarowanym dotąd pomieszczeniu Centrum Kultury, 28 grudnia 1995 r. (dokładnie w stulecie powstania pierwszego kinematografu braci Lumiere) miał miejsce premierowy seans w nowym śmigielskim kinie ,,Kinie Centrum’’. Wykorzystano tam sprzęt ocalały po wcześniejszym śmigielskim kinie ,,Gwiazda’’. Hubert Zbierski był również inicjatorem i redaktorem naczelnym ,,Witryny Śmigielskiej’’, pisma regionalnego traktującego o historii, kulturze i codzienności mieszkańców gminy.

Hubert Zbierski jest aktywnym członkiem towarzystw kulturalnych i instytucji związanych z kulturą.

Autor książek

Jako regionalista Hubert Zbierski ma na swoim koncie kilka znaczących publikacji:

Udział mieszkańców Śmigla i okolicy w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919, Śmigiel – Kościan 1994.

75 lat śmigielskiej Pogoni, Śmigiel 2004.

O śmigielskich wiatrakach, cechach i organizacjach rzemieślniczych (od tworzenia cechów do 1945 roku), Śmigiel 2006.

Sylwetki rozstrzelanych mieszkańców Ziemi Śmigielskiej w 1939 roku, Śmigiel 2009.

Śmigielskie a,b,c… Przyczynki do dziejów miasta, rok I wydania: 2010, wydanie II poprawione i uzupełnione: 2012.

Hubert Zbierski jest również autorem szeregu artykułów historycznych i biogramów drukowanych m.in. w pamiętnikach Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej, Słowniku Biograficznym Powstańców Wielkopolskich czy publikacjach z cyklu Wierni Niepodległej.

W „Witrynie Śmigielskiej” publikowano jego przyczynki historyczne, które stały się prawdziwą kopalnią wiedzy o Śmiglu i okolicy.

Znaczenie postaci

Przysłużył się Ziemi Śmigielskiej tym, że przywrócił: wiatraki, gazetę, kino oraz pamięć o Barbarze z Chłapowskich Dąbrowskiej. Propaguje również swoją małą ojczyznę na forum powiatu i nie tylko.

Zobacz też: