Powrót Encyklopedia Wielkopolan „We wnętrzu wielu ludzi drzemią prawdziwe skarby. Trzeba tylko umieć je odkryw...”

Jan Nowicki

ur. 01 października 1945
zm.
Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3 Maja w Śmiglu

Zdjęć: 10

Pochodzenie i rodzina

Jan Nowicki urodził się 1 października 1945r. w Sokołowicach, w powiecie kościańskim, jako syn nauczyciela Józefa Nowickiego i Bibianny z domu Sterna. Jego ojciec był kierownikiem Szkoły Podstawowej w Machcinie. Ma trzech braci i trzy siostry. W wieku czterech lat wraz z rodziną przeprowadził się do Machcina.
15 sierpnia 1970r. zawarł związek małżeński z Anną Dederek, jego owocem są syn Sebastian – lekarz we Wrześni oraz córka Adrianna – nauczycielka matematyki w Śmiglu.

Edukacja

W roku 1952 zaczął uczęszczać do szkoły podstawowej. W klasach 5,6 i 7 musiał dojeżdżać do szkoły w Bronkowie, którą ukończył w 1959 r. Następnie rozpoczął naukę w Państwowym Liceum Pedagogicznym w Lesznie. W czerwcu 1964r. zdał egzamin dojrzałości.
Dalszą edukację kontynuował po kilkunastoletniej przerwie na Wydziale Matematyki i Fizyki Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. W 1983r. uzyskał tytuł magistra matematyki.

Praca zawodowa

1 września 1964r. Jan Nowicki rozpoczął pracę w Szkole Podstawowej nr 1 w Śmiglu. W kwietniu 1966 roku został powołany do dwuletniej służby wojskowej. Do pracy nauczyciela powrócił w maju 1968 i pracował do 1976r. Początkowo objął klasę I szkoły podstawowej oraz uczył śpiewu w starszych klasach.
1 sierpnia 1976r. Jan Nowicki został powołany na stanowisko zastępcy dyrektora Szkoły Podstawowej w Śmiglu. W latach 1981 – 1984 pełnił funkcję zastępcy gminnego dyrektora szkół ds. wychowania w Śmiglu. 1 września 1984 objął posadę dyrektora Szkoły Podstawowej w Śmiglu. W latach 1988 – 1999 piastował funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Śmiglu, a w latach 1999 – 2002 dyrektora Samorządowego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Śmiglu. 1 września 2002 roku przeszedł na zasłużoną emeryturę.

Orkiestra

Magister Jan Nowicki całą karierę zawodową poświęcił pracy z dziećmi i młodzieżą, ponadto oddawał się z zaangażowaniem swojej drugiej pasji – muzyce.
W marcu 1977r. został kapelmistrzem Orkiestry Dętej OSP w Śmiglu, na której czele ( z trzyletnia przerwą – czas studiów) stał do września 2012r. Niewątpliwe to jego zapał i zamiłowanie sprawiły, że orkiestra nie tylko przetrwała do dnia dzisiejszego, ale cały czas się rozwijała i uświetnia swoim występami wiele uroczystości i imprez, nie tylko o zasięgu lokalnym.
To on zaszczepił w wielu młodych ludziach chęć muzykowania i kontynuowania tradycji. Z jego inicjatywy wielu członków orkiestry jest absolwentami lub uczniami Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kościanie. Niektórzy z nich rozwijają talent, odkryty przez Jana Nowickiego, w szkołach muzycznych II stopnia oraz Akademii Muzycznej w Poznaniu. Sam uczył dzieci grać na trąbce, waltorni, sakshornie i puzonie.
Pod okiem pana Jana Nowickiego orkiestra przekształciła się w Młodzieżową Orkiestrę Dętą oraz zaczęła odnosić sukcesy na festiwalach, m.in. Grand Prix V Międzynarodowych Dni Muzyki i Folkloru w Lesznie.

Pszczelarstwo

Pana Jana Nowickiego pszczelarstwem zainteresował ojciec. Po jego śmierci w 1972r., początkowo wraz z najmłodszym bratem, zajął się pasieką liczącą wówczas 34 pnie. W tym samym czasie przystąpił do Koła Pszczelarzy w Śmiglu, w którym przez pewien czas był członkiem zarządu. Do dnia dzisiejszego prowadzi pasiekę i chętnie dzieli się swoja pasją z młodzieżą podczas lekcji organizowanych przez miejscowe gimnazjum.

Jan Nowicki jest także członkiem Koła Łowieckiego „Knieje” w Śmiglu. Przez dwie kadencje pełnił w nim funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Odznaczenia

Za swoją pracę i zaangażowanie na rzecz społeczeństwa lokalnego pan Jan Nowicki został uhonorowany wieloma odznaczeniami:

30.06.1981r – odznaka „Za zasługi dla województwa leszczyńskiego”;
06.11.1986r. – brązowa honorowa odznaka „Za zasługi dla Leszczyńskiej Chorągwi ZHP”;
16.09.1987r. – Złoty Krzyż Zasługi za dwdziestoletnią wyróżniającą się pracę pedagogiczną;
05.09.1989r. oraz 20.10.2004r. – odznaka „Zasłużony Działacz Kultury”;
09.04.1990r. – odznaka „Przyjaciel Dziecka” przyznana przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci za pracę społeczną dla dobra dzieci;
28.05.1998r. – medal „Zasłużony dla Miasta i Gminy Śmigiel”;
26.09.2010r. – odznaka honorowa „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego”;
18.04.2013r. – odznaka honorowa „Zasłużony dla Kultury Polskiej”;
15.06.2014r. – nagroda od Polskiego Związku Chórów i Orkiestr – za długoletnią edukację muzyczną dzieci i młodzieży.


Kalendarium:

  • 1945 ― Narodziny bohatera
  • 1964 ― rozpoczęcie pracy w z...
  • 1977 ― Objęcie posady kapelm...

Cytaty:

  • „We wnętrzu wielu ludzi...”
  • „Gdzie nie ma serca, ta...”

Zobacz też: