Krzysztof Pydyński

ur. 05 marca 1963
zm.
Szkoła Podstawowa im. Gen. Józefa Bema w Starym Mieście

Biogram
Zdjęć: 5
Dokumentów: 1

Krzysztof Pydyński – (wywiad)

Lata szkolne

urodzony 5 marca 1963 roku w Kole powiat kolski, syn Barbary (Grochowskiej) i Stanisława Pydyńskich. Ukończył Szkołę Podstawową nr 6 w Koninie i I Liceum Ogólnokształcące w Koninie . W 1983 r. został absolwentem Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Koninie, specjalność: klarnet. Studiował na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, gdzie w 1989 r. uzyskał tytuł magistra muzykologii, specjalność klarnet. Napisał pracę magisterską na temat „Zagadnienia konstrukcyjne w twórczości orkiestrowej Grażyny Bacewicz”.

Praca zawodowa

W pracy zawodowej doskonalił się zawodowo kończąc w 1991 roku kurs pedagogiczny dla absolwentów szkół wyższych w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Koninie, a w 2009 roku kurs pedagogiczny dla nauczycieli czynnych zawodowo.W latach 1973 – 1978 był związany z Orkiestrą dętą KWB ,, Konin”, gdzie pracował jako klarnecista, a później od roku 1992 do 2007 r. pełnił funkcję II dyrygenta. W latach 1983 – 1989 był nauczycielem muzyki w klasie fortepianu w Społecznym Ognisku Muzycznym w Koninie. W latach 1988 – 1989 był nauczycielem muzyki w klasie klarnetu, prowadził przedmioty teoretyczne oraz orkiestrę szkolną Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Kole. W latach 1989 – 2004 sprawował funkcję głównego instruktora ds. muzyki w Centrum Kultury i Sztuki w Koninie. W roku 1989 związał się z Państwową Szkołą Muzyczną I i II Stopnia w Koninie, gdzie najpierw był nauczycielem muzyki, uczył gry na klarnecie, prowadził zespoły: polski folklor muzyczny oraz big band. W roku 2006 objął funkcję dyrektora tejże szkoły. Jest nauczycielem dyplomowanym i doradcą metodycznym szkół artystycznych oraz instruktorem muzyki kategorii „S”.

Działalność społeczna i artystyczna

W roku 2008 współorganizował Orkiestrę Staromiejską w Gminie Stare Miasto, w której zamieszkał wraz z rodziną. Został dyrygentem i kierownikiem artystycznym orkiestry. W latach 2010 – 2013 pracował w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie, na kierunku Edukacja Artystyczna prowadząc przedmioty – folklor muzyczny, analiza dzieła muzycznego, zasady muzyki. Krzysztof Pydyński prowadzi zespół muzyczny „Koniński Kwartet Klarnetowy”, zespół jazzowy „Dixieland Band”, Big-Band Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia w Koninie oraz Orkiestrę Staromiejską. Od 2004 roku jest współorganizatorem międzynarodowych warsztatów big-bandowych:” Wielkopolska Dolna Saksonia” (ze strony niemieckiej partnerem jest Rada Muzyczna landu Dolna Saksonia).Krzysztof Pydyński osiągnął liczne sukcesy w swojej pracy artystycznej. Z zespołem Dixieland Band otrzymał I nagroda na Wieluńskich Spotkaniach Tradycjonalistów Jazzowych w 1999 roku, wyróżnienie w Międzynarodowym Festiwalu Old Jazz Meeting ,,Złota Tarka” w Iławie w 2002 roku, brał udział w festiwalach „Poznań Jazz Fair”, ,,Herner Jazz Festiwal”. Z Big Bandem Państwowej Szkoły Muzycznej w Koninie otrzymał wyróżnienie na XVII Ogólnopolskim Festiwalu Muzyki Jazzowej i Rozrywkowej Szkół Muzycznych II stopnia w Elblągu w 2003 roku. Od 2004 r. uczestniczy w corocznych polsko-niemieckich projektach Jugendjazzorchester.Brał udział w koncertach:

– z Anną Serafińską na Festiwalu Jazzolina 2006,

– z Januszem Szromem na Festiwalu Jazzolina 2007,

– z Lorą Szafran na Festiwalu Jazzolina 2008,

– z Urszulą Dudziak na Festiwalu Jazzolina 2009,

– z Ewą Urygą i Henrykiem Miśkiewiczem na Festiwalu Jazzolina 2010,

– z Agnieszką Wilczyńską na Festiwalu Jazzolina 2013,

– w Niemczech w roku 2002, 2006 i 2010 roku,

– w Czechach w 2009 roku.

Z zespołem z big-bandem Kopalni „Konin” otrzymał III Nagroda na Ogólnopolskim Festiwalu Big-Bandowym w Nowym Tomyślu w 1998 roku Od roku 2008 uczestniczy z „Konin Band Orchestra” w Międzynarodowym Dziecięcym Festiwalu Piosenki i Tańca w Koninie. Jest redaktorem publikacji: Cykl wydawniczy „Folklor z okolic Konina” – 9 zeszytów wraz z kasetami.

Zobacz też: