ks. dr Tomasz Michalski

ur. 22 października 1960
zm.
Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego we Władysławowie

Publikacje ks. Tomasza Michalskiego
Zdjęć: 18
Dokumentów: 1

Tomasz Michalski urodził się 22 października 1960 roku w Sieradzu jako czwarte dziecko Józefa i Ireny Michalskich (z domu Świątczak). Ojciec był piekarzem i pracował przez całe życie w piekarni GS Burzenin, matka – do czasu pójścia najmłodszego syna do szkoły zajmowała się prowadzeniem domu i wychowywaniem dzieci. Później łączyła te obowiązki z pracą zawodową w Zakładach Mechanicznych CHEMITEX w Sieradzu, jako pracownik fizyczny. Dzieciństwo spędził w domu rodzinnym, który w tym czasie nie był jeszcze ukończony. Jako chłopiec przyglądał się pracom budowlanym i stolarskim, które wykonywał jego dziadek Tomasz Świątczak. Do dziś na palcu ręki pozostał ślad w formie blizny, gdy naśladował dziadka w pracach stolarsko-ciesielskich. Jako siedmiolatek idąc w ślady starszych braci Andrzeja i Krzysztofa rozpoczął służbę ministrancką w sieradzkiej farze pod kierunkiem ówczesnego opiekuna ministrantów ks. Zdzisława Rogalskiego. Naukę w szkole podstawowej rozpoczął w 1967 roku, po ukończeniu której kontynuował edukację w Technikum Mechanicznym w Sieradzu. Po zdaniu matury wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku, które ukończył w 1986 roku broniąc pracę magisterską z zakresu teologii dogmatycznej – „Kult świętych w ujęciu kwartalnika Współczesna Ambona”.

W latach 1989-1994 odbył studia licencjackie i doktoranckie z zakresu teologii biblijno-pastoralnej na wydziale Teologicznym Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, które uwieńczył napisaniem pracy licencjackiej „Nowe życie w Chrystusie – Kol3, 5-17” pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Jana Łacha oraz egzaminem licencjackim z zakresu teologii biblijno-pastoralnej.

W latach 1995-1996 przebywał na stypendium w Monachium, gdzie zbierał materiały do pracy doktorskiej i poświęcał czas na naukę języka niemieckiego w St. Pius-Kolleg der Steyler Missionare oraz na Uniwersytecie Monachijskim.

W latach 1998-1999 odbył studia doktoranckie na Wydziale Teologicznym Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie z zakresu teologii duchowości, które zwieńczył napisaniem i obroną w dniu 13 grudnia 2000 r. rozprawy doktorskiej „Świętość według Apostoła Pawła”, pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Ireneusza Werbińskiego. W swoim dorobku naukowym ksiądz Michalski posiada wiele publikacji.

15 czerwca 1986 r. we Włocławku Tomasz Michalski przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa Jana Zaręby i rozpoczął posługę w parafii Opatówek k. Kalisza, gdzie pełnił obowiązki do 19 marca 1988 roku, od tego też dnia z powodu śmiertelnej choroby proboszcza ks. Ireneusza Kaźmierskiego był wikariuszem w parafii Ślesin. Od lipca 1988 do sierpnia 1992 był wikariuszem w parafii NMP Królowej Polski w Koninie, skąd został skierowany do pracy w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku jako wychowawca. Funkcję tę pełnił jednak tylko przez miesiąc, ponieważ został powołany na urząd kapelana i sekretarza ks. biskupa Dembowskiego, a także na notariusza Kurii. Po skończonej pracy kapelana przez rok przebywał na stypendium językowym i samodzielnej pracy naukowej w Monachium oraz w Dachau. W latach 1996 -2000 pełnił funkcję ojca duchownego we Włocławku oraz wykładowcy z zakresu teologii duchowności w WSD i z zakresu teologii biblijnej w Studium Teologii we Włocławku.

W 2002 r. został proboszczem parafii pw. Michała Archanioła w Russocicach. W tym miejscu podjął wiele inicjatyw mających na celu odnowienie plebanii i kościoła, który przez lata pozostawał bez prac remontowych. Dzięki efektywnemu działaniu księdza i parafian udało się pozyskać darczyńców. Ich wsparcie umożliwiło przeprowadzenie w kościele prac remontowych i konserwatorskich. W trakcie prac natrafiono na malowidła naścienne, które odnowione na nowo ozdobiły i wzbogaciły mury świątyni. Szeroko zakrojone prace remontowe odsłoniły niesamowite piękno i klasę XV – wiecznego kościoła. Również XIX – wieczna plebania, zaniedbana przez lata, została wyremontowana dzięki staraniom księdza Michalskiego. Nowy wygląd i przeznaczenie zyskał też Dom Parafialny z początków ubiegłego stulecia, który odtąd stał się areną wielu przedsięwzięć społecznych i kulturalnych. Obok efektywnej pracy na rzecz odnowienia budynków parafialnych ksiądz T. Michalski angażował w życie kościoła parafian i swoją charyzmą oraz dobrocią przyciągał wiernych do wspólnoty. Organizował pielgrzymki tematyczne, w których uczestniczyli nie tylko parafianie, ale także ludzie zaprzyjaźnieni z parafią.

Ksiądz prałat Tomasz Michalski decyzją władz biskupich w 2009 r. został przeniesiony z parafii w Russocicach do Konina, gdzie objął probostwo w kościele św. Bartłomieja. Jednocześnie od roku 2008 pełni funkcję diecezjalnego ojca duchownego, a od 2009 wikariusza biskupiego ds. stałej formacji kapłanów diecezji włocławskiej.

Wielka aktywność księdza Michalskiego sprawiła, że zyskał sympatię i szacunek swoich parafian, a do dzisiejszego dnia pozostaje we wspomnieniach mieszkańców jako niezwykły duchowny i dobry człowiek. Działania, które podejmował na rzecz parafii i parafian spotkały się z ogromnym entuzjazmem społeczeństwa i zbliżyły parafian do Kościoła.

Kalendarium:

  • 1960 ― Narodziny bohatera

Zobacz też: