Maria Baar

ur. 1938
zm.
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Skłodwoskiej - Curie w Wągrowcu

Zdjęć: 14
Filmów: 2
Nagrań: 2
Dokumentów: 2

Poznaj panią Marię

Maria Baar urodziła się w 1938 roku w Jarocinie. Jest córką mistrza młynarskiego i gospodyni domowej, miała jedną siostrę. Ojciec należał do Armii Krajowej – jako więzień polityczny przebywał w więzieniu w Radogoszczu. W przeddzień wyzwolenia Łodzi (styczeń 1945) więzienie podpalono, więźniowie zginęli. Maria Baar ma jednego syna, dwóch wnuków, jedną wnuczkę (Kamilla Baar – znana i ceniona aktorka), dwoje prawnuków. Pani Baar kolekcjonuje ciekawe okazy sów. Kocha kwiaty, pomaga w projektowaniu ogrodów, swój ogródek posiada na balkonie. Interesuje się malarstwem, posiada obrazy polskich malarzy, przede wszystkim Wyspiańskiego i Wyczółkowskiego.

„Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia”; [Seneka Młodszy].

Edukacja

Do wybuchu II wojny światowej Maria Baar mieszkała w Jarocinie, później w Gnieźnie. W czasie wojny wraz z najbliższą rodziną mieszkała u swojej babci w Szamocinie (województwo wielkopolskie). W Szamocinie ukończyła siedmioklasową szkołę podstawową. Po jej ukończeniu podjęła naukę w Liceum Pedagogicznym w Rogoźnie. Swoje wykształcenie (studia w zakresie języka polskiego i bibliotekoznawstwa) uzupełniła w trakcie swojej pracy zawodowej.

„Praca tylko może dać skrzydła natchnieniom”; [I. Kraszewski].

Praca zawodowa

W zawodzie nauczyciela pani Maria pracowała kolejno w Jóżefowicach (z nakazu pracy), w Świnoujściu, w Słomowie, w Pruścach, by wreszcie trafić do Wągrowca. Tutaj podjęła pracę w Szkole Ćwiczeń przy Liceum Pedagogicznym, a po roku została nauczycielem w naszej szkole – Szkole Podstawowej nr 4 w Wągrowcu. Dzięki zaangażowaniu pani Marii Baar szkoła otrzymała imię Marii Skłodowskiej – Curie. Ze szkoły pani Baar została przeniesiona do Biblioteki Pedagogicznej, w której przez 21 lat pełniła funkcję kierownika. Po przejściu na emeryturę pani Maria pracowała w bibliotece Szkoły Muzycznej, na pół etatu. Po ukończeniu pracy zawodowej (49 – letniej) rozpoczęła pracę w redakcji Katolickiego Miesięcznika Ziemi Wągrowieckiej „Światłość” (8 lat), redakcji „Głosu Wągrowieckiego” (10 lat), redakcji Katolickiego Tygodnika „Magdalena” w Lisewie Kościelnym (10 lat).

„Czytanie dobrych książek jest niczym rozmowa z najwspanialszymi ludźmi minionych czasów”; [Kartezjusz].

W Bibliotece

Praca pani Marii Baar jako dyrektora Biblioteki Pedagogicznej postawiła bibliotekę w gronie najlepszych bibliotek ze względu na ilość książek, ich różnorodność oraz ze względów pedagogicznych. Organizowane w niej wystawy o szerokiej tematyce, z nagrywanym komentarzem oprawionym muzycznie, cieszyły się wielkim zainteresowaniem. Dzięki takiej formie wystaw do biblioteki przybywały nieustające wycieczki na tzw. 45 minutowe „lekcje biblioteczne”. W 1987 roku dzięki pani Baar Biblioteka Pedagogiczna otrzymała imię Piotra Palińskiego (nauczyciela, krajoznawcy, patrioty). Bardzo owocna była również praca w bibliotece Szkoły Muzycznej – rozpoczęła się ona od zorganizowania biblioteki, utworzenia katalogów. Częste muzyczne występy dzieci pani Maria „ubierała” treścią, pisząc scenariusze. Pracę Szkoły Muzycznej wzbogacała wystawami, których częstą formą były wycinanki – wystawy cieszyły się ogromnym zainteresowaniem i uzyskiwały wielkie brawa. Dzięki zaangażowaniu pani Baar Szkoła Muzyczna otrzymała patrona pana Bronisława Zielińskiego (znakomitego pedagoga, muzyka, dyrygenta).

„Nikt nie tworzy literatury dla samego siebie, każdy utwór jest częścią dialogu – ze sobą i z bliźnim”; [Zygmunt Karol Mysłakowski].

Swoją miłość do książek i ducha społecznika pani Baar wyraziła w pracy literackiej. W swych publikacjach przybliżyła sylwetki polskich działaczy społecznych i niepodległościowych. Takie postacie wybrała również na patronów Biblioteki Pedagogicznej w Wągrowcu i Szkoły Muzycznej w Wągrowcu. Jest autorką lub współautorką następujących publikacji:

– „Piotr Paliński. Nauczyciel. Redaktor. Pisarz”, biografia z cyklu „Niezapomniani, Nadzwyczajni, Niepospolici”, 2006;

– Z okazji 630-lecia miasta Wągrowca prawnukowie Piotra Palińskiego odtworzyli jego dzieła, rozproszone na skutek tułaczego stylu życia autora i zawieruchy wojennej pt. „Dzieła wybrane”. Jest to piękne wydanie zawierające osiem książek, w tym dwie pani Marii Baar: „Piotr Paliński. Nauczyciel. Redaktor. Pisarz” oraz „Baśnie, legendy i podania ludowe w twórczości Piotra Palińskiego”. Promocja dzieł wydanych Piotra Palińskiego odbyła się w Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu;

– „Tadeusz Nożyński”, (biografia);

– „20 lat Państwowej Szkoły Muzycznej w Wągrowcu”;

– „Wiara pochodnią nadziei”;

– „135 lat Banku Spółdzielczego”;

– „Bronisław Zieliński”, (współautor M. Zieliński);

– „Stulecie Kościoła Parafialnego w Lisewie Kościelnym 1907 – 2007”;

– „Ksiądz Piotr Ratajczak. Wspomnienia uczniów Liceum Pedagogicznego i ministrantów z Wągrowca z lat 1952-1956”;

– „Jubileusz 25 – lecia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Wągrowcu”; (współautor B. Zieliński);

Za swoją pracę M. Baar otrzymała Medal za wybitne zasługi w rozwoju województwa pilskiego, Medal Rodła, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złoty Krzyż Zasługi.

Znaczenie postaci

Polonista, pedogog, bibliotekarz, regionalista, publicysta – każda z tych sfer działań czyni z pani Baar osobę o wyjątkowych zasługach dla rozwoju i promocji kultury w mieście i regionie. Wągrowieckiej społeczności przywróciła do pamięci postać pisarza Piotra Palińskiego. Bez Jej prac historia naszego miasta byłaby uboga.

Źródła:

Zobacz też:

  • >
  • >