Powrót Encyklopedia Wielkopolan „Bawimy się, uczymy i wychowujemy bez względu na wiek”

Marianna Kocemba

ur. 28 października 1932
zm.
Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Opatówku

Wyróżniony wiersz w Wielkopolskim Konkursie Literackim: „Syberia – symbol walki i cierpienia, wiary i nadziei Polaków”.
Zdjęć: 46
Filmów: 18
Nagrań: 18
Dokumentów: 19

Pochodzenie

Pani Marianna, poetka i pisarka, urodziła się 28 października 1932 r. w Trojanowie (powiat kaliski, województwo wielkopolskie) jako córka krawca Konstantego Zimnego i jego żony Anny z domu Różańskiej. Pochodzi z rodziny wielodzietnej – miała dziesięcioro rodzeństwa. W 1950 r. wyszła za mąż za Mieczysława Kocembę, który zmarł w 1996 r. Ma dwoje dzieci: Annę i Jerzego, a poza tym czworo wnucząt i dwoje prawnucząt.

Dzieciństwo

Dzieciństwo Marianny zaczęło się w małym domku okolonym brzozami, przy ulicy św. Jana 20 w Opatówku. Ojciec pracował całe dnie, by wykarmić liczną gromadkę dzieci. W domu rodzinnym Marianna spędziła najwspanialsze chwile swego dzieciństwa. Z tego okresu pamięta obrzędy oraz tradycje kultywowane od lat. O tych tradycjach pisze w swoich książkach, prezentując je mieszkańcom Opatówka. Cieszyła się, do przychodzili do ich domu sąsiedzi i opowiadali bajki. Opiekowała się młodszym rodzeństwem i chętnie pomagała rodzicom. Miała siedem lat, gdy wybuchła wojna; był to dla niej ciężki czas. Swoje wspomnienia wojenne spisała w książce „Wtedy wszystko było inne i prawdziwe. Baśnie, wspomnienia, wiersze”. Już w dzieciństwie bardzo lubiła czytać książki i pisać opowiadania.

Edukacja

Ukończyła Szkołę Powszechną w Opatówku oraz kurs dla wychowawców sezonowych placówek wczasowych i kurs dla kierowników ośrodków „Nowoczesna Gospodyni”.

Działalność na rzecz swojej „małej ojczyzny”

Działalność w ośrodku „Nowoczesna Gospodyni”

W rodzinnym Opatówku przez dwadzieścia lat zajmowała się kierowaniem ośrodkiem „Nowoczesna Gospodyni” (do 1988 r.), prowadząc działalność kulturalno-oświatową, organizując spotkania z literatami i innymi ciekawymi ludźmi. Organizowała wiele kursów m. in. racjonalnego żywienia, kroju i szycia, dziewiarstwa, haftu ręcznego i kosmetyczny oraz prowadziła „Szkołę Zdrowia”. Przygotowywała pokazy np. mody, przyrządzania koktajli. Dzięki niej obywały się wspaniałe i ciekawe imprezy dla mieszkańców Opatówka i okolic np.: Dzień Matki, Dzień Babci, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dzień Seniora, wianki, dożynki, andrzejki, mikołajki, sylwester, kulig, zabawy dla dzieci, konkursy potraw i wiele innych.

Marianna Kocemba to autorka niecodziennej wystawy zatytułowanej „Ocalić od zapomnienia”, podczas której odbyły się pokazy dawnych eksponatów, obrzędów, zaprezentowano zapomniane pieśni i wiersze. Można było obejrzeć na żywo takie czynności jak: łamanie, czesanie i przędzenie lnu, pieczenie chleba, robienie masła i sera, kiszenie kapusty, darcie pierza. Organizowała spotkania z młodzieżą i dziećmi, przygotowywała dla nich teatrzyki, opowiadała również bajki w ośrodku oraz w Klubach Rolnika w okolicznych wioskach. Bardzo lubiła pracę z dziećmi. Opiekowała się nimi w zielonych przedszkolach i w punktach opieki. Z jej inicjatywy odbywały się imprezy okolicznościowe, spotkania z ciekawymi ludźmi: pisarzami, podróżnikami, lekarzami, artystami, przedstawicielami władz.

Motto, które przyświecało jej działalności brzmiało: „Bawimy się, uczymy i wychowujemy bez względu na wiek”.

Działalność literacka

Od lat siedemdziesiątych XX wieku zaczęła pisać wiersze okolicznościowe, a później baśnie, legendy, aforyzmy oraz opowiadania i wspomnienia. Część swoich wierszy poświęciła osobie papieża Jana Pawła II; wiele z nich związanych jest też z rodzinnym Opatówkiem.

W 1998 roku w antologii będącej pokłosiem Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego poświęconego postaci św. Józefa znalazł się jej wiersz. Jako samodzielna autorka debiutowała w 2000 roku książką „Wtedy wszystko było inne i prawdziwe. Baśnie, wspomnienia, wiersze” w kaliskim wydawnictwie „Kropka”. Osobą, która namówiła Mariannę Kocembę do napisania tej książki była jej koleżanka, prezes Kaliskiego Stowarzyszenia Charytatywnego – pani Alicja Słomianna. W wydanej przez tę samą oficynę w roku 2003 antologii poetyckiej autorów z regionu kaliskiego pod tytułem „Poezja serca” znalazły się jej liryki.

Również w antologii prozy autorów Ziemi Kaliskiej, zatytułowanej „Zezwierzęcenie – utwory prozatorskie”, zostały opublikowane jej dwa opowiadania: „Wielka powódź” i „Bogactwo nie przesłoni tęsknoty za Ojczyzną”.

W 2003 roku jej wiersz pod tytułem „List z Syberii” został wyróżniony w Wielkopolskim Konkursie Literackim: „Syberia – symbol walki i cierpienia, wiary i nadziei Polaków”.

W książce poświęconej pamięci księdza Stanisława Piotrowskiego, pt. „Służył w prostocie i miłości” znalazło się również wspomnienie o nim jej autorstwa, zatytułowane „To prawie święty człowiek” oraz dwa wiersze: „Na Jubileusz 50-lecia kapłaństwa” oraz „Na pierwszą rocznicę śmierci”.

W 2005 roku wydano następną jej książkę „Baśnie, legendy, opowiadania” (wydawca Ara Promotor z Kalisza).

W 2012 roku ukazała się nowa książka „W cieniu białych brzóz (wspomnienia i zapiski – wczoraj i dziś)”, a w roku następnym Marianna Kocemba wydała kolejną książkę „Poezja sercem pisana”.

W zbiorze utworów dla dzieci wydawanym przez „Gazetę Poznańską” zatytułowanym „Wielkopolska pisze dzieciom”, wśród nagrodzonych bajek znalazła się również jej pozycja pod tytułem „Teodor i krasnoludki”.

Wiele jej utworów jest publikowanych na łamach „Opatowianina” – Czasopisma Przyjaciół Opatówka, a w latach ubiegłych jej bajki drukowane były w „Echu Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego” jako „Baśnie babci Marianny”.

Działalność społeczna

Pani Marianna Kocemba należy do wielu stowarzyszeń i pełni różne funkcje. Jest:

1. Wiceprezesem Kaliskiego Stowarzyszenia Charytatywnego. Organizowała w czasie wakacji półkolonie dla biednych dzieci.

2. Członkiem Komisji Rewizyjnej Towarzystwa Pomocy im. Świętego Brata Alberta, pomaga ludziom bezdomnym.

3. Członkiem Stowarzyszenia Pamięci Jana Pawła II w Polsce (od 2001 r.). Uczestniczy w konferencjach i pielgrzymkach, kolekcjonuje papieskie pamiątki (od 1987 r.): zdjęcia, monety, znaczki i karty okolicznościowe, proporczyki, listy, wiersze, bilety wstępu, obrazy, itp. Organizuje ich wystawy w kościołach, szkołach, klubach literackich i Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku.

4. Członkiem Stowarzyszenia im. Haliny Sutarzewicz. Bierze udział w programie literackim „Niedziela u Niechciców” w Russowie, gdzie prezentuje swoje utwory i poezję oraz wiersze Marii Dąbrowskiej.

5. Członkiem Towarzystwa Przyjaciół Opatówka. Pomagała w redagowaniu pisma „Opatowianin” i umieszczała w nim swoje utwory.

Należy do Klubu Literackiego Erato przy Miejskim Ośrodku Kultury w Kaliszu. Bierze udział w organizowanych konkursach. Prezentuje na spotkaniach klubu swoje dzieła.

Była członkiem Synodu Diecezjalnego Diecezji Kaliskiej. Uczestniczyła w sesjach plenarnych synodu.

Prowadziła punkt charytatywny przy parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Opatówku (1996-2014). Organizowała wigilię dla samotnych, wycieczki dla dzieci, przygotowywała paczki na święta dla potrzebujących.

Odznaczenia, dyplomy, nagrody

Za działalność zawodowo-społeczną otrzymała szereg odznaczeń, dyplomów i nagród.

1. 1973 r. – Brązowa Odznaka Recytatora.

2. 1974 r. – dyplom za zajęcie II miejsca w Konkursie Recytatorskim w kategorii amatorów

3. 1976 r. – nagroda G.S. „Samopomoc Chłopska”, Opatówek: Mistrz Gospodarności i Kultury.

4. 1981 r. – dyplom w uznaniu osiągnięć w dziedzinie rozpowszechniania Kultury w Województwie Kaliskim Federacji Towarzystw Kulturalnych Ziemi Kaliskiej.

5. 1982 r. – Odznaka Honorowa za zasługi w ruchu przeciwalkoholowym.

6. 1984 r. – Medal 40-lecia Polski Ludowej.

7. 1984 r. – dyplom za ofiarną pracę i osiągnięcia w rozpowszechnianiu kultury w województwie kaliskim.

8. 1984 r. – dyplom honorowy dla Marianny i Mieczysława Kocembów za ofiarną pracę i osiągnięcia w upowszechnianiu kultury w województwie kaliskim.

9. 1984 r. – dyplom za aktywny udział w organizowaniu imprez pod nazwą „Spotkania na wsi” w Opatówku.

10. 1987 r. – nagroda za konkurs z doświadczeń ośrodków „Nowoczesna Gospodyni”.

11. 1990 r. – Srebrny Krzyż Zasługi.

12. 2003 r. – wyróżnienie w Wielkopolskim Konkursie Literackim pod hasłem „Syberia symbol walki i cierpienia, wiary i nadziei Polaków”.

13. 2003 r. – nagroda za zaangażowanie w życie kulturalne gminy Opatówek.

14. 2004 r. – dyplom i statuetka za działalność na rzecz kultury w powiecie kaliskim.

15. 2004 r. – dyplom za zasługi na rzecz kultury w powiecie kaliskim.

16. 2007 r. – dyplom za zajęcie I miejsca w konkursie na opowiadanie.

17. 2009 r. – dyplom za zajęcie I miejsca w konkursie „Bigos Literacki”.

18. 2009 r. – dyplom za zajęcie III miejsca w konkursie poetyckim na najlepszy wiersz.

Ponadto w 2008 roku Towarzystwo im. św. Brata Alberta nadało jej godność „Zasłużona dla Towarzystwa”, a w 2011 r. uhonorowało statuetką „Bliźniemu swemu” za szczególne zasługi w niesieniu pomocy ludziom bezdomnym i ofiarowane im Serce.

Marianna Kocemba otrzymała i nadal otrzymuje liczne podziękowania za swoją działalność na rzecz swojego regionu. Podziękowania obejmują:

– jej wkład pracy wniesiony w organizowaniu imprez (imprezy organizowane w ośrodku „Nowoczesna Gospodyni”),

– wieloletnie zaangażowanie w życie kulturalne i społeczne,

– przekazywanie dzieciom i młodzieży nieocenionej wiedzy dotyczącej ludowych tradycji i obrzędów,

– udział w licznych konkursach literackich i poetyckich,

– pomoc i oddanie ludziom bezdomnym i potrzebującym dzieciom, organizowanie półkolonii dla dzieci, opowiadanie wspaniałych bajek i legend,

– wieloletnią współpracę z Gminną Biblioteką Publiczną im. Braci Gillerów,

– pracę w redakcji „Opatowianina”, w którym umieszczała swoje utwory.

Znaczenie postaci

Wielu opatowian wychowało się na wymyślonych i opowiadanych przez nią baśniach i legendach. Dzięki niej pamięć o dawnym Opatówku zostanie zachowana, gdyż spisała wspomnienia wojenne, które powstały w oparciu o autentyczne przeżycia. Zebrała tradycje i obrzędy ludowe, te zapomniane i te nadal obchodzone, w okolicach Opatówka. Propaguje je i pielęgnuje. Marianna Kocemba przekazuje ponadczasowe wartości, żywą historię, żywą legendę. Jej działalność w ośrodku „Nowoczesna Gospodyni” zapisała się w świadomości wielu ludzi. Nasza bohaterka aktywnie działa w stowarzyszeniach do których należy, pomaga biednym i bezdomnym. Przynosi jej to wielką radość. Kocha dzieci, dla nich organizowała półkolonie, robiła paczki na święta i im chętnie czyta swoje utwory. To cudowna bajarka. Opowiada dzieciom bajki, legendy i opowiadania, zapoznaje ich z tradycjami i obrzędami jakie były w dawnym Opatówku, wspomina czasy II wojny światowej. Bierze udział w pracach komisji konkursów recytatorskich, organizuje wystawy pamiątek związanych z Janem Pawłem II. Pani Marianna jest cenną i bardzo ważną postacią dla opatowian, przykładem dla młodzieży, wzorem dla wszystkich. Dzięki jej zaangażowaniu i pasji, z jaką podejmuje kolejne działania, nasza „mała ojczyzna” – Opatówek jest promowana i rozsławiana.

Źródła

Archiwum własne i dokumenty prywatne Marianny Kocemby;

Wywiad z Marianną Kocembą;

Rozmowa z Alicją Słomianną;

Księga parafialna w Opatówku;

Kocemba M. „W cieniu białych brzóz (wspomnienia i zapiski – wczoraj i dziś)”, Opatówek 2012;

Kocemba M. „Poezja sercem pisana”, Opatówek 2013 – nota biograficzna.

Kalendarium:

 • 1932 ― Narodziny bohatera
 • 1950 ― Ślub bohatera
 • 1973 ― otrzymanie Brązowej O...
 • 1990 ― odznaczenie Srebrnym ...

Cytaty:

 • „Bawimy się, uczymy i w...”

Źródła:

Zobacz też:

 • > II wojna światowa...
 • > zamieszkania
 • > Miejsce narodzin ...
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • > „Gazeta Poznańska”