Powrót Encyklopedia Wielkopolan „Moją dewizą życiową było zawsze przekazać drugiemu to, co mnie było dane. Ucz...”

Michał Górzny

ur. 11 sierpnia 1947
zm.
Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Czarnkowie

Fragment wywiadu z Michałem Górznym
Fragment wywiadu z Michałem Górznym
A Noteć płynie
Kto cię raz w życiu pokochał
Kukułeczka w parku
Najważniejsze
Nasza klasa – Skowronki
O szkole rzecz – Skowronki
Panis Angelicus – chór Harmonia
Poszedł Bolek na wagary
Zakochany w mieście
Zdjęć: 30
Filmów: 2
Nagrań: 9

Pochodzenie

Urodzony 11 sierpnia 1947 r. w Czarnkowie. Syn Huberta i Zofii zd. Tabaczka. Ojciec był stolarzem, grał na skrzypcach przez pewien czas nawet w zakładowej orkiestrze symfonicznej. Mama zajmowała się gospodarstwem domowym, potrafiła grać na mandolinie.

Edukacja

W 1961r. ukończył Szkołę Podstawową nr 1 w Czarnkowie. Następnie uczęszczał do Liceum Pedagogicznego w Trzciance i w 1966r uzyskał świadectwo dojrzałości. W 1970 r. ukończył Studium Nauczycielskie w Poznaniu na Wydziale Zaocznym dla Pracujących, zdał egzamin dyplomowy na kierunku wychowanie muzyczne. W roku 1983 uzyskał tytuł magistra wychowania muzycznego po odbyciu Studiów Zaocznych w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy. Swoje kwalifikacje zawodowe podnosił, uczestnicząc w kursach i szkoleniach organizowanych przez Instytut Kształcenia Nauczycieli w Poznaniu, Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu czy Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Pile.

Praca zawodowa

W 1966r. rozpoczął pracę na stanowisku nauczyciela wychowania muzycznego w Szkole Podstawowej nr 2 w Czarnkowie. Następnie od 1 września 1974 r. przeniósł się do Szkoły Podstawowej nr 1 w Czarnkowie, gdzie pracował do 2005 roku też na stanowisku nauczyciela wychowania muzycznego. Oprócz codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej szczególną troską otaczał uczniów zdolnych, przygotowując ich do konkursów muzycznych, wokalnych i instrumentalnych. Wielu jego uczniów było laureatami licznych powiatowych, regionalnych, ponadregionalnych, a nawet ogólnopolskich konkursów i festiwali piosenki dziecięcej. Był inicjatorem i organizatorem np. Powiatowego Konkursu Piosenki Dziecięcej, Powiatowego Konkursu Muzykujących Dzieci. Prowadził również dziecięcy zespół instrumentalny. W roku 2005 zakończył czynną pracę zawodową w Szkole Podstawowej nr 1 w Czarnkowie i przeszedł na emeryturę.

Jednocześnie od 1974 roku pracuje w Czarnkowskim Domu Kultury, w określonym wymiarze godzin, jako instruktor muzyczny. Odpowiada za działalność muzyczną, organizuje konkursy muzyczne, śpiewacze, przygotowuje podkłady muzyczne do programów i imprez, dokonuje nagrań zespołów i solistów. Nagłaśnia imprezy profesjonalne i amatorskie. Prowadzi młodzieżowe studio piosenki, gdzie uczestnicy poznają tajniki sztuki wokalnej, kształcą emisję głosu, dykcję oraz przygotowują się do przeglądów i konkursów wokalnych. Wielu z nich odnosi sukcesy na konkursach rangi powiatowej, regionalnej, a nawet ogólnopolskiej. Zajmuje się oprawą muzyczną każdej imprezy organizowanej przez miasto Czarnków w ciągu ostatnich 40 lat.

Etapy działalności

Zespół „Kantyleny”

Od wczesnej młodości uczestniczył w amatorskim ruchu muzycznym. Najpierw w dziecięcym zespole akordeonistów działającym przy Czarnkowskim Domu Kultury, później w zespołach młodzieżowych. W 1968 r. współtworzył zespół instrumentalno – wokalny „Kantyleny”, w którym grał na gitarze basowej. Intensywna i wytrwała praca oraz współpraca z miejscowym kompozytorem, Piotrem Kaliną, zaowocowała wielkimi sukcesami. W latach 1969-70 zespół uczestniczył w 8 festiwalach wojewódzkich i ogólnopolskich m.in. w Poznaniu, Szczecinie, Koszalinie, Jeleniej Górze, Kołobrzegu, Koninie, Chodzieży. Okres ten to też nagrody m.in. w czerwcu 1969r. w Gitariadzie Nadnoteckiej „Kantyleny” zdobywają I miejsce. W październiku 1969r. podczas Ogólnopolskiego Przeglądu Piosenkarzy i Zespołów Amatorskich w Jeleniej Górze, za wykonanie „Ballady o Poznaniu” – autorstwa Piotra Kaliny, otrzymują nagrodę specjalną jury, a solistka Barbara Kubicka wyróżnienie. W kwietniu 1970r. zespół uczestniczył w IV Wielkopolskim Festiwalu Kulturalnym w Poznaniu i za wykonanie programu, opartego na piosence żołnierskiej, dzięki prostemu scenariuszowi i jego bezpretensjonalnej realizacji, zdobywa II miejsce. W 1970 roku „Kantyleny” uczestniczyły w Festiwalu Piosenki Żołnierskiej „Kołobrzeg`70”, gdzie solistka Barbara Kubicka otrzymała nagrodę za najlepszy debiut festiwalowy. Zespół uświetniał różne uroczystości państwowe, rocznicowe oraz imprezy okolicznościowe. Kilkakrotnie nagrywał programy dla różnych rozgłośni radiowych (poznańskiej, koszalińskiej, wrocławskiej) oraz trzykrotnie występował w programach muzycznych Poznańskiej TV – „Diariusz muzyczny” i „Muzykują i pracują”. Kantyleny zakończyły działalność w czerwcu 1989r., ostatni koncert odbył się 16.06.1989r. Michał Górzny występował jeszcze wielokrotnie w duecie z Beatą Kostyk.

Zespół „Kantylenki”

W roku 1976 Michał Górzny przejmuje opiekę nad zespołem instrumentalnym „Kantylenki”, który wcześniej założył Marian Wachowiak nauczyciel – członek zespołu „Kantyleny”. Ten fakt oraz to, że dzieci korzystały z instrumentarium „Kantylen”, zadecydowały o nazwie. Zespół dziecięcy ,,Kantylenki’’ działał początkowo przy Szkole Podstawowej nr 2 w Czarnkowie później przy Szkole Podstawowe nr 1. Praca z zespołem polegała na nauce gry na różnych instrumentach oraz przygotowaniu repertuaru, który tworzyły piosenki harcerskie i dziecięce. Zespół „Kantylenki” dużo występował – głównie dla swoich rówieśników. W roku 1976 brał udział w Wojewódzkim Przeglądzie Dziecięcych Zespołów Muzycznych, uzyskując III miejsce. Wielu członków tego zespołu po ukończeniu szkoły kontynuowało swoją przygodę z muzyką w szkołach średnich. Zajęcia odbywały się w Czarnkowskim Domu Kultury i były przykładem właściwej współpracy ze szkołą w zakresie zagospodarowania czasu wolnego dzieci.

Zespół „Skowronki”

Rok 1974 to czas gdy Michał Górzny pracując jako nauczyciel w SP1 w Czarnkowie zakłada i prowadzi dla swoich uczniów dziecięcy zespół piosenki i tańca „Skowronki”, nadając mu nowoczesną widowiskową formę. W skład zespołu wchodziło około 30 uczniów kl. IV – VIII. Choreografią zajmowali się kolejno – Lidia Jeżewska, Zenon Marek i Barbara Fąferek. „Skowronki” były zespołem innowacyjnym, jako pierwsi wprowadzili playbacki, w swoich aranżacjach stosowali np. sztuczny śnieg jako efekt świetlny czy ultrafiolet, co na ówczesne czasy było niezwykłe. Występy odbywały się na wszelkich uroczystościach dla miasta – amfiteatr, sala widowiskowa. Zespół pod kierownictwem Michała Górznego zajmował się przygotowywaniem musicali tj. śpiewu, tańca, scenek rodzajowych na określony temat np. „Po to zginęli tamci, abyśmy mogli żyć”, „W Pile przejazdem”, „Kalendarz w oczach dziecka, czyli cztery pory roku”, „Mały człowiek”,„O szkole rzecz”. W przygotowaniu występów zespołu wykorzystywano utwory muzyczne pana Michała Górznego. Zespół „Skowronki” był wielokrotnie nagradzany – w Rejonowych Eliminacjach Zespołów Artystycznych pięciokrotnie uzyskiwał I miejsce, co spowodowało, iż otrzymał Złoty Laur i został Zespołem Reprezentacyjnym Województwa Pilskiego, był laureatem Ogólnopolskich Konfrontacji Zespołów Tanecznych Konin ’79, a na Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Tanecznych Piła 91 otrzymał Srebrną Arabeskę. Zespół „Skowronki” zakończył swoją działalność w 1993r.

Chór męski „Harmonia”

9 grudnia 1993 roku, z inicjatywy Michała Górznego, zorganizowano spotkanie organizacyjne działaczy kultury oraz byłych śpiewaków celem wznowienia tradycji śpiewaczych w naszym mieście i reaktywowania chóru męskiego „Harmonia”. Pierwszy koncert miał miejsce w czarnkowskim amfiteatrze 7 kwietnia 1994r. dla chóru męskiego, który przyjechał z Coevorden z Holandii – miasta zaprzyjaźnionego z Czarnkowem. Michał Górzny został dyrektorem i dyrygentem chóru, który działa do dziś, a w skład którego wchodzi około czterdziestu mężczyzn i od 2009 roku wokalistka Katarzyna Wiza. Próby chóru odbywają się dwa razy w tygodniu, po dwie godziny. Praca dyrygenta to nauczyć każdego partytury głosu, chórzyści śpiewają w układzie czterogłosowym. Chór męski „Harmonia” ma w repertuarze około 200 utworów i na koncie 557 występów, w tym 316 w Czarnkowie, 215 w innych miejscowościach i 28 za granicą: Szwajcaria (6 koncertów, 11 dni w różnych miejscach, 2006), Holandia (Coevorden, 1997, 2003), Czechy (Velkie Karlowice, 1998), Austria (Wiedeń, 1998), Słowacja (Bratysława, Nitra, 1998), Białoruś (Mińsk, 2009), Litwa (Wilno, 1999), Finlandia (Helsinki, 2012), Estonia (Tallin, 2012), Ukraina (Lwów, 2013). Ciekawostką jest, iż chór zaśpiewał hymny Finlandii i Estonii w narodowych językach, bo przygotowując program koncertów zagranicznych, dyrygent zawsze pamięta, aby co najmniej jedną pieśń wykonać w języku państwa, do którego chór wyjeżdżał. Różnorodność koncertów (religijne, patriotyczne, rozrywkowe) świadczy o wielkiej elastyczności i możliwościach wykonawczych zespołu. Każdy z koncertów, ten dla dużej widowni w wielkim mieście czy kameralny w maleńkim wiejskim kościółku, przygotowywany jest przez dyrygenta z należytą pieczołowitością. Do występów, które w swoisty sposób pozostały w pamięci wszystkich wykonawców należy udział w gnieźnieńskich spotkaniach chóralnych „Stąd nasz ród”, koncert na Starym Rynku w Poznaniu w ramach Poznańskich Serenad Ratuszowych, w Zakopanem w kościele na Krupówkach, w Dworku F. Chopina w Dusznikach Zdrój czy koncert plenerowy w Nowym Tomyślu. Wielkim wyzwaniem dla chóru i dyrygenta było przygotowanie Oratorium „Miłosierdzie Boże” Z. Małkowicza i wspólny koncert z chórami szkół kaliskich oraz orkiestrą kameralną z Poznania z okazji rocznicy śmierci Papieża Jana Pawła II w czarnkowskim amfiteatrze. Kolejnym bardzo ważnym wydarzeniem był koncert w Sali Papieskiej na Jasnej Górze w Częstochowie na Ogólnopolskich Dniach Skupienia R.K.Ch „Odrodzenie” oraz w czasie Apelu Jasnogórskiego transmitowanego przez TV.Od początku powstania chór „Harmonia” jest członkiem Oddziału Nadnoteckiego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w Pile i aktywnie uczestniczy we wszystkich jego działaniach. Bierze udział w wielu koncertach, przeglądach i spotkaniach chóralnych organizowanych przez oddział. Nawiązał wiele koleżeńskich kontaktów z innymi chórami i dyrygentami należącymi do tego Oddziału.W ciągu 20 lat działalności chór pod dyrekcją Michała Górznego wykonał ogromną pracę – przygotowując najczęściej w układzie 4 głosowym około 200 pieśni – patriotycznych, ludowych, sakralnych z klasyki chóralnej i rozrywkowych.W lipcu 2009 roku chór „Harmonia” pod dyrekcją Michała Górznego otrzymał Nagrodę Specjalną Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w uznaniu zasług wszystkich członków chóru dla polskiej kultury, natomiast z okazji XX- lecia działalności w 2013 r. odznakę honorową „Za zasługi dla Kultury Polskiej”.

Osiągnięcia

Michał Górzny – jest autorem wielu piosenek dla dzieci wydanych w śpiewnikach i podręcznikach. Opracował i nagrał około 200 akompaniamentów instrumentalnych do piosenek dziecięcych. Zrealizował wiele programów, apeli i audycji tematycznych, najczęściej wykorzystując własną muzykę.

Jest współautorem wydanego wspólnie z Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym w Pile zbiorku piosenek dla dzieci z dodatkiem w postaci nagrań kasetowych pt. „Piosenki Dziecięce” – Piła 1996r.

Piosenki dziecięce jego autorstwa zostały umieszczone w podręczniku do nauczania muzyki wydanym przez wydawnictwo Gawa z Piły – płyta CD „Śpiewamy Razem”.

Z okazji 800 – lecia miasta Czarnkowa zrealizował zbiór 14 piosenek o Czarnkowie – kaseta magnetofonowa „Piosenki o Czarnkowie” – 1992r. wykonywanych przez miejscowych artystów amatorów. Dokonał opracowania muzycznego większości z nich oraz zgrał akompaniamenty. Zbiór został wydany przez profesjonalną firmę fonograficzną LEO z Poznaniu.

W 1998 r. została nagrana kaseta magnetofonowa z kolędami wykonywanymi przez chór „Harmonia” pod dyr. Michała Górznego. Dyrygent wykonał całą stronę techniczną nagrania.

W grudniu 2008 r., nagrano płytę CD „Leć o pieśni, leć sokołem” z pieśniami o różnorodnym charakterze w wykonaniu chóru „Harmonia”.

Wydanie w czerwcu 2006 roku płyty CD z okazji 40 lecia matury w Liceum Pedagogicznym w Trzciance.

Najważniejsze nagrody i odznaczenia

Srebrna Odznaka Honorowa „Za Zasługi w Rozwoju Województwa Pilskiego – Piła 1978r.

Brązowy Krzyż Zasługi – Warszawa 1978r.

Odznaka za Zasługi dla Czarnkowa – Czarnków 1984r.

Zasłużony Działacz Kultury – Warszawa 1985 r.

Złoty Krzyż Zasługi – Warszawa 1987r.

Medal za Wybitne Osiągnięcia w Zakresie Postępu Pedagogicznego – Piła 1991r.

Złota Odznaka Związku Nauczycielstwa Polskiego – Warszawa 2000r.

Medal Komisji Edukacji Narodowej – Warszawa 2001r.

List Gratulacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego – Departamentu Kultury i Sztuki – za dziesięcioletnią działalność muzyczną chóru Harmonia – Poznań 2003.

Dyplom Uznania Starosty Czarnkowsko -Trzcianeckiego za współtworzenie kultury w powiecie – Czarnków 2004 r.

Dyplom Uznania Zarządu Głównego PZChiO w Warszawie za wybitną pracę społeczną w amatorskim ruchu muzycznym – Warszawa 2008 r.

List Gratulacyjny Starosty Pilskiego za włączenie się w obchody 90 Rocznicy Odzyskania Niepodległości za koncert podczas Powiatowej Wieczornicy – 2008 r.

Złota Odznaka Honorowa Polskiego Związku Chórów i Orkiestr – Piła 2011r.

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski – Warszawa 2013 r.

Znaczenie postaci

Życie zawodowe Michała Górznego związane jest z edukacją muzyczną i promocją muzyki wśród mieszkańców Czarnkowa i Ziemi Czarnkowskiej, a prowadzony przez niego chór Harmonia swoim wysokim poziomem i bogatym repertuarem stanowi kulturalną wizytówkę miasta Czarnkowa nie tylko w kraju ale i za jego granicami. Umiejętności muzyczne Michała Górznego są wszechstronne, potrafi grać na akordeonie, saksofonie, pianinie, gitarze oraz na flecie. Michał Górzny zawsze miał bardzo dobry kontakt z dziećmi i podejście pedagogiczne. Nadal dba o rozwój muzyczny swoich uczniów, przygotowując ich do występów solowych i konkursów.

Rodzina

Rodzina Michała Górznego: żona Krystyna – data zawarcia związku – 12 czerwca 1971 r. zmarła w maju 2013r. Syn Mariusz ur. 1975 r. – handlowiec w firmie poligraficznej – jego żona – nauczycielka matematyki – dwie córki – syn z rodziną mieszka w Czarnkowie. Córka Agnieszka ur. 1981 r. – ukończyła Wyższą Szkołę Bankową – podobnie jak jej mąż – jedna córka, obecnie mieszkają w Koninie.

Kalendarium:

 • 1947 ― Narodziny bohatera
 • 1961 ― Ukończenie Szkoły Pod...
 • 1966 ― Matura
 • 1966 ― Rozpoczęcie pracy w S...
 • 1968 ― Utworzenie zespołu mu...
 • 1969 ― I miejsce zespołu Kan...
 • 1969 ― Nagroda specjalna jur...
 • 1970 ― Nagroda za najlepszy ...
 • 1970 ― Ukończenie Studium Pe...
 • 1970 ― II miejsce dla zespoł...
 • 1971 ― Ślub bohatera
 • 1974 ― Założenie zespołu Sko...
 • 1974 ― Rozpoczęcie pracy w C...
 • 1974 ― Rozpoczęcie pracy w S...
 • 1976 ― III miejsce dla zespo...
 • 1976 ― Rozpoczęcie pracy z z...
 • 1978 ― Brązowy Krzyż Zasługi...
 • 1978 ― Srebrna Odznaka Honor...
 • 1979 ― Zespołu Skowronki zos...
 • 1983 ― Ukończenie Studiów w ...
 • 1984 ― Odznaka za Zasługi dl...
 • 1985 ― Zasłużony Działacz Ku...
 • 1987 ― Złoty Krzyż Zasługi
 • 1989 ― Ostatni koncert zespo...
 • 1991 ― Medal za Wybitne Osią...
 • 1991 ― Srebrna Arabeska dla ...
 • 1992 ― Wydanie zbiorku piose...
 • 1993 ― Utworzenie męskiego c...
 • 1994 ― Pierwszy koncert chór...
 • 1996 ― Wydanie zbiorku piose...
 • 1998 ― Wydanie kasety z kolę...
 • 2000 ― Złota Odznaka Związku...
 • 2001 ― Medal Komisji Edukacj...
 • 2003 ― List Gratulacyjny Urz...
 • 2004 ― Dyplom Uznania Staros...
 • 2005 ― Zakończenie pracy w S...
 • 2006 ― Nagranie płyty CD z o...
 • 2008 ― Dyplom Uznania Zarząd...
 • 2008 ― List Gratulacyjny Sta...
 • 2008 ― Nagranie płyty CD ...
 • 2009 ― Nagroda Specjalna Min...
 • 2011 ― Złota Odznaka Honorow...
 • 2013 ― Krzyż Kawalerski Orde...
 • 2013 ― Odznaka honorowa R...

Cytaty:

 • „Moją dewizą życiową by...”

Zobacz też: