Mieczysław Borkowski

ur. 27 stycznia 1941
zm.
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Jastrowiu

Zdjęć: 8
Filmów: 5
Nagrań: 5
Dokumentów: 5

Mieczysław Borkowski urodził się 27 stycznia 1941r. w województwie kujawsko-pomorskim. Miał troje rodzeństwa. W czasie wojny rodzina pana Mieczysława straciła dom rodzinny, dlatego po zakończeniu wojny państwo Borkowscy osiedlili się na terenie byłego województwa koszalińskiego. Pan Mieczysław Borkowski uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Cieszeniowie koło Świdwina. W Świdwinie ukończył Technikum Mechanizacji Rolnictwa, w Koszalinie Studium Nauczycielskie, a w Szczecinie Wyższą Szkołę Rolniczą. Tytuł magistra obronił w Wyższej Szkole Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na wydziale ekonomicznym. Lubił uczęszczać na różne kółka zainteresowań. Interesował się sportem i fotografią. W tym czasie trenował boks i siatkówkę. Do Jastrowia przyjechał we wrześniu 1963 roku, podjął pracę jako nauczyciel przedmiotów zawodowych w miejscowej Szkole Zawodowej. W 1965roku ożenił się, ma dwóch synów. Od 1965roku pełnił obowiązki zastępcy dyrektora. W latach 1972-1992 kierował Zespołem Szkół Zawodowych. W tym czasie wyróżniony został nagrodami Ministra Oświaty i Wychowania I i II stopnia oraz licznymi nagrodami udzielonymi przez Kuratora Oświaty i Wychowania. Otrzymał też Medal Komisji Edukacji Narodowej.Od 1988 roku wspólnie z kadrą nauczycielską i młodzieżą szkolną podjął się budowy nowego skrzydła obiektu szkolnego byłego Zespołu Szkół przy ul. Wojska Polskiego 25 (obecnie SOSW). We własnym zakresie, bez środków inwestycyjnych, wykonali tzw. stan zerowy,czyli piwnice przykryte stropem (pomieściły się tam kuchnia ze stołówką, sanitariaty, pomieszczenia rehabilitacyjne oraz kilka izb lekcyjnych). Był to warunek konieczny, aby Ministerstwo przejęło dalsze finansowanie budowy. Po latach wysiłki te zostały docenione, m.in. przez Starostwo Złotowskie: w 2012 roku otrzymał specjalne wyróżnienie i wpis do Księgi Zasłużonych. Pan Mieczysław interesuje się fotografią i historią regionalną terenów leżących na styku dwóch kultur: pomorskiej i wielkopolskiej.Swoją pasją zaraził całą rodzinę, która z wielkim zaangażowaniem bierze udział w poszukiwaniach wszelkich źródeł historycznych związanych z regionem, m.in. biorą udział w licytacjach starych książek, dokumentów, fotografii. W posiadaniu pana Mieczysława znalazła się m.in. oryginalna „Kronika miasta Jastrowia z 1896roku”, fotografia miasta odkupiona od Kanadyjczyka -przodka jastrowianina. Zdobyte źródła samodzielnie przekłada z języka niemieckiego. W ostatnim dziesięcioleciu w oparciu o oryginalne dokumenty polskich królów, wojewodów i starostów oraz liczną literaturę niemiecką i polską napisał zarysy monograficzne przedrozbiorowego, czyli polskiego Jastrowia. W 2002 roku wraz z synową Zofią Borkowską wydał książkę ‘’Jastrowie 400 lat królewskiego miasta 1602-2002’’, a w 2005 roku w 125 rocznicę utworzenia jednostki straży pożarnej w Jastrowiu ‘’Ze strażakami po uliczkach starego Jastrowia’’. Pan Borkowski jest autorem lub współautorem licznych rozpraw publikowanych m.in. w „Zeszytach Wałeckich” (nr 1-7), jak i w niezależnych wydawnictwach. W 2002r. w związku z ciężką chorobą przeszedł na emeryturę. Ostatnią wydaną publikacją jest monografia „ 650 lat Kościoła katolickiego’’. .Aktualnie pracuje nad monografią Jastrowia od 1336r. do czasów obecnych. Dokonania pana Mieczysława Borkowskiego są dla Jastrowia wręcz bezcenne. To m.in. na podstawie Jego publikacji całe pokolenia jastrowiaków będą mogły poznać przeszłość naszego miasta.

Źródła:

Zobacz też:

  • >
  • >
  • >
  • >
  • >