Bernard Olewski

ur. 09 września 1908
zm. 04 kwietnia 1992
Szkoła Podstawowa im. mjr. Henryka Sucharskiego w Sierakowie

Spotkanie z Tadeuszem Andrzejewskim – nauczycielem Technikum Rybackiego w Sierakowie
Spotkanie z panem Jaroslawem Lozynskim
Akt urodzenia Bernarda Olewskiego
Artykuł promujący Technikum Rybackie w Sierakowie
Artykuł „Lekcja na jeziorze” w Gazecie Poznańskiej
Ausweiskarte Bernarda Olewskiego
Dyplom Mistrza Rybackiego
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski Bernarda Olewskiego
Niepublikowany “Pamiętnik” Bernarda Olewskiego
Odznaka Przyjaciela Dziecka Bernarda Olewskiego
Opublikowane “Gawędy rybackie”
Pozwolenie na powrót z wysiedlenia
Złoty Krzyż Zasługi dla Bernarda Olewskiego
Złoty Krzyż Zasługi dla Julianny Olewskiej
wyróżnienie za Zasługi dla Rozwoju Województwa Poznańskiego
Zdjęć: 13
Filmów: 2
Dokumentów: 13

POCHODZENIE

Bernard Olewski urodził się 9 września 1908 roku w Sierakowie jako syn Władysława i Antoniny z Paczyńskich. Zmarł 4 kwietnia 1992 roku w Chróścinie Nyskiej i tam został pochowany.
Rodzina Olewskich pochodziła z Olewsk na Wołyniu. Od pokoleń zajmowała się rybołówstwem. Była zawsze świadoma swojej polskości. W czasie najazdu tatarskiego rodzina uciekła do Wielkopolski. Osiedliła się w okolicach Szamotuł. Dziadkowie pana Bernarda osiedlili się w Sierakowie i kontynuowali rodziną pasję.

EDUKACJA I DZIECIŃSTWO

W 1914 roku rozpoczął naukę w I klasie szkoły niemieckiej w Sierakowie. Po ukończeniu 7 klasy uczęszczał do wieczorowego Uniwersytetu Ludowego i jednocześnie uczył się zawodu rybaka. Praktykował u swojego ojca oraz innych znanych mistrzów rybackich na terenie Wielkopolski i Pomorza. Był uzdolniony muzycznie , grał na mandolinie i skrzypcach.
21 października 1929 roku został powołany do wojska, do 7 Pułku Saperów w Poznaniu. Tam skierowano go na 9 miesięcy do szkoły podoficerskiej, gdzie uzyskał stopień kaprala. Szkołę ukończył w 1930 roku i został dowódcą IX Drużyny, która budowała między innymi most w Tarnobrzegu.

PRACA I DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA

Po ukończeniu służby wojskowej w 1931 rozpoczął pracę jako rybak u swojego ojca, który był dzierżawcą odcinka Warty liczącego 25 km . W 1934 usamodzielnił się, dzierżawiąc odcinek Warty mierzący 7 km.
15 listopada 1936 roku ożenił się z Julianną z Jarnuczaków. Mieli troje dzieci: Liliannę, Piotra i Bernarda.
W 1937 roku zdał państwowy egzamin mistrzowski z rybactwa. Dyplom ten uprawniał do nauczania zawodu. Przez Wielkopolskie i Pomorskie Towarzystwo Rybackie został wyznaczony na stanowisko instruktora Szkoły Rybackiej.
W 1938 roku w Sierakowie opracowano pierwszy plan i pogram nauczania dla 11 -miesięcznej szkoły rybackiej, którego współautorem był Bernard Olewski. Szkołę powołano w maju 1939 roku, Nasz bohater został w niej nauczycielem zawodu. Do szkoły przyjmowani byli mężczyźni, którzy ukończyli służbę wojskową, przeszli co najmniej roczną praktykę rybacką i ukończyli 18 rok życia. Bernard Olewski na potrzeby pierwszej szkoły rybackiej zorganizował ośrodek szkoleniowy w Bucharzewie.
Gdy wybuchła II wojna światowa Bernard Olewski był uczestnikiem kampanii wrześniowej w szeregach 7. Pułku Saperów w stopniu plutonowego rezerwy.
12 grudnia1939 roku wraz z rodziną został wysiedlony w okolice Warszawy do majątku Chlewnia należącym do rodziny Wieniawskich. Ciężko pracował przy budowie torów.
Po powrocie z wysiedlenia w 1945 roku nadal pracował jako rybak, a od 1947 jako instruktor w szkole rybackiej. Reaktywowana szkoła rybacka posiadała już wydłużony okres trwania nauki. Trzyletnie gimnazjum w 1948 roku przekształcone zostało w czteroletnie Liceum Rybackie, które w 1951 roku zmienione zostało w Państwowe Technikum Rybackie. Bernard Olewski pracował w nim do momentu przejścia na emeryturę w 1972 r. Do 1990 roku uczestniczył we wszystkich zjazdach Państwowego Technikum Rybackiego. Zjazdy te uatrakcyjniał swoimi opowieściami i gawędami.
W okresie pracy jako nauczyciel aktywnie współpracował z branżowym dwumiesięcznikiem „Gospodarka Rybna” ukazującym się w latach 1949 – 1990.
8 kwietnia 1958 r. powstało Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Sierakowskiej. Członkami założycielami byli między innymi Bernard Olewski I jego żona Julianna Olewska.
W 1965 roku powstał w Sierakowie ogródek jordanowski, który prowadziła Julianna Olewska. Pan Bernard wspierał żonę w organizowaniu zajęć dla dzieci. Ogródek ten działał bardzo prężnie. Większość sierakowskich dzieci w latach 60. i 70 .cały wolny czas spędzało pod opieką państwa Olewskich. Były tam organizowane gry i zabawy, teatrzyki dla dzieci, biwaki i obozy. Julianna Olewska zmarła 25 grudnia 1973 roku i została pochowana na sierakowskim cmentarzu.
Bernard Olewski za swoją pracę społeczną został uhonorowany:
• 1967 r. – Odznaka Przyjaciela Dziecka,
• 1967 r. – Zasługi dla Rozwoju Województwa Poznańskiego,
• 1967 r. – Złoty Krzyż Zasługi,
• 1971 r. – Zasługi dla Ziemi Międzychodzkiej,
• 1983 r. – Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski,
• 1989 r. – Medal z okazji 50 – lecia Szkolnictwa Rybackiego w Sierakowie.
Bernarda Olewskiego wspomina się jako wspaniałego gawędziarza. W 1977 roku zostały zebrane i wydane w nakładzie 500 egzemplarzy „Gawędy rybackie” autorstwa Bernarda Olewskiego.

ZNACZENIE POSTACI

Bernard Olewski pochodził z polskiej rodziny rybaków. Rodzina ta zawsze dbała o swoją polskość. Wychowanie w takiej rodzinie przełożyło się na osobowość naszego bohatera. Był patriotą, wychowawcą młodzieży, społecznikiem. Historia, którą opisał w swoim „Pamiętniku” bardzo pomogła odtworzyć dzieje Sierakowa z okresu początków XX wieku, Powstania Wielkopolskiego i II wojny światowej. „Gawędy rybackie”, które doczekały się wydania w 1972 roku do dzisiaj są lekturą rybaków oraz wędkarzy.
Postać Bernarda Olewskiego jest także ściśle związana z historią Państwowego Technikum Rybackiego. Przez wiele lat była to jedyna taka szkoła w Polsce. Uczniowie tej szkoły rekrutowali się z całego kraju. Bernard Olewski był przez dziesiątki lat ich instruktorem, wychowawcą, nauczycielem zawodu.

BIBLIOGRAFIA

1. Bernard Olewski – “Gawędy rybackie”; Sieraków 1977
2. Bernard Olewski – “Pamiętnik”, Zielona Góra 1980-1990r.
3. Wywiad z Tadeuszem Andrzejewskim
4. Wywiad z Jarosławem Łożyńskim, depozytariuszem spuścizny po Bernardzie Olewskim.
5. Rozmowa z wychowankiem ogródka jordanowskiego, p. Tadeuszem Mokrym.
6. Rozmowa z siostrzenicą p. Barbarą Prętkiewicz.
7. Sierakowskie Zeszyty Historyczne, nr 3; Sieraków 2009 r., s.38-39
8. Sierakowskie Zeszyty Historyczne, nr 1; Sieraków 2014 r., s.92-107
9. http://muzeum-sierakow.pl/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=3710.
10. http://muzeum-sierakow.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=36&Itemid=19
11. http://www1.lgrow.pl/galeria-zdjec/category/338-ku-pamici-braci-rybackiej-bernard-olewski-1908-1992
12. http://www1.lgrow.pl/promocja-i-szkolenia-dzialania-promocyjne/promocja-i-szkolenia-dzialania-promocyjne-planowane/1334-ku-pamici-braci-rybackiej-bernard-olewski-1908-1992
Kalendarium:

  • 1908 ― Narodziny bohatera
  • 1937 ― Państwowy Egzamin Mis...
  • 1947 ― Nauczyciel zawodu w T...
  • 1992 ― Śmierć bohatera

Źródła:

  • Miejsce pochówku Berna...
  • Rodzina Olewskich osie...
  • Struktura powołanego T...

Zobacz też: