Stanisław Furmanek

ur. 26 września 1941
zm.
Zespół Szkół w Lamkach Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lamkach

Stanisław Furmanek gra na akordeonie.
Stanisław Furmanek
Zdjęć: 4
Filmów: 2
Nagrań: 1
Dokumentów: 2

Pochodzenie

Stanisław Furmanek urodził się 26.09.1941 r. w Raczycach (gm. Odolanów, pow. ostrowski, woj. wielkopolskie). Jego mama Helena zajmowała się domem i grała na fortepianie, natomiast ojciec Sylwester był z zawodu rzeźnikiem. Dziadkowie od strony mamy prowadzili karczmę w Garkach (gm. Odolanów, pow. ostrowski, woj. wielkopolskie), w miejscu której znajduje się obecnie muzeum etnograficzne. Miał dziewięcioro rodzeństwa.

Edukacja

Chodził do przedszkola i szkoły podstawowej w Garkach (gm. Odolanów, pow. ostrowski, woj. wielkopolskie). W latach 1955-1959 uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego w Odolanowie. Po ukończeniu tej szkoły podjął pracę jako nauczyciel i w dalszym ciągu podwyższał swoje kwalifikacje. Ukończył najpierw roczny kurs nauczycielski, a następnie dwuletni Państwowy Kurs Nauczycielski w Krotoszynie. W latach 1962-1964 kontynuował naukę w Studium Nauczycielskim w Poznaniu w kierunku muzycznym, a następnie w latach 1964-1966 w Wyższej Szkole Nauczycielskiej w Zgierzu pod Łodzią. W latach 1966-1968 studiował w Wyższej Szkole Muzycznej w Kielcach, gdzie uzyskał tytuł magistra muzyki ze specjalizacją pedagogiczną.

Rodzina

W styczniu 1964 r. poślubił Helenę, mają dwójkę dzieci: córkę i syna.

Praca zawodowa

– 1959-1965 Szkoła Podstawowa w Strzyżewie: nauczyciel muzyki

– 1965-1991 Szkoła Podstawowa w Gorzycach Wielkich: nauczyciel muzyki

– przez kilka lat pracował w Studium Nauczycielskim w Ostrowie Wielkopolskim

– Gminny Ośrodek Kultury w Wysocku Wielkim: instruktor muzyczny, przez kilka lat dyrektor GOK. Obecnie pracuje tam na pół etatu.

Działalność społeczna

Współzałożyciel, kierownik, członek (gra na akordeonie) Kapeli Furmany od 1992 r. Występy kapeli Furmany tworzą ciekawą i autentyczną oprawę muzyczną na wielu imprezach gminnych, powiatowych, wojewódzkich, regionalnych i zagranicznych. Kapela występowała m.in. w Niemczech, Holandii, na Litwie i na Ukrainie.

W 2012 r. w Brukseli w Parlamencie Europejskim kapela zaprezentowała ,,Wesele Kaliskie”, promując w ten sposób kulturę ludową Wielkopolski. Wystarczy posłuchać koncertu Kapeli Furmany, aby odczuć zamiłowanie do folkloru oraz pasję muzyków.

Kapela zapewnia oprawę muzyczną zespołowi tanecznemu Gorzyczanie, który działa od 1994 r. Program artystyczny zespołu obejmuje: pieśni i tańce wielkopolskie, suitę rzeszowską, krakowiaka, poloneza, kujawiaka, oberka, mazura oraz tańce lubelskie.

W 1996 r. Stanisław Furmanek reaktywował działalność chóru ,,Radość”, którego korzenie sięgają okresu przedwojennego (1935 r.). Chór składa się z 40 osób, m.in. z mieszkańców Gorzyc Wielkich, Topoli Małej, Lamek, Radłowa, Gorzyc Małych, Nabyszyc i Ostrowa Wielkopolskiego. Zespół, którego prezesem jest obecnie Marian Dolata, uświetnia swoimi występami wszystkie uroczystości kościelne, lokalne, gminne i powiatowe.

Pan Stanisław jest także instruktorem muzycznym zespołu śpiewaczego ”Łąkocanie” z Łąkocin (gm. Ostrów Wielkopolski, pow. ostrowski, woj. wielkopolskie). Zespół powstał w 2006 r., składa się z dwóch mężczyzn i dwunastu kobiet.

Kalendarium:

  • 1964 ― Ślub bohatera
  • 1992 ― Założenie Kapeli Furm...

Źródła:

Zobacz też:

  • >