Zbigniew Starosta

ur. 28 października 1974
zm.
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Rokietnicy

Wywiad z Panem Starostą.
Zdjęć: 7
Filmów: 1

Zbigniew Starosta urodził się 28 października 1974 roku w Kole. W jego rodzinie było wiele osób, które grały na jakimś instrumencie.

Pierwszy instrument Zbigniew Starosta otrzymał od ojca. Był to akordeon. Gdy miał 8 lat, rozpoczął naukę w Szkole Muzycznej Pierwszego Stopnia.

Później była Szkoła Muzyczna Drugiego Stopnia, a w roku 1993 rozpoczął studia w Akademii Muzycznej im. Jana Ignacego Paderewskiego w Poznaniu. Uczył się tam na wydziale instrumentalnym, w klasie puzonu. Jego nauczycielem był prof.Edward Chmiel. Swoją grę doskonalił również pod okiem Wiktora Bataszewa i Johna Marceliusza. W 1998 wyjechał do USA, by doskonalić się pod okiem mistrzów Ardasha Marderiosjana z Liryc Opera of Chicago i Arnolda Jacobsa z Chicago Symphony Orchestra.

Zbigniew Starosta jest członkiem i założycielem słynnego zespołu Castle Brass działającego od roku 1993 przy Zamku w Kórniku. Do końca 1999 r. grał również w zespole Poznań Brass , z którym koncertował m.in. w Niemczech i Hiszpanii. Od dziewiętnastu lat pasją Zbigniewa Starosty jest opera, gdzie pracuje jako pierwszy puzonista i kierownik sekcji puzonów.

– Jest perfekcjonistą, któremu można zaufać i być pewnym, że sekcja puzonów będzie dobrze przygotowana do występu – mówi Grzegorz Wierus, asystent dyrektora muzycznego Teatru Wielkiego. Hanna Kucharska, koordynator pracy orkiestry poznańskiego Teatru Wielkiego mówi, że Zbigniew Starosta stoi na czele najlepszej w Polsce, sekcji puzonów.

Od 2002 roku jest mieszkańcem Rokietnicy, a od trzech lat ( 2012 r.) Zbigniew Starosta prowadzi i sprawuje merytoryczną opiekę nad Rokietnicką Orkiestrą Dętą. W tej roli okazał się prawdziwym gejzerem pomysłów. To on zachęcił muzyków, by przyłączyli się do wakacyjnej akcji Gminnego Ośrodka Kultury oraz spółki Rokbus i jeździli po miejscowościach naszej gminy i przeprowadzali warsztaty muzyczne. Zainicjował muzyczne grille, czyli spotkania członków orkiestry w domach i ogrodach. To zintegrowało zespół. W roku 2014 zorganizował warsztaty muzyczne. Odbyły się one na Placu zwanym Rumpuciowym, czyli za stacją paliw. Zajęcia prowadzili profesjonalni muzycy, a mieszkańcy Rokietnicy mogli w nich uczestniczyć lub przysłuchiwać się próbom. W tym roku, czyli 2015 już po raz drugi odbył się Bal Muzyka. To też inicjatywa dyrygenta Rokietnickiej Orkiestry Dętej. Dzięki pomysłowości Zbigniewa Starosty Rokietnicka Orkiestra Dęta koncertowała w roku 2014 na Targach Edukacyjnych oraz w czasie Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Orkiestra Dęta występowała też w czasie “Majówki u Zamoyskich”, na “Rumpuciu“, w czasie Dożynek Parafialnych i Procesji Bożego Ciała. Uświetniała również uroczystości z okazji świąt narodowych.

W roku 2013 Zbigniew Starosta został laureatem “Rokietnickiej Wierzby”. To nagroda wręczana w czasie koncertu noworocznego osobom szczególnie zasłużonym dla gminy. I na tym koncercie grała Rokietnicka Orkiestra Dęta.

Zbigniew Starosta jest świetnym konferansjerem, ma przebogatą wiedzę muzyczną i z występów orkiestry potrafi zrobić wspaniałe show. Każdy występ jest niepowtarzalny i niezapomniany. A prywatnie jest człowiekiem pogodnym i serdecznym. Lubi jeździć rowerem do tego stopnia, że z Rokietnicy do Opery jeździ niekiedy rowerem. Odpoczywa pielęgnując hodowlę rybek w domowym akwarium.

Dlaczego wybraliśmy Zbigniewa Starostę do grona osób, które powinny znaleźć się w Dziecięcej Encyklopedii? Ponieważ jego profesjonalizm, pasja i bezpośredniość sprawiają, że młodzież chętnie z nim przebywa. Swoją postawą inspiruje innych do działania, zachęca do gry w orkiestrze. Integruje mieszkańców gminy. Wydaje się człowiekiem żyjącym zgodnie z powiedzeniem:” Zajmuj się w życiu pasją, a nie będziesz ani jednego dnia w pracy”.

Źródła:

  • Castle Brass w Zamku K...
  • Koncert Rokietnickiej ...

Zobacz też: