Akademia Kształcenia Wyprzedzającego

działanie polegające na poznawaniu i prezentowaniu przez uczniów krajobrazów kulturowych Wielkopolski.