Cybercity-historia mojego miasta

Założenia projektu

——————————————-

Uczniowie podczas zajęć zrealizowali projekt: Cybercity – historia mojego miasta, w wyniku którego powstała gra edukacyjna oparta na planie miasta Słupcy z wykorzystaniem robotów i tabletów. 

Realizacja

—————————————-

Zadaniem zespołu było przygotowanie gry dla uczniów przybliżającej historię miasta Słupcy z okazji jubileuszu 730-lecia. W ramach zajęć projektowych zorganizowano wyjścia do miejsc związanych z historią miasta Słupcy, które była przedmiotem filmów uczniowskich. Zadaniem uczniów było zatem przygotowanie scenariusza, rejestracja zdjęć, montaż i postprodukcja filmików, które będą elementem gry: Cybercity – historia mojego miasta. Prawa autorskie w Internecie, otwarte zasoby i licencje, legalna kultura były  tematyką poruszaną w ramach „produkcji” filmików: Historia naszego miasta. Wykorzystanie zasobów Internetu i narzędzi cyfrowych w nauce, e-learning jako wsparcie edukacji – to tematyka realizowana podczas tworzenia quizów do gry edukacyjnej Cybercity – historia mojego miasta. Zadnienia programowania były realizowane podczas zajęć z mBotami i Ozobotami. Ponadto zaplanowano realizację zagadnień: dobre i złe strony Internetu, sposoby i zwyczaje korzystania z sieci, netykieta, bezpieczeństwo cyfrowe dzieci, prawda i kłamstwa w Internecie posłużą do organizacji w szkole Tygodnia Bezpiecznego Internetu w szkole oraz myślenie algorytmiczne, programowanie systemów inteligentnego miasta z wykorzystaniem zestawu BeCreo. Myślenie komputacyjne. Wprowadzenie w algorytmikę. Podstawy programowania z wykorzystaniem pomocy dydaktycznej – gry ScotieGo. Uczniowie osiągną swe cele z wykorzystaniem, kamery cyfrowej, tabletów, smartfonów, robtów (mBot, Ozobot) oraz zasobów Interntu, zestawu BeCreo, gry ScotieGo. Wykorzystywane metody to m.in.: metoda projektu, odwróconej klasy, metoda ćwiczebna, metoda podająca z elementami dyskusji, burzy mózgów.

Poniżej linki do wybranych pac uczniów na portalach zewnętrznych:

 1. Sprawdź swoją wiedzę o kościołach w Słupcy

 2. Kino Sokolnia

 3. Sprawdź swoją wiedzę o kościołach w Słupcy

 

Multimedia

 

Fim podsumowujący projekt

 

 

—————————————-

Zespół projektowy

Nazwa szkoły:  Szkoła Podstawowa nr 3 im. A. Mickiewicza w Słupcy
Nauczyciel – opiekun grupy projektowej: Lidia Drop
Uczniowie – członkowie zespołu projektowego:

 1. Adam Bociek
 2. Igor Szymański
 3. Piotr Szary
 4. Nikola Masternak
 5. Piotr Fajkowski
 6. Piotr Matusiak
 7. Mateusz Kłaniecki
 8. Kacper Kin
 9. Maja Chałas
 10. Michał Koziorowski
 11. Mateusz Koziorowski
 12. Mateusz Michalak
 13. Adam Szymbrowicz
 14. Laura Błaszczyk
 15. Jonasz Andrzejewicz
 16. Antoni Tritt