Jak poznańska rzeźba uratowała arcydzieło z Watykanu, czyli o realizacji motywu piety w wielkopolskim krajobrazie kulturowym.

Jak poznańska rzeźba uratowała arcydzieło z Watykanu, czyli o realizacji motywu piety w wielkopolskim krajobrazie kulturowym.

Istotą scenariusza jest poznanie/utrwalenie motywu piety w sztukach plastycznych, poprzez poznanie, opisanie i opracowanie multimedialne przykładów jego realizacji w zasobach poznańskiego krajobrazu kulturowego.
Cele:

 1. Poznanie lub utrwalenie motywu piety i poznanie jego artystycznych realizacji w poznańskich zasobach dzieł sztuki (muzea, cmentarze, kościoły).
 2. Poszerzenie umiejętności analizy i interpretacji dzieła sztuki oraz kompetencji krytycznego porównywania różnych artystycznych realizacji tego samego motywu (rzeźba – obraz – poezja; sztuka dawna – sztuka współczesna).
 3. Poznanie przykładów architektury sakralnej i instytucji kultury zajmujących się ochroną dziedzictwa kulturowego.
 4. Usprawnienie procesu wyszukiwania, selekcjonowania i opracowania materiałów źródłowych i umieszczania ich w środowisku internetowym.

Cele szczegółowe – po zajęciach uczennica/uczeń potrafi:

 1. przedstawić, na podstawie pozyskanych i opracowanych materiałów, informacje na temat realizacji motywu piety w poznańskim krajobrazie kulturowym;
 2. opisać i zinterpretować dzieła sztuki realizujące motyw piety;
 3. porównać dzieła sztuki ze względu na ich czas wykonania, styl i znaczenie;
 4. korelować interpretację tekstu literackiego i dzieła sztuki plastycznej;
 5. przeprowadzić wywiad i wykorzystać go w celach badawczych;
 6. zdefiniować Muzeum Archidiecezjalne i Muzeum Narodowe w Poznaniu, jako instytucje kultury,
 7. scharakteryzować budynki tych instytucji jako przykłady zabytku nieruchomego;
 8. udostępnić przygotowane materiały w dedykowanym projektowi środowisku cyfrowym.

Materiały pomocnicze: opracowania informacji, fotografie, teksty źródłowe, mapy, wskazówki do pracy z dziełem sztuki i z zabytkiem literatura – w załącznikach.

Sprzęt: komputery z dostępem do Internetu, aparaty fotograficzne, kamery lub telefony posiadające te funkcje, dyktafon, materiały papiernicze

Metodyczne:

Julkowska V., Moskiewicz K., Poradnik dydaktyczny dla nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020. Akademia Kształcenia Wyprzedzającego

Czas:

 1. – zajęcia w klasie (realizacja pierwszego etapu aktywacji) – 1– 2 godziny;
 2. – działania realizujące drugi etap – przetwarzanie (środowisko cyfrowe) – 2-3 tygodnie;
 3. – zajęcia w klasie (realizacja trzeciego etapu systematyzacji) – -2 – 4 godziny lekcyjne;
 4. – ewaluacja (zajęcia w klasie) – 1 godzina.