Park, który był twierdzą, czyli poznańska Cytadela dawniej i dziś

Park, który był twierdzą, czyli poznańska Cytadela dawniej i dziś.
Park, który był twierdzą, czyli poznańska Cytadela dawniej i dziś.

Istotą scenariusza jest zrozumienie przez uczniów i uczennice pojemności kategorii „krajobrazu kulturowego” na przykładzie Cytadeli – miejsca łączącego przeszłość z teraźniejszością; dawnej militarnej twierdzy, która współcześnie jest swoistą agorą rodzinnych, społecznych i artystycznych spotkań. Bezpośrednie doświadczenie przestrzeni Cytadeli, odkrycie bogactwa jej historii, skatalogowanie i opisanie obiektów historycznych, artystycznych i przyrodniczych może stać się ciekawą przygodą dla zainteresowanych tematem uczniów i uczennic.

Cele:Poznanie poznańskiej Cytadeli, jej historii, obiektów oraz dawnej i współczesnej funkcji.

Cele szczegółowe – po zajęciach uczennica/uczeń potrafi:

  1. przedstawić, na podstawie pozyskanych i opracowanych materiałów, informacje na temat Cytadeli (jej historii, zabytków, obiektów militarnych, dzieł sztuki a także okazów fauny i flory);
  2. udostępnić przygotowane materiały w dedykowanym projektowi środowisku cyfrowym;
  3. opisać i zinterpretować rzeźbę plenerową;
  4. scharakteryzować artystkę Magdalenę Abakanowicz.

Materiały pomocnicze: opracowania informacji, fotografie, teksty źródłowe, mapy, wskazówki do pracy z dziełem sztuki i z zabytkiem literatura – w załącznikach.

Sprzęt: komputery z dostępem do Internetu, aparaty fotograficzne, kamery lub telefony posiadające te funkcje

Metodyczne:

Julkowska V., Moskiewicz K., Poradnik dydaktyczny dla nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020. Akademia Kształcenia Wyprzedzającego

Czas:

  1. – zajęcia w klasie (realizacja pierwszego etapu aktywacji) – 1– 2 godziny;
  2. – działania realizujące drugi etap – przetwarzanie (środowisko cyfrowe) – 2-3 tygodnie;
  3. – zajęcia w klasie (realizacja trzeciego etapu systematyzacji) – -2 – 4 godziny lekcyjne;
  4. – ewaluacja (zajęcia w klasie) – 1 godzina.