„Koduje, buduje i roboty programuje”.

Założenia projektu

Udział w projekcie poszerzył możliwości uczniów na odkrycie cyfrowego świata i rozwój kompetencji cyfrowych. Uczniowie uświadomią sobie wszechobecność i wpływ technologii cyfrowych na życie człowieka oraz ich istotę w kontekście najbliższej przyszłości.

Realizacja

12 listopada 2021 roku w naszej szkole rozpoczęły się Uczniowskie Laboratoria Informatyczne, prowadzone przez p. Monikę Cieślak. Zajęcia pozalekcyjne skierowane są dla chętnych uczniów z klas 4-8. Uczniowskie Laboratoria Informatyczne to podprojekt realizowany w ramach Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020 mający na celu rozwijanie kompetencji cyfrowych u uczniów. Podprojekt edukacyjny Uczniowskie Laboratoria Informatyczne (ULI) to wyprawa w cyberprzestrzeń, która pomaga uczniom wspiąć się na wysoki poziom umiejętności informatycznych.
Realizujemy projekt – „Koduje, buduje i roboty programuje”. Zajęcia dla uczniów zaczęły się w listopadzie 2021 roku i trwać będą do maja 2022. Uczniowie mają możliwość samodzielnej pracy w projekcie, rozbudzenie w sobie innowacyjności i kreatywności. Robią bardzo duże postępy i pracują z ogromnym zapałem i zaangażowaniem.
Dzięki udziałowi w projekcie nasza szkołą wzbogaciła się o pomoce dydaktyczne wspierające uczniów w zdobywaniu umiejętności w zakresie kodowania i programowania  oraz zrozumieniu cyfrowego świata.
Technologie komputerowe odgrywają coraz większe znaczenie w życiu nowoczesnych społeczeństw, a programowanie staje się umiejętnością, która pozwoli dzieciom na odnalezienie się w tej nowej rzeczywistości. Naukę programowania powinno się rozpocząć już od najmłodszych lat szkolnych, kiedy to dziecko odznacza się największą ciekawością świata, jest spragnione odkrywania, zmieniania i budowania. Włączenie programowania do edukacji szkolnej pozwoli na lepsze nabycie przez uczniów umiejętności kreatywnego, świadomego i bezpiecznego wykorzystania technologii w realizacji własnych pomysłów i rozwiązywaniu problemów. Zajęcia są prowadzone tak, by każdy uczeń mógł stworzyć coś  na miarę swoich możliwości. ajęcia te cieszyły się dużym zainteresowaniem programowaniem i robotyką w codziennej nauce i zabawie. Panująca atmosfera przyjaznej, twórczej pracy sprzyjała powstawaniu więzi
w grupie, wyzwalała u dzieci  radość tworzenia i wiarę we własne uzdolnienia. Uczniowie nabyli również kompetencje społeczne, czyli umiejętności komunikowania się, współpracy w zespole, poszanowania cudzej pracy i wzajemnego szacunku.

Nasza strona: Strona SP Grochowy – link

Multimedia

Zespół projektowy

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Grochowach
Nauczyciel – opiekun grupy projektowej: Monika Cieślak
Uczniowie – członkowie zespołu projektowego:

Jakub Bazela
Michał Bazela
Ksawery Frątczak
Damian Gołza
Maciej Gołza
Jan Jaśniewski
Wiktor Kawala
Kacper Kowalski
Wiktoria Kozanecka
Zuzanna Kozanecka
Fabian Krych
Anna Kujawa
Marcin Kujawa
Patryk Lewandowski
Fabian Pawlik
Karolina Piętka
Marta Piętka
Krystian Prusaczyk
Bartosz Sowiński