Powidz -moje miejsce na ziemi | Szkoła Podstawowa im. Kompanii Powidzkiej 1918 r. w Powidzu

Założenia projektowe
—————————————- 

Celem projektu jest wypromowanie miejscowości w której żyjemy, uczymy się i wypoczywamy.

Realizacja 
—————————————-

Szkoła Podstawowa im. Kompanii Powidzkiej 1918r. w Powidzu w roku szkolnym 2021/2022, wzięła udział w projekcie „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020”, realizując podprojekt Uczniowskie Laboratorium Informatyczne  4-8, którego głównym celem jest podniesienie kompetencji uczniów w zakresie wykorzystania narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych. Zajęcia realizowane były od listopada 2021 roku do maja 2022 roku  w 16 osobowej grupie uczniów klas V i VI. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach systematycznie i pracowali bardzo aktywnie.

Projekt rozpoczęliśmy od zajęć organizacyjnych podczas, których nastąpiło  zapoznanie się uczniów, wybranie tematu i określenie celów projektu, sposobu i metod pracy oraz opracowania harmonogramu działań w ramach projektu uczniowskiego „Powidz – moje miejsce na ziemi”. Na kolejnych spotkaniach uczniowie  zapoznali się z zasadami prawidłowego i bezpiecznego użytkowania tabletu, praw do prywatności danych i informacji oraz prawa do własności intelektualnej, a następnie w grupach wykonywali plakaty na temat – dobre i złe strony Internetu, kreatywność w Internecie, zasady netykiety. Młodzi projektanci wykazali się umiejętnością wykorzystywania posiadanej wiedzy, wyszukiwania informacji na określony temat oraz kreatywnością w realizacji plakatu. 

Głównym przedsięwzięciem tego projektu była realizacja projektu uczniowskiego „Powidz- moje miejsce na ziemi”. W ramach powyższego projektu uczniowie promowali swoje miejsce zamieszkania, swoje miejsce na ziemi oraz kształtowali zasady współpracy w grupie ze szczególnym uwzględnieniem narzędzi TIK.
Pierwszym zadaniem było zredagowanie  gazetki okolicznościowej o Powidzu.  Z wielkim zaangażowaniem i zapałem uczniowie zabrali się do pracy. Opracowali koncepcję gazetki, ustalili  tytuł  gazetki – „Powidz wczoraj i dziś”  oraz tematykę artykułów i formę graficzną, a także podzielili się zadaniami. Gazetkę wykonali w Scribusie.

Drugim zadaniem, którego  podjęli się uczniowie było stworzenie przewodnika multimedialnego po Powidzu. Praca rozpoczęła się od dyskusji nad koncepcją przewodnika po Powidzu. Następnie  dzieci zajęły się wyszukaniem i zgromadzeniem materiałów i zdjęć przedstawiających historię, zabytki i kulturę Powidza oraz wybrały muzykę do przewodnika. Z pozyskanych z różnych źródeł i wyselekcjonowanych materiałów tekstowych i graficznych wykonano  w programie PowerPoint prezentację multimedialną  zatytułowaną „Przewodnik multimedialny po Powidzu”.

W ramach projektu uczniowskiego powstała makieta –  centrum Powidza. Najpierw uczniowie prowadzili ożywioną dyskusję na temat różnych zestawów klocków Lego i konstruowania z nich ruchomych robotów. Wyobraźnie pobudziła prezentacja filmów przedstawiających roboty skonstruowane za pomocą klocków Lego. Uczniowie pracowali w dwóch  grupach. Samodzielnie zapoznali się z zestawami Lego Education Spike Prime. Oglądali elementy, które znajdowały się w pudełkach, segregowali, wkładali  do odpowiednich przegródek, zgodnie z opisem podanym w zestawie. Następnie  zainstalowali aplikację na tablecie lub laptopie, zapoznali się z aplikacją i wykonywali ćwiczenia z pomocą aplikacji Lego Education Spike Prime. Konstruowali roboty na podstawie podanych schematów i oprogramowanie ich przy użyciu aplikacji. Modyfikowali, usprawniali  i dodawali  im nowe funkcje. Przygotowali w zespołach roboty – Synoptyk, łapacz śmieci, wskaźnik wiatru i samochody. Młodzi projektanci postanowili wykorzystać w makiecie centrum Powidza roboty – Synoptyk i samochód. Następnie uczniowie z wielkim zaangażowaniem  i radością zabrali się do realizacji  makiety. Przynieśli różne zestawy klocków Lego. Wykonanie zadania  poprzedziła dyskusja nad projektem budowy makiety – centrum Powidza – lista obiektów, wielkość i miejsce realizacji projektu. Kolejnym krokiem było przygotowanie miejsca gdzie powstanie makieta, zaplanowanie przestrzeni i zaprojektowanie terenu pod realizację projektu. Ostatnim zadaniem wykonanym przez uczniów było konstruowanie budynków oraz innych elementów zabudowy i zamieszczenie ich na zaprojektowanym terenie. Niestety, choć było bardzo dużo zestawów klocków, to jednak klocków zabrakło i część budynków wykonano z klocków  typu wafle. W makiecie pojawiły się roboty: samochód  i wskaźnik wiatru.

Ostatnim elementem pracy zaplanowanym w  projekcie uczniowskim była realizacja filmu promującego  naszą miejscowość. Uczniowie podczas dyskusji ustalili jakie miejsca  znajdą się w filmiku, podzielili zadania – kto i jakie miejsca fotografuje. Ze zebranych materiałów, zdjęć wykonanych podczas popołudniowych spotkań koleżeńskich oraz zdjęć pochodzących z archiwów rodzinnych, zrealizowali w programie Movie Maker film, który  zatytułowali  „Zakochani w Powidzu”.

Na zajęciach nie brakowało dobrej zabawy i uśmiechu na twarzach młodych ludzi, wspaniałym przerywnikiem w projekcie uczniowskim była zabawa w programowanie z zestawami ScottieGo! i Be Creo,  gdzie uczniowie mieli możliwość rozwijania swoich kompetencji informatycznych oraz zainteresowań związanych z programowaniem. 

Uczniowie zaprezentowali  na forum szkoły, młodszym kolegom i koleżankom, w specjalnie przygotowanej prezentacji, makietę –  centrum Powidza i roboty Lego Education Spike Prime. Pozostałe efekty projektu uczniowskiego „Powidz – moje miejsce na ziemi”  zostały opublikowane na stronie internetowej szkoły.

Multimedia

Kreatywni i cyberbezpieczni

Gazetka o mojej miejscowości

Gazetka „Powidz wczoraj i dziś”

Przewodnik multimedialny po Powidzu

Makieta –  centrum Powidza i roboty Lego Education Spike Prime

Film ZAKOCHANI W POWIDZU

Zabawa i nauka z zestawami ScottieGo! i Be Creo

Prezentacja makiety CENTRUM POWIDZA

Prezentacja w formie filmu makiety CENTRUM POWIDZA 

—————————————-
Zespół projektowy
Nazwa szkoły:
Szkoła Podstawowa im. Kompanii Powidzkiej 1918r.
Nauczyciel – opiekun grupy projektowej: Dorota Kaźmierska
Uczniowie – członkowie grupy projektowej:

Filip Marciniak 
Kacper Miara 
Marian Piotrowski
Krzysztof Szymajda
Jakub Szymański
Dawid Choryan
Amelia Kapczyńska
Julia Kędzierska
Wiktoria Kuchta
Filip Maćkowiak
Julia Menes
Miłosz Nawrocki
Kuba Paszkiewicz
Nadia Rurek 
Jakub Walczak
Angelika Wareńczak