Proste sposoby na niemarnowanie jedzenia | Szkoła Podstawowa Specjalna w MOS w Gołańczy

Założenia projektu

——————————————-

Cel dośc kontowersyjny, ale istotony: Nauka szacunku do jedzenia od najmłodszych lat

Realizacja

—————————————-

W ramach projektu przeprowadzono 38 h w formie tradycyjnych zajęć oraz 10 h w formie zdalnej, co daje łącznie planowane 48 h zegarowych do zrealizowania. Uczniowie przyjęli metodę projektu pracując z takimi narzędziami jak: tablety Lenovo, zestawy Lego WeDo, gra edukacyjna ScottieGo, zestawy do mechatroniki BeCreo oraz hologramy MergeCube. Efektem końcowym jest projekt o nazwie „Proste sposoby na niemarnowanie żywności” w formie kilkuminutowego filmu.

Efekty projektu:

 1. Poznawanie i udoskonalenie swoich umiejętności wykorzystania technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
 2. Nauka traktowania komputera, tabletu, czy telefonu jako przydatnego narzędzia pracy;
 3. Rozwijanie swojej samodzielności oraz rozbudzenie postaw poszukujących i twórczych;
 4. Wzrost efektywności nauczania dzięki nauce poprzez zabawę;
 5. Nieustanna aktywizacja uczniów na zajęciach i wyzwolenie ich zainteresowań;
 6. Angażowanie różnych kanałów sensorycznych podczas zajęć;
 7. Poszerzenie wiedzy uczniów;
 8. Rozwijanie potrzeby zaistnienia w środowisku i bycia potrzebnym;
 9. Maksymalnie zindywidualizowany proces kształcenia;
 10. Prezentowanie pracy uczniów podczas Rady Pedagogicznej 18.06.2020 r.;
 11. Podniesienie swoich umiejętności praktycznych, poprzez udział w szkoleniach organizowanych w ramach projektu;
 12. Brak rutyny na zajęciach poprzez wykorzystywanie nowinek technologicznych;
 13. Poczucie maksymalnego angażowania swoich uczniów w proces kształcenia;
 14. Stworzenie i umocnienie pozytywnego wizerunku niemarnowania jedzenia w społeczeństwie, zarówno na poziomie lokalnym, jak ogólnopolskim;
 15. Uświadomienie korzyści związanych z niemarnowaniem jedzenia;
 16. Wzmocnienie osób, które uważają, że nie ma potrzeby racjonalnie gospodarować żywnością;
 17. Wypromowanie prostych sposobów niemarnowania jedzenia;
 18. Wypromowanie inicjatyw związanych z w/w projektem;
 19. Zainicjowanie nowych działań związanych z wykorzystaniem resztek jedzenia;
 20. Wykorzystanie potencjału regionu w walce z marnotrawstwem żywności;
 21. Wykorzystanie i nabycie nowych umiejętności, kontaktów i doświadczeń.

Multimedia

Film podsumowujący efekty projektu:

—————————————-

Zespół projektowy

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa Specjalna w MOS w Gołańczy
Nauczyciel – opiekun grupy projektowej: Piotr Czaczyk
Uczniowie – członkowie zespołu projektowego:

Kamil Bakuła
Eryk Mazurek
Jakub Nietopiel
Eryk Rybacki
Przemysław Bączyk
Jakub Fonfara
Błążej Jędraszak
Bartosz Kazimierski
Szymon Jędraszak
Hubert Lik
Bartosz Lange
Jakub Jerzy Różycki