Wędrówka po cyberprzestrzeni | Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Kościanie

Założenia projektu

——————————————-

Rozwijanie orientacji i wyobraźni przestrzennej za pomocą TIK. Uczeń kształtuje świadomość schematu własnego ciała za pomocą TIK. Rozwija zdolności do przyjmowania własnego punktu widzenia oraz rozpatrywania otoczenia z punktu widzenia drugiej osoby. Uczeń rozwija zdolności kodowania, programowania oraz mierzenia odległości za pomocą TIK.

Realizacja

—————————————-

W pierwszym etapie uczniowie zbierali informacje na temat miasta Kościana. Przygotowywali oraz poznawali sprzęt, który towarzyszył im na poszczególnych etapach projektu. Następnie uczniowie wyznaczali kierunki w przestrzeni od osi własnego ciała: w przód, w tył, w lewo, w prawo, w górę, w dół oraz ustalają położenie obiektów względem siebie (przede mną, za mną itd.) W następnych etapach tworzyli mapę z trasami zwiedzania, zaznaczali obiekty oraz układali przygotowane fotografie na prawidłowe miejsca. Uczniowie programowali robota oraz testowali możliwości Photona z niewielką pomocą dywanu interaktywnego.

Wszystkie etapy projektu można zobaczyć z pomocą krótkich filmów, tworzonych w czasie trwania naszych zajęć.

Uczniowie wykorzystywali nowoczesne technologie w edukacji, kształtowali umiejętność kodowania oraz programowania robotów. Współpracowali w grupie oraz rozwijali kreatywność.

Na zakończenie projektów uczniowskich został udsotępniony artykuł na stronie internetowej naszej szkoły wraz z filmem ze wszystkich podprojektów klas I-III, PP oraz Branżowej szkoły I stopnia.

Link do strony szkoły: kliknij tutaj

Multimedia

Etapy projektu  Wykorzystanie TIK

 

 

Podsumowanie projektu

 

—————————————-

Zespół projektowy

Nazwa szkoły:  Szkoła Podstawowa Specjalna w Kościanie w Zespole Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Kościanie
Nauczyciel – opiekun grupy projektowej: Magdalena Wolsztyńska
Uczniowie – członkowie zespołu projektowego:

Wiktoria Konik
Franciszek Kupka
Wiktoria Lochman
Amanda Paluszkiewicz
Marika Patalas
Bartosz Skiba
Marcin Sołtysiak