RUBIROBOT – czyli platforma do układania kostki rubika

Założenia projektu

Uczniowie tworzą platformę do układania kostki Rubika – RUBIROBOT wraz z kodem, który pozwoli na prawidłowe ułożenie wymieszanej kostki.

Realizacja

W okresie od listopada 2021 do maja 2022 uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Smolicach uczestniczyli w zajęciach realizowanych w ramach projektu Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020, podprojekt Uczniowskie Laboratoria Informatyczne dla klas 4-8.
Do projektu zgłosiło się 16 uczniów w większości z klas 4-5. Głównym tematem projektu stała się platforma do układania kostki Rubika – RUBIROBOT.
Podstawowym założeniem naszych spotkań było rozwijanie umiejętności w zakresie programowania, myślenia algorytmicznego, a także umiejętności korzystania z narzędzi cyfrowych, poszerzania zdolności informatycznych. Posługiwanie się nowoczesną pomocą i aplikacjami w celach edukacyjnych i samorozwojowych.
Dodatkowo projekt RUBIROBOT miał uświadomić dzieciom jak dalece zaawansowany jest świat programowania i praktycznie nie ma żadnych ograniczeń, tylko nasza wyobraźnia, samozaparcie i dążenie do celu może sprawić, że jesteśmy w stanie zrobić niesamowite rzeczy.
Podczas zajęć uczestnicy, poprzez mądrą i aktywną zabawę kształtowali zdolność wyszukiwania informacji i krytycznego myślenia oraz utrwalali zasady bezpiecznego poruszania się w cyberprzestrzeni.
Uczniowie korzystali m.in. z zestawów ScottieGo!, Lego Education Spike, kostki VR Merge Cube, BE CREO – Interactive Coding Set For Steam Education, JIMU Robot – Trackbots Kit oraz narzędzi i aplikacji takich jak Learningapps, Scratch, Padlet i innych.

Multimedia

Prezentacja

jimu_robot_10.jpgscottie_go_1.jpgmerge_cube_2.jpgbecreo_1.jpgjimu_robot_9.jpgjimu_robot_6.jpgjimu_robot_1.jpgimg_20220509_144722.jpgimg_20220421_084420.jpg

rubirobot_obciete_2.jpgrubirobot_obciete_1.jpglego_11.jpg

scottie_go_9.jpgscottie_go_8.jpgscottie_go_6.jpg

lego_9.jpgimg_20220421_084420.jpgimg_20220509_144733.jpg

——————————————————-

Zespół projektowy
Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa w Smolicach
Nauczyciel: Przemysław Gustowski
Uczniowie – członkowie zespołu projektowego:
1. Krzysztof Doliński
2. Izabela Grobelna
3. Oskar Grzeszczyk
4. Barbara Jeziorek
5. Marta Kowalczyk
6. Zuzanna Kowalska
7. Maciej Niwczyk
8. Filip Olejniczak
9. Maria Polna
10. Mikołaj Przewoźny
11. Tyberiusz Sprutta
12. Franciszek Szczurny
13. Tatiana Wielebińska
14. Paulina Wielebska
15. Anna Wojtkowiak
16. Jan Wojtkowiak