W drodze do gwiazd

Założenia projektu
—————————————-
Działania projektowe miały na celu wprowadzenie uczniów w świat nowych technologii, uczenie się poprzez działanie, eksperymentowanie i zabawę, rozwijanie ciekawości, kreatywności i myślenia przyczynowo-skutkowego. 

Realizacja
—————————————-
W okresie od listopada 2021 do maja 2022 uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym oraz lekkim w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Koninie uczestniczyli w zajęciach realizowanych w ramach projektu Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020, w podprojekcie Uczniowskie Laboratoria Informatyczne klas 4-8.
W drodze do gwiazd, bo tak brzmiała nazwa naszego projektu brało udział 8. uczestników. Uczniowie podczas zajęć tematycznych wyruszali w kosmiczną podróż i na kolejnych spotkaniach lądowali na nowych planetach/gwiazdach, na których czekały na nich wyzwania i zadania do wykonania z wykorzystaniem tabletów, klocków Lego, kostki Merge, maty do kodowania z kolorowymi kubeczkami, zestawów Scottie Go, robotów Photon i  Ozobot, BeCreo i innych. Doskonalili obsługę komputerów i cyfrowych urządzeń mobilnych, poznali przydatne aplikacje edukacyjne (oraz te  ułatwiające codzienne funkcjonowanie), poznawali nowe technologie, podstawy programowania oraz rozwijali swoje umiejętności podczas zabaw konstrukcyjnych.
Zajęcia z wykorzystaniem TIK  dostosowane były do możliwości uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Dodatkowo przeplatane były zabawami ruchowymi, muzycznymi, plastycznymi, quizami, zagadkami i zabawami integracyjnymi. Uczniowie oprócz nowej wiedzy i umiejętności zdobywali super gwiazdki, które otrzymali na koniec zajęć za aktywność, wykonanie zadań, dobrą współpracę czy pomoc koleżeńską. 
Finałem projektu było spotkanie (23.04) z rodzicami i dyrekcją, na którym uczniowie w praktyczny sposób sprawdzili zdobyte umiejętności wcielając się w rolę asystentów, wspierających swoich opiekunów podczas wykonywania zaplanowanych aktywności. Uwieńczeniem spotkania była Gala i wręczenie dyplomów wszystkim uczestnikom projektu.

Dodatkowo 9 kwietnia w Ośrodku, podczas Drzwi Otwartych, Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020 miała swoje stoisko, na którym zwiedzający szkołę mogli obejrzeć gazetkę i prezentację działań realizowanych w ramach projektu, a uczestnicy pokazywali wszystkim zainteresowanym jak sterować robotami Photon.
18 maja w naszej szkole organizowany będzie Festiwal Nauki. Jedną z atrakcji, jaką przygotowują uczestnicy projektu będzie prezentacja możliwości robotów edukacyjnych. 

Multimedia

Film z zajęć projektowych

Film z finału projektu

—————————————-
Zespół projektowy 

Nazwa szkoły: – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Koninie
Nauczyciel – opiekun grupy projektowej: – Natalia Sypniewska
Uczniowie – członkowie zespołu projektowego: 
Bajdas Mikołaj
Karczewski Kacper
Koszewski Aleksander
Koszewski Jakub
Michalak Aleksandra
Płóciennik Karolina
Różański Krystian
Wszendybył Jakub