Budowa osiedla mieszkaniowego

uli_podsumowanie.png

W dniach 18, 19 i 20 maja 2022 r. uczniowie Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni biorący udział w projekcie “Budowa osiedla mieszkaniowego” podsumowali wyniki swojej pracy. 

Projekt był realizowany jako Podprojekt Edukacyjny Uczniowskie Laboratoria Informatyczne w ramach Projektu Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020.

uli_podsumowanie_makieta.png

W ramach projektu uczniowie zaprojektowali i wykonali makietę osiedla mieszkaniowego w trakcie budowy.

uli_podsumowanie_zestaw2.png

Elementy makiety (budynki, elementy architektury) zostały wydrukowane przy użyciu drukarki 3D.
Maszyny budowlane zostały wykonane z zestawów LEGO SPIKE
i zaprogramowane na tabletach do wykonywania prac budowlanych.

uli_tik3.pnguli_podsumowanie_tik.png

Projekt był realizowany przy użyciu współczesnych narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK).

uli_prezentacja.gif


Uczniowie prezentowali społeczności szkolnej etapy pracy nad projektem na tle prezentacji multimedialnej, którą przygotował Michał Rachelski z klasy 2TB.

uli_prezentacja_projektu.png

uli_podsumowanie_opis1.png

uli_podsumowanie_przygotowanie.png

uli_podsumowanie_opis2.png

uli_podsumowanie_pokaz.png

uli_podsumowanie_opis3.png

uli_podsumowanie_pokaz_2.png

uli_podsumowanie_makieta_i_roboty.png

uli_podsumowanie_opis4.png

uli_podsumowanie_opis_uczniowie.png

uli_podsumowanie_opis6.png

uli_podsumowanie_www1.png

http://zspwrzesnia.pl/2021/12/12/uczniowskie-laboratoria-informatyczne/

uli_podsumowanie_www2.png

http://zspwrzesnia.pl/2021/12/12/drukarka-3d-zestawy-lego-i-tablety/

uli_podsumowanie_www3.png

http://zspwrzesnia.pl/2022/01/02/wycieczka-do-biura-projektowego/

uli_podsumowanie_www4.png

http://zspwrzesnia.pl/2022/03/06/wycieczka-na-plac-budowy/

uli_podsumowanie_www5.png

http://zspwrzesnia.pl/2022/03/20/prace-nad-makieta-osiedla/

uli_podsumowanie_www_k.jpghttp://zspwrzesnia.pl/2022/05/20/podsumowanie-projektu-budowa-osiedla-mieszkaniowego/