Uczniowskie Laboratorium Informatyczne w Opatowie

Założenia projektu

——————————————-

Cyberprzestrzeń: wyprawa do wnętrza netu to wiodące motto projektu.

Realizacja

—————————————-

Projekt Samorządu Województwa Wielkopolskiego Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020 był realizowany w Zespole Szkół w Opatowie, która mieści się w powieci kępińskim, w gminie Łęka Opatowska położonej w krańcach zachodniej części wielkopolski. Projekt wspierał rozwój kompetencji kluczowych w ramach realizowanych zajęć pozalekcyjnych. Nastawiony był na wykorzystanie nowoczesnych technologii. Dla dzieci naszej szkoły była to niezapomniana przygoda. W każdą środę po zajęciach lekcyjnych dzieci  gromadziły się w sali komputerowej, aby poznawać nowości,rozwijać umiejętności i poszerzać swoją wiedzę.  

Poprzez poznawanie nowoczesnych metod nauki która została opracowanana  na  innowacyjnych  metodach i narzędziach dydaktycznych, przy pomocy nauczyciela prowadzącego umożliwiły wprowadzenie uczniów w świat cyfryzacji . Dzięki temu  nauczyli się  nowych technik i zaznajomili  z możliwościami jakie oferuje technologia komputerowa. Celem tego projektu było pokazanie dzieciom, jak się odnaleźć i  zarazem jak korzystać z cyfrowej przestrzeni. Nasza szkoła dzięki temu projektowi została doposażona między innymi w : laptopy, tablety, aparat fotograficzny, specjalistyczne urządzenia dydaktyczne, zestawy edukacyjne takie  jak np: Lego Wedo, Scratch dzięki którym będziemy nadal się uczyć programowania i nie tylko programowania.

Zajęcia  rozpoczęłiśmy w listopadzie i  były realizowane do maja tego roku. Realizacja tego projektu pozwoliła naszym uczniom wspiąć się na wysoki poziom umiejętności cyfrowych. Udział w tym projekcie wyłoni liderów i odkryje talenty naszej szkoły, które będą owocowały w dalszym codziennym życiu szkoły, dzieli będą miały możliwośc dzielenia się nabytymi umiejśtnosciami w takcih działaniach jak : projektowanie gazetki,plakatów, tworzenie aplikacji, rozwijanie kreatywnośći  i myślenia logicznego. Wielką radością zarówno nauczyciela prowadzącego, jak również wychowawcy oraz nauczycieli innych przedmiotów były opinie uczestników tego projektu, że wciąż się „czegoś uczą” korzystają z tego co już potrafią, ale czekają na kolejne zajęcia ULI, żeby móc poznać nowości i nimi się dzielić.

Dla dzieci naszej szkoły czas realizacji projektu i uczestniczenie w nim był czasem wielkiego zysku, czasem bardzo cennym , potrzebnym, owocnym. Projekt Ucziowskie Labolatorium Informatyczne był bardzo dobrą okazją na działanie i wspieranie dzieci, które skorzystały ze sprzętu jak również bogatych zajęc dydaktycznych.

—————————————-

Zespół projektowy

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa w Opatowie
Nauczyciel – opiekun grupy projektowej: Agata Rybak
Uczniowie – członkowie zespołu projektowego:

 1. Izabela Banaś
 2. Fabian Budaj
 3. Wojciech Bukowski
 4. Karolina Bździel
 5. Maksymilian Dreczka
 6. Jakub Dymek
 7. Szymon Hellak
 8. Igor Henka
 9. Fabian Kapuściński
 10. Makary Kawczyński
 11. Miłosz Kowal
 12. Hanna Kujawska
 13. Filip Kulwas
 14. Aleksandra Mania
 15. Karolina Mazur
 16. Nadia Mąkowska
 17. Emilia Ptaszyńska
 18. Miłosz Rozanek
 19. Maksymilian Sawala
 20. Jakub Studniarek